Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Biteco As
Juridisk navn:  Biteco As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90925962
Bismo Industripark Bismo Industripark Fax:
2690 Skjåk 2690 Skjåk
Fylke: Kommune:
Innlandet Skjåk
Org.nr: 992999861
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 7/1/2008 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-31.75%
Resultat  
  
-64.97%
Egenkapital  
  
-1.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.072.000 5.966.000 5.999.000 3.830.000 648.000
Resultat: 605.000 1.727.000 38.000 972.000 256.000
Egenkapital: 1.479.000 1.500.000 1.517.000 1.486.000 1.516.000
Regnskap for  Biteco As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.072.000 5.966.000 5.999.000 3.830.000 648.000
Driftskostnader -3.493.000 -4.247.000 -5.962.000 -2.860.000 -395.000
Driftsresultat 579.000 1.720.000 38.000 969.000 253.000
Finansinntekter 29.000 8.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 0 0 0
Finans 26.000 7.000 1.000 2.000 3.000
Resultat før skatt 605.000 1.727.000 38.000 972.000 256.000
Skattekostnad -133.000 -380.000 -7.000 -231.000 -62.000
Årsresultat 472.000 1.347.000 31.000 740.000 194.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 82.000 69.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.010.000 4.964.000 5.327.000 3.719.000 1.918.000
Sum eiendeler 3.092.000 5.033.000 5.327.000 3.719.000 1.918.000
Sum opptjent egenkapital 1.379.000 1.400.000 1.417.000 1.386.000 1.416.000
Sum egenkapital 1.479.000 1.500.000 1.517.000 1.486.000 1.516.000
Sum langsiktig gjeld 21.000 27.000 32.000 38.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 1.591.000 3.506.000 3.779.000 2.196.000 353.000
Sum gjeld og egenkapital 3.091.000 5.033.000 5.328.000 3.720.000 1.919.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.998.000 5.912.000 5.928.000 3.742.000 621.000
Andre inntekter 74.000 55.000 72.000 88.000 28.000
Driftsinntekter 4.072.000 5.966.000 5.999.000 3.830.000 648.000
Varekostnad -1.183.000 -1.897.000 -3.484.000 -61.000 -244.000
Lønninger -2.128.000 -2.150.000 -2.292.000 -2.138.000 -31.000
Avskrivning -23.000 -7.000 0 0 -36.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -159.000 -193.000 -186.000 -661.000 -84.000
Driftskostnader -3.493.000 -4.247.000 -5.962.000 -2.860.000 -395.000
Driftsresultat 579.000 1.720.000 38.000 969.000 253.000
Finansinntekter 29.000 8.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 0 0 0
Finans 26.000 7.000 1.000 2.000 3.000
Konsernbidrag -493.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 472.000 1.347.000 31.000 740.000 194.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 82.000 69.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 82.000 69.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 82.000 69.000 0 0 0
Varebeholdning 0 367.000 0 51.000
Kundefordringer 772.000 1.613.000 1.275.000 858.000 47.000
Andre fordringer 0 0 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.238.000 1.835.000 1.457.000 631.000 573.000
Sum omløpsmidler 3.010.000 4.964.000 5.327.000 3.719.000 1.918.000
Sum eiendeler 3.092.000 5.033.000 5.327.000 3.719.000 1.918.000
Sum opptjent egenkapital 1.379.000 1.400.000 1.417.000 1.386.000 1.416.000
Sum egenkapital 1.479.000 1.500.000 1.517.000 1.486.000 1.516.000
Sum avsetninger til forpliktelser 21.000 27.000 32.000 38.000 50.000
Gjeld til kredittinstitutt 871.000 2.737.000 2.910.000 1.610.000 319.000
Sum langsiktig gjeld 21.000 27.000 32.000 38.000 50.000
Leverandørgjeld 25.000 -32.000 154.000 2.000 17.000
Betalbar skatt 0 14.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 392.000 580.000 467.000 284.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 303.000 221.000 233.000 300.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 1.591.000 3.506.000 3.779.000 2.196.000 353.000
Sum gjeld og egenkapital 3.091.000 5.033.000 5.328.000 3.720.000 1.919.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.419.000 1.458.000 1.548.000 1.523.000 1.565.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.4 1.4 1.7 5.4
Likviditetsgrad 2 1.9 1.4 1.3 1.7 5.3
Soliditet 47.8 29.8 28.5 39.9 7
Resultatgrad 14.2 28.8 0.6 25.3 3
Rentedekningsgrad 193.0 1
Gjeldsgrad 1.1 2.4 2.5 1.5 0.3
Total kapitalrentabilitet 19.7 34.3 0.7 26.1 13.3
Signatur
16.12.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex