Bizconn Network AS
Juridisk navn:  Bizconn Network AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51719690
Postboks 348 Gamle Hestnesvei 29 Fax: 51719681
4379 Egersund 4372 Egersund
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 982080363
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/15/2000
Foretakstype: AS
Tidligere navn: webtime as
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.3%
Resultat  
  
181.71%
Egenkapital  
  
15.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 205.000 212.000 332.000 742.000 853.000
Resultat: 67.000 -82.000 166.000 -6.000 285.000
Egenkapital: 504.000 437.000 519.000 353.000 360.000
Regnskap for  Bizconn Network AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 205.000 212.000 332.000 742.000 853.000
Driftskostnader -137.000 -293.000 -165.000 -747.000 -568.000
Driftsresultat 67.000 -82.000 167.000 -6.000 285.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 67.000 -82.000 166.000 -6.000 285.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 67.000 -82.000 166.000 -6.000 285.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.000 32.000 41.000 15.000 15.000
Sum omløpsmidler 556.000 503.000 508.000 446.000 475.000
Sum eiendeler 578.000 535.000 549.000 461.000 490.000
Sum opptjent egenkapital 404.000 337.000 419.000 253.000 260.000
Sum egenkapital 504.000 437.000 519.000 353.000 360.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 74.000 98.000 30.000 108.000 130.000
Sum gjeld og egenkapital 578.000 535.000 549.000 461.000 490.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 205.000 212.000 332.000 742.000 853.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 205.000 212.000 332.000 742.000 853.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -18.000 -178.000 -57.000 -599.000 -438.000
Avskrivning -9.000 -9.000 -6.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -110.000 -106.000 -102.000 -148.000 -130.000
Driftskostnader -137.000 -293.000 -165.000 -747.000 -568.000
Driftsresultat 67.000 -82.000 167.000 -6.000 285.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 67.000 -82.000 166.000 -6.000 285.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 7.000 17.000 26.000 0 0
Sum varige driftsmidler 7.000 17.000 26.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum anleggsmidler 22.000 32.000 41.000 15.000 15.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 16.000 29.000 65.000 29.000 257.000
Andre fordringer 10.000 8.000 8.000 12.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 530.000 466.000 435.000 405.000 203.000
Sum omløpsmidler 556.000 503.000 508.000 446.000 475.000
Sum eiendeler 578.000 535.000 549.000 461.000 490.000
Sum opptjent egenkapital 404.000 337.000 419.000 253.000 260.000
Sum egenkapital 504.000 437.000 519.000 353.000 360.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld -5.000 15.000 3.000 8.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 39.000 36.000 13.000 38.000 75.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 40.000 46.000 14.000 62.000 46.000
Sum kortsiktig gjeld 74.000 98.000 30.000 108.000 130.000
Sum gjeld og egenkapital 578.000 535.000 549.000 461.000 490.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 482.000 405.000 478.000 338.000 345.000
Likviditetsgrad 1 7.5 5.1 16.9 4.1 3.7
Likviditetsgrad 2 7.5 5.1 16.9 4.1 3.7
Soliditet 87.2 81.7 94.5 76.6 73.5
Resultatgrad 32.7 -38.7 50.3 -0.8 33.4
Rentedekningsgrad 1 2
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 11.6 -15.3 30.4 -1.3 58.2
Signatur
13.11.2020
ETT STYREMEDLEM OG DAGLIG LEDER I FELLESSKAP, ELLER STYRETS LEDER
ALENE.
Prokurister
13.11.2020
Daglig leder og styrets leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex