Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjørgvin Montessoriskole
Juridisk navn:  Bjørgvin Montessoriskole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97099012
Postboks 2501 Tveitevannet Storetveitvegen 86 Fax:
5823 Bergen 5072 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 992765828
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 6/2/2008 1
Foretakstype: FLI
Tidligere navn: bjørgvin montessorilag
Revisor: Olstad Revisjon As
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.57%
Resultat  
  
778.89%
Egenkapital  
  
33.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 16.414.000 15.696.000 15.949.000 13.555.000 12.829.000
Resultat: 1.351.000 -199.000 1.842.000 700.000 389.000
Egenkapital: 5.379.000 4.028.000 4.227.000 2.385.000 1.685.000
Regnskap for  Bjørgvin Montessoriskole
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 16.414.000 15.696.000 15.949.000 13.555.000 12.829.000
Driftskostnader -15.079.000 -15.876.000 -14.063.000 -12.778.000 -12.334.000
Driftsresultat 1.335.000 -180.000 1.886.000 776.000 495.000
Finansinntekter 35.000 20.000 9.000 7.000 4.000
Finanskostnader -18.000 -39.000 -54.000 -83.000 -110.000
Finans 17.000 -19.000 -45.000 -76.000 -106.000
Resultat før skatt 1.351.000 -199.000 1.842.000 700.000 389.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.351.000 -199.000 1.842.000 700.000 389.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.786.000 2.319.000 2.326.000 2.482.000 3.155.000
Sum omløpsmidler 5.664.000 4.113.000 4.569.000 3.351.000 2.030.000
Sum eiendeler 7.450.000 6.432.000 6.895.000 5.833.000 5.185.000
Sum opptjent egenkapital 5.279.000 3.928.000 4.127.000 2.285.000 1.585.000
Sum egenkapital 5.379.000 4.028.000 4.227.000 2.385.000 1.685.000
Sum langsiktig gjeld 168.000 492.000 797.000 1.089.000 1.694.000
Sum kortsiktig gjeld 1.903.000 1.913.000 1.871.000 2.359.000 1.806.000
Sum gjeld og egenkapital 7.450.000 6.433.000 6.895.000 5.833.000 5.185.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.583.000 1.854.000 1.892.000 1.766.000 1.807.000
Andre inntekter 14.831.000 13.841.000 14.056.000 11.789.000 11.023.000
Driftsinntekter 16.414.000 15.696.000 15.949.000 13.555.000 12.829.000
Varekostnad -77.000 -255.000 -257.000 -248.000 -256.000
Lønninger -11.091.000 -10.782.000 -9.554.000 -8.424.000 -7.979.000
Avskrivning -590.000 -576.000 -580.000 -672.000 -661.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.321.000 -4.263.000 -3.672.000 -3.434.000 -3.438.000
Driftskostnader -15.079.000 -15.876.000 -14.063.000 -12.778.000 -12.334.000
Driftsresultat 1.335.000 -180.000 1.886.000 776.000 495.000
Finansinntekter 35.000 20.000 9.000 7.000 4.000
Finanskostnader -18.000 -39.000 -54.000 -83.000 -110.000
Finans 17.000 -19.000 -45.000 -76.000 -106.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.351.000 -199.000 1.842.000 700.000 389.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.239.000 1.755.000 1.719.000 2.201.000 2.753.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 159.000 178.000 223.000 282.000 402.000
Sum varige driftsmidler 1.398.000 1.933.000 1.943.000 2.482.000 3.155.000
Sum finansielle anleggsmidler 388.000 386.000 383.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.786.000 2.319.000 2.326.000 2.482.000 3.155.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 83.000 93.000 145.000 63.000 81.000
Andre fordringer 62.000 67.000 72.000 67.000 70.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.519.000 3.953.000 4.351.000 3.221.000 1.879.000
Sum omløpsmidler 5.664.000 4.113.000 4.569.000 3.351.000 2.030.000
Sum eiendeler 7.450.000 6.432.000 6.895.000 5.833.000 5.185.000
Sum opptjent egenkapital 5.279.000 3.928.000 4.127.000 2.285.000 1.585.000
Sum egenkapital 5.379.000 4.028.000 4.227.000 2.385.000 1.685.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 168.000 492.000 797.000 1.089.000 1.694.000
Leverandørgjeld 235.000 258.000 453.000 79.000 35.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 711.000 741.000 615.000 548.000 512.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 957.000 913.000 802.000 1.732.000 1.259.000
Sum kortsiktig gjeld 1.903.000 1.913.000 1.871.000 2.359.000 1.806.000
Sum gjeld og egenkapital 7.450.000 6.433.000 6.895.000 5.833.000 5.185.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.761.000 2.200.000 2.698.000 992.000 224.000
Likviditetsgrad 1 3.0 2.2 2.4 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 3.0 2.2 2.4 1.4 1.1
Soliditet 72.2 62.6 61.3 40.9 32.5
Resultatgrad 8.1 -1.1 11.8 5.7 3.9
Rentedekningsgrad 74.2 -4.6 34.9 9.3 4.5
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.6 1.4 2.1
Total kapitalrentabilitet 18.4 -2.5 27.5 13.4 9.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex