Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Biosentrum AS
Juridisk navn:  Biosentrum AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51875262
Postboks 8046 Professor Olav Hanssens Vei 15 Fax: 51875210
4068 Stavanger 4021 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 979174330
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/6/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
79.21%
Resultat  
  
75.17%
Egenkapital  
  
-14.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.362.000 1.318.000 794.000 1.880.000 2.277.000
Resultat: -374.000 -1.506.000 -2.082.000 -1.484.000 302.000
Egenkapital: -2.963.000 -2.589.000 -1.082.000 1.000.000 1.645.000
Regnskap for  Biosentrum AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.362.000 1.318.000 794.000 1.880.000 2.277.000
Driftskostnader -2.635.000 -2.743.000 -2.861.000 -3.354.000 -1.962.000
Driftsresultat -273.000 -1.425.000 -2.067.000 -1.474.000 314.000
Finansinntekter 1.000 4.000 2.000 7.000 6.000
Finanskostnader -101.000 -85.000 -18.000 -16.000 -17.000
Finans -100.000 -81.000 -16.000 -9.000 -11.000
Resultat før skatt -374.000 -1.506.000 -2.082.000 -1.484.000 302.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -374.000 -1.506.000 -2.082.000 -1.484.000 302.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 30.000 0 0
Sum omløpsmidler 1.814.000 486.000 337.000 6.051.000 5.603.000
Sum eiendeler 1.814.000 486.000 367.000 6.051.000 5.603.000
Sum opptjent egenkapital -3.963.000 -3.589.000 -2.082.000 0 45.000
Sum egenkapital -2.963.000 -2.589.000 -1.082.000 1.000.000 1.645.000
Sum langsiktig gjeld 2.900.000 2.600.000 800.000 800.000 800.000
Sum kortsiktig gjeld 1.877.000 475.000 650.000 4.251.000 3.158.000
Sum gjeld og egenkapital 1.814.000 486.000 368.000 6.051.000 5.603.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.362.000 1.318.000 794.000 1.880.000 2.277.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.362.000 1.318.000 794.000 1.880.000 2.277.000
Varekostnad -1.508.000 -436.000 -192.000 -1.028.000 -1.215.000
Lønninger -590.000 -1.545.000 -1.372.000 -1.127.000 -11.000
Avskrivning 0 0 0 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -537.000 -762.000 -1.297.000 -1.199.000 -725.000
Driftskostnader -2.635.000 -2.743.000 -2.861.000 -3.354.000 -1.962.000
Driftsresultat -273.000 -1.425.000 -2.067.000 -1.474.000 314.000
Finansinntekter 1.000 4.000 2.000 7.000 6.000
Finanskostnader -101.000 -85.000 -18.000 -16.000 -17.000
Finans -100.000 -81.000 -16.000 -9.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -374.000 -1.506.000 -2.082.000 -1.484.000 302.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 30.000 0 0
Sum anleggsmidler 0 30.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.037.000 264.000 227.000 535.000 11.000
Andre fordringer 566.000 8.000 38.000 4.613.000 3.425.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 212.000 214.000 72.000 902.000 2.167.000
Sum omløpsmidler 1.814.000 486.000 337.000 6.051.000 5.603.000
Sum eiendeler 1.814.000 486.000 367.000 6.051.000 5.603.000
Sum opptjent egenkapital -3.963.000 -3.589.000 -2.082.000 0 45.000
Sum egenkapital -2.963.000 -2.589.000 -1.082.000 1.000.000 1.645.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.900.000 2.600.000 800.000 800.000 800.000
Leverandørgjeld 1.593.000 141.000 379.000 283.000 120.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 102.000 116.000 109.000 166.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 182.000 218.000 161.000 3.802.000 3.037.000
Sum kortsiktig gjeld 1.877.000 475.000 650.000 4.251.000 3.158.000
Sum gjeld og egenkapital 1.814.000 486.000 368.000 6.051.000 5.603.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -63.000 11.000 -313.000 1.800.000 2.445.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1 0.5 1.4 1.8
Likviditetsgrad 2 1.0 1 0.5 1.4 1.8
Soliditet -163.3 -532.7 16.5 29.4
Resultatgrad -11.6 -108.1 -260.3 -78.4 13.8
Rentedekningsgrad -2.7 -16.8 -114.8 -92.1 18.5
Gjeldsgrad -1.6 -1.2 -1.3 5.1 2.4
Total kapitalrentabilitet -15.0 -292.4 -561.1 -24.2 5.7
Signatur
28.07.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
01.02.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex