Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjørdal Laurits
Juridisk navn:  Bjørdal Laurits
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70063239
Bjørdalsvegen 81 Bjørdalsvegen 81 Fax:
6156 Ørsta 6156 Ørsta
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ørsta
Org.nr: 870592752
Aksjekapital: -28 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-25%
Resultat  
  
-36.53%
Egenkapital  
  
-508.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 243.000 324.000 269.000 328.000
Resultat: 139.000 219.000 70.000 219.000
Egenkapital: -73.000 -12.000 75.000 -104.000
Regnskap for  Bjørdal Laurits
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 243.000 324.000 269.000 328.000
Driftskostnader -105.000 -106.000 -199.000 -110.000
Driftsresultat 139.000 219.000 70.000 219.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 139.000 219.000 70.000 219.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 139.000 219.000 70.000 219.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 102.000 123.000 0
Sum eiendeler 0 102.000 123.000 0
Sum opptjent egenkapital -73.000 -12.000 75.000 -104.000
Sum egenkapital -73.000 -12.000 75.000 -104.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 73.000 114.000 49.000 104.000
Sum gjeld og egenkapital 0 102.000 124.000 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 243.000 324.000 269.000 328.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 243.000 324.000 269.000 328.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -64.000 -44.000 -54.000 -78.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -41.000 -62.000 -145.000 -32.000
Driftskostnader -105.000 -106.000 -199.000 -110.000
Driftsresultat 139.000 219.000 70.000 219.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 139.000 219.000 70.000 219.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 102.000 87.000 0
Andre fordringer 0 0 36.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 102.000 123.000 0
Sum eiendeler 0 102.000 123.000 0
Sum opptjent egenkapital -73.000 -12.000 75.000 -104.000
Sum egenkapital -73.000 -12.000 75.000 -104.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 67.000 110.000 43.000 99.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 4.000 5.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 73.000 114.000 49.000 104.000
Sum gjeld og egenkapital 0 102.000 124.000 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -73.000 -12.000 74.000 -104.000
Likviditetsgrad 1 0 0.9 2.5 0
Likviditetsgrad 2 0 0.9 2.5 0
Soliditet -11.8 60.5
Resultatgrad 57.2 67.6 2 66.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -9.5 0.7
Total kapitalrentabilitet 214.7 56.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex