Bilpleiegruppen As
Juridisk navn:  Bilpleiegruppen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95925597
Andebuveien 63 Andebuveien 63 Fax:
3170 Sem 3170 Sem
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 955399927
Aksjekapital: 249.990 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/18/1989
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sky Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.44%
Resultat  
  
-96.17%
Egenkapital  
  
8.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.137.000 1.989.000 2.055.000 1.924.000 2.118.000
Resultat: 10.000 261.000 -318.000 -159.000 20.000
Egenkapital: 106.000 98.000 -106.000 -8.000 117.000
Regnskap for  Bilpleiegruppen As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.137.000 1.989.000 2.055.000 1.924.000 2.118.000
Driftskostnader -2.076.000 -1.640.000 -2.288.000 -2.014.000 -2.024.000
Driftsresultat 60.000 349.000 -234.000 -90.000 93.000
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader -50.000 -88.000 -85.000 -70.000 -73.000
Finans -50.000 -88.000 -85.000 -69.000 -73.000
Resultat før skatt 10.000 261.000 -318.000 -159.000 20.000
Skattekostnad -2.000 -57.000 70.000 35.000 -5.000
Årsresultat 8.000 204.000 -248.000 -124.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.000 52.000 110.000 40.000 5.000
Sum omløpsmidler 905.000 785.000 1.152.000 821.000 1.203.000
Sum eiendeler 955.000 837.000 1.262.000 861.000 1.208.000
Sum opptjent egenkapital -144.000 -152.000 -356.000 -108.000 17.000
Sum egenkapital 106.000 98.000 -106.000 -8.000 117.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 849.000 739.000 1.367.000 868.000 1.091.000
Sum gjeld og egenkapital 955.000 837.000 1.261.000 860.000 1.208.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.137.000 1.989.000 2.055.000 1.674.000 2.119.000
Andre inntekter 0 250.000 -1.000
Driftsinntekter 2.137.000 1.989.000 2.055.000 1.924.000 2.118.000
Varekostnad -1.011.000 -1.071.000 -1.413.000 -1.168.000 -864.000
Lønninger -708.000 -1.000 -410.000 -128.000 -362.000
Avskrivning 0 0 -18.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -357.000 -568.000 -465.000 -718.000 -780.000
Driftskostnader -2.076.000 -1.640.000 -2.288.000 -2.014.000 -2.024.000
Driftsresultat 60.000 349.000 -234.000 -90.000 93.000
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader -50.000 -88.000 -85.000 -70.000 -73.000
Finans -50.000 -88.000 -85.000 -69.000 -73.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 8.000 204.000 -248.000 -124.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 50.000 52.000 110.000 40.000 5.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 50.000 52.000 110.000 40.000 5.000
Varebeholdning 750.000 347.000 411.000 552.000 799.000
Kundefordringer 115.000 368.000 736.000 253.000 377.000
Andre fordringer 6.000 62.000 5.000 15.000 27.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 35.000 8.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 905.000 785.000 1.152.000 821.000 1.203.000
Sum eiendeler 955.000 837.000 1.262.000 861.000 1.208.000
Sum opptjent egenkapital -144.000 -152.000 -356.000 -108.000 17.000
Sum egenkapital 106.000 98.000 -106.000 -8.000 117.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 465.000 493.000 611.000 299.000 571.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 45.000 85.000 408.000 336.000 232.000
Betalbar skatt 0 0 14.000
Skyldig offentlige avgifter 73.000 74.000 43.000 37.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 265.000 161.000 274.000 190.000 238.000
Sum kortsiktig gjeld 849.000 739.000 1.367.000 868.000 1.091.000
Sum gjeld og egenkapital 955.000 837.000 1.261.000 860.000 1.208.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 56.000 46.000 -215.000 -47.000 112.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 0.8 0.9 1.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.6 0.5 0.3 0.4
Soliditet 11.1 11.7 -8.4 -0.9 9.7
Resultatgrad 2.8 17.5 -11.4 -4.7 4.4
Rentedekningsgrad 1.2 4.0 -2.8 -1.3 1.3
Gjeldsgrad 8.0 7.5 -12.9 -108.5 9.3
Total kapitalrentabilitet 6.3 41.7 -18.6 -10.3 7.7
Signatur
07.10.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.09.2021
Prokura
Væthe Klaus
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex