Bistro Express AS
Juridisk navn:  Bistro Express AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72557676
Munkvollveien 76 Munkvollveien 76 Fax:
7022 Trondheim 7022 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 895203602
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 2/12/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomipartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.62%
Resultat  
  
-123.77%
Egenkapital  
  
-16.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.008.000 4.292.000 4.688.000 5.353.000 5.176.000
Resultat: -29.000 122.000 -88.000 -46.000 -28.000
Egenkapital: 127.000 152.000 62.000 132.000 175.000
Regnskap for  Bistro Express AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.008.000 4.292.000 4.688.000 5.353.000 5.176.000
Driftskostnader -4.031.000 -4.168.000 -4.769.000 -5.397.000 -5.202.000
Driftsresultat -23.000 126.000 -80.000 -45.000 -25.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -5.000 -9.000 -2.000 -3.000
Finans -6.000 -4.000 -9.000 -2.000 -3.000
Resultat før skatt -29.000 122.000 -88.000 -46.000 -28.000
Skattekostnad 3.000 -31.000 18.000 3.000 -7.000
Årsresultat -26.000 91.000 -70.000 -43.000 -34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 170.000 191.000 235.000 263.000 276.000
Sum omløpsmidler 348.000 388.000 417.000 432.000 338.000
Sum eiendeler 518.000 579.000 652.000 695.000 614.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 44.000 -47.000 23.000 66.000
Sum egenkapital 127.000 152.000 62.000 132.000 175.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 26.000 0
Sum kortsiktig gjeld 391.000 426.000 589.000 538.000 440.000
Sum gjeld og egenkapital 518.000 579.000 652.000 696.000 615.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.008.000 4.292.000 4.688.000 5.340.000 5.146.000
Andre inntekter 0 0 0 13.000 30.000
Driftsinntekter 4.008.000 4.292.000 4.688.000 5.353.000 5.176.000
Varekostnad -1.289.000 -1.343.000 -1.552.000 -1.797.000 -1.744.000
Lønninger -1.893.000 -1.813.000 -2.189.000 -2.519.000 -2.403.000
Avskrivning -24.000 -24.000 -46.000 -64.000 -67.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -779.000 -919.000 -908.000 -947.000 -956.000
Driftskostnader -4.031.000 -4.168.000 -4.769.000 -5.397.000 -5.202.000
Driftsresultat -23.000 126.000 -80.000 -45.000 -25.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -5.000 -9.000 -2.000 -3.000
Finans -6.000 -4.000 -9.000 -2.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -26.000 91.000 -70.000 -43.000 -34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.000 6.000 26.000 8.000 5.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 161.000 185.000 209.000 255.000 272.000
Sum varige driftsmidler 161.000 185.000 209.000 255.000 272.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 170.000 191.000 235.000 263.000 276.000
Varebeholdning 78.000 70.000 84.000 94.000 100.000
Kundefordringer 0 1.000 33.000 22.000 0
Andre fordringer 2.000 19.000 58.000 39.000 38.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 268.000 298.000 243.000 277.000 200.000
Sum omløpsmidler 348.000 388.000 417.000 432.000 338.000
Sum eiendeler 518.000 579.000 652.000 695.000 614.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 44.000 -47.000 23.000 66.000
Sum egenkapital 127.000 152.000 62.000 132.000 175.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 26.000 0
Leverandørgjeld 58.000 102.000 101.000 102.000 82.000
Betalbar skatt 0 11.000 0 0 4.000
Skyldig offentlige avgifter 183.000 167.000 175.000 224.000 173.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 150.000 146.000 313.000 212.000 182.000
Sum kortsiktig gjeld 391.000 426.000 589.000 538.000 440.000
Sum gjeld og egenkapital 518.000 579.000 652.000 696.000 615.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -43.000 -38.000 -172.000 -106.000 -102.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.7 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
Soliditet 24.5 26.3 9.5 1 28.5
Resultatgrad -0.6 2.9 -1.7 -0.8 -0.5
Rentedekningsgrad -3.8 25.2 -8.9 -22.5 -8.3
Gjeldsgrad 3.1 2.8 9.5 4.3 2.5
Total kapitalrentabilitet -4.4 2 -12.3 -6.5 -4.1
Signatur
20.10.2016
SIGNATUR
AYDILEK AHMET
Prokurister
20.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex