Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bilforhandlerservice AS
Juridisk navn:  Bilforhandlerservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91393038
Hallingstadveien 11 Hallingstadveien 11 Fax: 67566029
3406 Tranby 3406 Tranby
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 981907469
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/8/2000 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Teamøkonomi Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.41%
Resultat  
  
-7.37%
Egenkapital  
  
2.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 101.000 118.000 160.000 206.000 296.000
Resultat: 88.000 95.000 134.000 151.000 210.000
Egenkapital: 42.000 41.000 37.000 38.000 37.000
Regnskap for  Bilforhandlerservice AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 101.000 118.000 160.000 206.000 296.000
Driftskostnader -13.000 -24.000 -27.000 -55.000 -86.000
Driftsresultat 88.000 94.000 134.000 151.000 209.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 88.000 95.000 134.000 151.000 210.000
Skattekostnad -19.000 -21.000 -29.000 -35.000 -50.000
Årsresultat 69.000 74.000 104.000 116.000 159.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 146.000 136.000 136.000 173.000 272.000
Sum eiendeler 146.000 136.000 136.000 173.000 272.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 6.000 2.000 3.000 2.000
Sum egenkapital 42.000 41.000 37.000 38.000 37.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 104.000 95.000 99.000 135.000 234.000
Sum gjeld og egenkapital 146.000 136.000 136.000 173.000 271.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 2.000 36.000 61.000
Andre inntekter 101.000 118.000 158.000 170.000 234.000
Driftsinntekter 101.000 118.000 160.000 206.000 296.000
Varekostnad 0 0 -10.000 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -24.000 -27.000 -45.000 -86.000
Driftskostnader -13.000 -24.000 -27.000 -55.000 -86.000
Driftsresultat 88.000 94.000 134.000 151.000 209.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -68.000 -70.000 -105.000 -115.000 -200.000
Årsresultat 69.000 74.000 104.000 116.000 159.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 53.000 66.000 50.000 62.000 74.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 93.000 70.000 87.000 111.000 197.000
Sum omløpsmidler 146.000 136.000 136.000 173.000 272.000
Sum eiendeler 146.000 136.000 136.000 173.000 272.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 6.000 2.000 3.000 2.000
Sum egenkapital 42.000 41.000 37.000 38.000 37.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 3.000 19.000 11.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld -9.000 5.000 -48.000 -46.000 -46.000
Betalbar skatt 19.000 21.000 29.000 35.000 50.000
Skyldig offentlige avgifter 26.000 -1.000 10.000 12.000 18.000
Utbytte -68.000 -70.000 -105.000 -115.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 104.000 95.000 99.000 135.000 234.000
Sum gjeld og egenkapital 146.000 136.000 136.000 173.000 271.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 42.000 41.000 37.000 38.000 38.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2
Soliditet 28.8 30.1 27.2 2 13.7
Resultatgrad 87.1 79.7 83.8 73.3 70.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.5 2.3 2.7 3.6 6.3
Total kapitalrentabilitet 60.3 69.1 98.5 87.3 77.1
Signatur
28.01.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
28.01.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex