Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Birkedalsveien 35 Seksjon 4 AS
Juridisk navn:  Birkedalsveien 35 Seksjon 4 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 981 Birkedalsveien 43 Fax:
4682 Søgne 4640 Søgne
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 992237767
Aksjekapital: 142.500 NOK
Etableringsdato: 10/7/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør As
Regnskapsfører: Eksakt Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.59%
Resultat  
  
-33.33%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 85.000 79.000 78.000 63.000 49.000
Resultat: 22.000 33.000 28.000 23.000 7.000
Egenkapital: 166.000 166.000 490.000 468.000 451.000
Regnskap for  Birkedalsveien 35 Seksjon 4 AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 85.000 79.000 78.000 63.000 49.000
Driftskostnader -62.000 -46.000 -50.000 -40.000 -42.000
Driftsresultat 22.000 33.000 28.000 23.000 7.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 22.000 33.000 28.000 23.000 7.000
Skattekostnad -5.000 -7.000 -6.000 -5.000 -1.000
Årsresultat 17.000 26.000 22.000 18.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 234.000 244.000 254.000 264.000 274.000
Sum omløpsmidler 77.000 321.000 264.000 231.000 193.000
Sum eiendeler 311.000 565.000 518.000 495.000 467.000
Sum opptjent egenkapital 14.000 14.000 338.000 317.000 299.000
Sum egenkapital 166.000 166.000 490.000 468.000 451.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 6.000 9.000 10.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 139.000 392.000 19.000 16.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 311.000 564.000 518.000 495.000 468.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 85.000 79.000 78.000 63.000 49.000
Driftsinntekter 85.000 79.000 78.000 63.000 49.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -52.000 -36.000 -40.000 -30.000 -32.000
Driftskostnader -62.000 -46.000 -50.000 -40.000 -42.000
Driftsresultat 22.000 33.000 28.000 23.000 7.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -350.000 0 0 0
Årsresultat 17.000 26.000 22.000 18.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 234.000 244.000 254.000 264.000 274.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 234.000 244.000 254.000 264.000 274.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 234.000 244.000 254.000 264.000 274.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 17.000 53.000 59.000 29.000 0
Andre fordringer 0 7.000 43.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 60.000 268.000 206.000 194.000 150.000
Sum omløpsmidler 77.000 321.000 264.000 231.000 193.000
Sum eiendeler 311.000 565.000 518.000 495.000 467.000
Sum opptjent egenkapital 14.000 14.000 338.000 317.000 299.000
Sum egenkapital 166.000 166.000 490.000 468.000 451.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 6.000 9.000 10.000 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.000 6.000 9.000 10.000 11.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 10.000 7.000 6.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 6.000 5.000 3.000 1.000
Utbytte -350.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 137.000 376.000 7.000 7.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 139.000 392.000 19.000 16.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 311.000 564.000 518.000 495.000 468.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -62.000 -71.000 245.000 215.000 187.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.8 13.9 14.4 32.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 13.9 14.4 32.2
Soliditet 53.4 29.4 94.6 94.7 96.4
Resultatgrad 25.9 41.8 35.9 36.5 14.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9 2.4 0.1 0.1 0
Total kapitalrentabilitet 7.1 5.9 5.4 4.7 1.5
Signatur
09.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex