Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Biofrakt As
Juridisk navn:  Biofrakt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95806840
Storlandsvegen 402 Storlandsvegen 402 Fax:
6633 Gjemnes 6633 Gjemnes
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Gjemnes
Org.nr: 898018792
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/2/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Snøhetta Regnskap Åndalsnes As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.16%
Resultat  
  
-66.97%
Egenkapital  
  
15.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.987.000 3.183.000 2.982.000 3.708.000 1.762.000
Resultat: 292.000 884.000 340.000 24.000 104.000
Egenkapital: 1.320.000 1.143.000 454.000 171.000 147.000
Regnskap for  Biofrakt As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.987.000 3.183.000 2.982.000 3.708.000 1.762.000
Driftskostnader -2.695.000 -2.298.000 -2.640.000 -3.681.000 -1.654.000
Driftsresultat 292.000 885.000 342.000 27.000 108.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -3.000 -4.000
Finans -1.000 -2.000 -3.000 -4.000
Resultat før skatt 292.000 884.000 340.000 24.000 104.000
Skattekostnad -64.000 -195.000 -58.000 0 0
Årsresultat 227.000 689.000 282.000 24.000 104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 320.000 380.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.570.000 1.317.000 906.000 475.000 365.000
Sum eiendeler 1.890.000 1.697.000 906.000 475.000 365.000
Sum opptjent egenkapital 1.230.000 1.053.000 364.000 81.000 57.000
Sum egenkapital 1.320.000 1.143.000 454.000 171.000 147.000
Sum langsiktig gjeld 113.000 141.000 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 458.000 413.000 452.000 303.000 218.000
Sum gjeld og egenkapital 1.891.000 1.697.000 907.000 474.000 365.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.987.000 2.452.000 2.982.000 3.708.000 1.712.000
Andre inntekter 730.000 0 0 50.000
Driftsinntekter 2.987.000 3.183.000 2.982.000 3.708.000 1.762.000
Varekostnad -53.000 -14.000 -32.000 -10.000 -342.000
Lønninger -736.000 -621.000 -671.000 -1.036.000 -45.000
Avskrivning -60.000 -25.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.846.000 -1.638.000 -1.937.000 -2.635.000 -1.267.000
Driftskostnader -2.695.000 -2.298.000 -2.640.000 -3.681.000 -1.654.000
Driftsresultat 292.000 885.000 342.000 27.000 108.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -3.000 -4.000
Finans -1.000 -2.000 -3.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -50.000 0 0 0
Årsresultat 227.000 689.000 282.000 24.000 104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 320.000 380.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 320.000 380.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 320.000 380.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 210.000 75.000 231.000 197.000 252.000
Andre fordringer 539.000 569.000 0 20.000 67.000
Sum investeringer 80.000 80.000 50.000 25.000 25.000
Kasse, bank 742.000 593.000 625.000 234.000 22.000
Sum omløpsmidler 1.570.000 1.317.000 906.000 475.000 365.000
Sum eiendeler 1.890.000 1.697.000 906.000 475.000 365.000
Sum opptjent egenkapital 1.230.000 1.053.000 364.000 81.000 57.000
Sum egenkapital 1.320.000 1.143.000 454.000 171.000 147.000
Sum avsetninger til forpliktelser 113.000 141.000 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 113.000 141.000 1.000 0 0
Leverandørgjeld 168.000 165.000 160.000 80.000 83.000
Betalbar skatt 92.000 55.000 58.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 67.000 55.000 91.000 68.000 60.000
Utbytte -50.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 80.000 139.000 143.000 156.000 75.000
Sum kortsiktig gjeld 458.000 413.000 452.000 303.000 218.000
Sum gjeld og egenkapital 1.891.000 1.697.000 907.000 474.000 365.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.112.000 904.000 454.000 172.000 147.000
Likviditetsgrad 1 3.4 3.2 2 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 3.4 3.2 2 1.6 1.7
Soliditet 69.8 67.4 50.1 36.1 40.3
Resultatgrad 9.8 27.8 11.5 0.7 6.1
Rentedekningsgrad 885.0 1 9 2
Gjeldsgrad 0.4 0.5 1 1.8 1.5
Total kapitalrentabilitet 15.4 52.2 37.7 5.7 29.6
Signatur
11.03.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
11.03.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex