Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bilskadespesialisten AS
Juridisk navn:  Bilskadespesialisten AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35592020
Nensetbakken 22 Nensetbakken 22 Fax: 35593071
3736 Skien 3736 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 987310529
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 7/7/2004 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: billakkspesialisten as
Regnskapsfører: Jdk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.97%
Resultat  
  
-168.47%
Egenkapital  
  
4.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.381.000 5.999.000 4.905.000 2.364.000 3.061.000
Resultat: -354.000 517.000 486.000 -731.000 10.000
Egenkapital: 1.677.000 1.609.000 609.000 -176.000 515.000
Regnskap for  Bilskadespesialisten AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.381.000 5.999.000 4.905.000 2.364.000 3.061.000
Driftskostnader -4.701.000 -5.457.000 -4.400.000 -3.053.000 -3.015.000
Driftsresultat -320.000 542.000 505.000 -689.000 46.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0
Finanskostnader -34.000 -25.000 -19.000 -45.000 -36.000
Finans -34.000 -25.000 -19.000 -43.000 -36.000
Resultat før skatt -354.000 517.000 486.000 -731.000 10.000
Skattekostnad 93.000 0 0 0 0
Årsresultat -261.000 517.000 486.000 -731.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 19.000 27.000
Sum omløpsmidler 3.782.000 4.411.000 4.958.000 2.807.000 2.841.000
Sum eiendeler 3.782.000 4.411.000 4.958.000 2.826.000 2.868.000
Sum opptjent egenkapital -390.000 -129.000 -645.000 -1.132.000 -400.000
Sum egenkapital 1.677.000 1.609.000 609.000 -176.000 515.000
Sum langsiktig gjeld 288.000 658.000 1.008.000 1.151.000 1.020.000
Sum kortsiktig gjeld 1.816.000 2.143.000 3.341.000 1.851.000 1.333.000
Sum gjeld og egenkapital 3.781.000 4.410.000 4.958.000 2.825.000 2.868.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.381.000 5.977.000 4.881.000 2.331.000 3.004.000
Andre inntekter 22.000 25.000 33.000 57.000
Driftsinntekter 4.381.000 5.999.000 4.905.000 2.364.000 3.061.000
Varekostnad -1.294.000 -1.694.000 -1.367.000 -629.000 -736.000
Lønninger -1.812.000 -2.402.000 -1.798.000 -1.343.000 -1.285.000
Avskrivning 0 -4.000 -10.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.595.000 -1.361.000 -1.231.000 -1.071.000 -984.000
Driftskostnader -4.701.000 -5.457.000 -4.400.000 -3.053.000 -3.015.000
Driftsresultat -320.000 542.000 505.000 -689.000 46.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0
Finanskostnader -34.000 -25.000 -19.000 -45.000 -36.000
Finans -34.000 -25.000 -19.000 -43.000 -36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -261.000 517.000 486.000 -731.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 4.000 14.000
Sum varige driftsmidler 0 0 4.000 14.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 15.000 13.000
Sum anleggsmidler 0 0 19.000 27.000
Varebeholdning 598.000 663.000 682.000 588.000 591.000
Kundefordringer 1.388.000 1.145.000 1.730.000 615.000 499.000
Andre fordringer 76.000 2.512.000 2.012.000 1.558.000 1.725.000
Sum investeringer 8.000 8.000 8.000 8.000
Kasse, bank 235.000 84.000 526.000 39.000 19.000
Sum omløpsmidler 3.782.000 4.411.000 4.958.000 2.807.000 2.841.000
Sum eiendeler 3.782.000 4.411.000 4.958.000 2.826.000 2.868.000
Sum opptjent egenkapital -390.000 -129.000 -645.000 -1.132.000 -400.000
Sum egenkapital 1.677.000 1.609.000 609.000 -176.000 515.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 288.000 658.000 1.008.000 1.151.000 1.020.000
Leverandørgjeld 1.167.000 1.371.000 2.280.000 1.426.000 956.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 403.000 470.000 538.000 162.000 248.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 246.000 302.000 523.000 264.000 129.000
Sum kortsiktig gjeld 1.816.000 2.143.000 3.341.000 1.851.000 1.333.000
Sum gjeld og egenkapital 3.781.000 4.410.000 4.958.000 2.825.000 2.868.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.966.000 2.268.000 1.617.000 956.000 1.508.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.1 1.5 1.5 2.1
Likviditetsgrad 2 1.8 1.7 1.3 1.2 1.7
Soliditet 44.4 36.5 12.3 -6.2 1
Resultatgrad -7.3 9 10.3 -29.1 1.5
Rentedekningsgrad -9.4 21.7 26.6 -15.3 1.3
Gjeldsgrad 1.3 1.7 7.1 -17.1 4.6
Total kapitalrentabilitet -8.5 12.3 10.2 -24.3 1.6
Signatur
16.10.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
16.10.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex