Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bizconn Network AS
Juridisk navn:  Bizconn Network AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51719690
Postboks 348 Gamle Hestnesvei 29 Fax: 51719681
4379 Egersund 4372 Egersund
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 982080363
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/15/2000
Foretakstype: AS
Tidligere navn: webtime as
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
-36.14%
Resultat  
  
-149.4%
Egenkapital  
  
-15.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 212.000 332.000 742.000 853.000 352.000
Resultat: -82.000 166.000 -6.000 285.000 -106.000
Egenkapital: 437.000 519.000 353.000 360.000 75.000
Regnskap for  Bizconn Network AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 212.000 332.000 742.000 853.000 352.000
Driftskostnader -293.000 -165.000 -747.000 -568.000 -458.000
Driftsresultat -82.000 167.000 -6.000 285.000 -107.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans -1.000 -1.000 -1.000 0
Resultat før skatt -82.000 166.000 -6.000 285.000 -106.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -82.000 166.000 -6.000 285.000 -106.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.000 41.000 15.000 15.000 15.000
Sum omløpsmidler 503.000 508.000 446.000 475.000 159.000
Sum eiendeler 535.000 549.000 461.000 490.000 174.000
Sum opptjent egenkapital 337.000 419.000 253.000 260.000 -25.000
Sum egenkapital 437.000 519.000 353.000 360.000 75.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 98.000 30.000 108.000 130.000 98.000
Sum gjeld og egenkapital 535.000 549.000 461.000 490.000 173.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 212.000 332.000 742.000 853.000 352.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 212.000 332.000 742.000 853.000 352.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -178.000 -57.000 -599.000 -438.000 -320.000
Avskrivning -9.000 -6.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -106.000 -102.000 -148.000 -130.000 -138.000
Driftskostnader -293.000 -165.000 -747.000 -568.000 -458.000
Driftsresultat -82.000 167.000 -6.000 285.000 -107.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans -1.000 -1.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -82.000 166.000 -6.000 285.000 -106.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 17.000 26.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 17.000 26.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum anleggsmidler 32.000 41.000 15.000 15.000 15.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 29.000 65.000 29.000 257.000 95.000
Andre fordringer 8.000 8.000 12.000 15.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 466.000 435.000 405.000 203.000 49.000
Sum omløpsmidler 503.000 508.000 446.000 475.000 159.000
Sum eiendeler 535.000 549.000 461.000 490.000 174.000
Sum opptjent egenkapital 337.000 419.000 253.000 260.000 -25.000
Sum egenkapital 437.000 519.000 353.000 360.000 75.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 15.000 3.000 8.000 9.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 36.000 13.000 38.000 75.000 41.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 46.000 14.000 62.000 46.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 98.000 30.000 108.000 130.000 98.000
Sum gjeld og egenkapital 535.000 549.000 461.000 490.000 173.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 405.000 478.000 338.000 345.000 61.000
Likviditetsgrad 1 5.1 16.9 4.1 3.7 1.6
Likviditetsgrad 2 5.1 16.9 4.1 3.7 1.6
Soliditet 81.7 94.5 76.6 73.5 43.4
Resultatgrad -38.7 50.3 -0.8 33.4 -30.4
Rentedekningsgrad 1 2
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.3 0.4 1.3
Total kapitalrentabilitet -15.3 30.4 -1.3 58.2 -61.8
Signatur
13.11.2020
ETT STYREMEDLEM OG DAGLIG LEDER I FELLESSKAP, ELLER STYRETS LEDER
ALENE.
Prokurister
13.11.2020
Daglig leder og styrets leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex