Bjørkelangen Sport As
Juridisk navn:  Bjørkelangen Sport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63856108
Rådhusveien 10 Rådhusveien 10 Fax: 63856180
1940 Bjørkelangen 1940 Bjørkelangen
Fylke: Kommune:
Viken Aurskog-Høland
Org.nr: 834346842
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 9/1/1983 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Sport Holding Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.58%
Resultat  
  
48.28%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.156.000 6.652.000 7.014.000 6.414.000 6.915.000
Resultat: 863.000 582.000 556.000 514.000 539.000
Egenkapital: 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Regnskap for  Bjørkelangen Sport As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.156.000 6.652.000 7.014.000 6.414.000 6.915.000
Driftskostnader -6.224.000 -5.989.000 -6.394.000 -5.794.000 -6.268.000
Driftsresultat 932.000 664.000 620.000 619.000 648.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -69.000 -82.000 -64.000 -106.000 -109.000
Finans -69.000 -82.000 -64.000 -106.000 -109.000
Resultat før skatt 863.000 582.000 556.000 514.000 539.000
Skattekostnad -176.000 -127.000 -141.000 -126.000 -135.000
Årsresultat 687.000 455.000 415.000 388.000 404.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.000 112.000 210.000 229.000 313.000
Sum omløpsmidler 2.502.000 2.116.000 1.893.000 2.208.000 2.172.000
Sum eiendeler 2.529.000 2.228.000 2.103.000 2.437.000 2.485.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 610.000 259.000 533.000 806.000 80.000
Sum kortsiktig gjeld 1.819.000 1.868.000 1.471.000 1.531.000 2.306.000
Sum gjeld og egenkapital 2.529.000 2.227.000 2.104.000 2.437.000 2.486.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.156.000 6.636.000 6.987.000 6.391.000 6.901.000
Andre inntekter 17.000 27.000 22.000 14.000
Driftsinntekter 7.156.000 6.652.000 7.014.000 6.414.000 6.915.000
Varekostnad -3.732.000 -3.332.000 -3.859.000 -3.173.000 -3.583.000
Lønninger -1.345.000 -1.274.000 -1.269.000 -1.193.000 -1.168.000
Avskrivning -68.000 -81.000 -81.000 -84.000 -90.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.079.000 -1.302.000 -1.185.000 -1.344.000 -1.427.000
Driftskostnader -6.224.000 -5.989.000 -6.394.000 -5.794.000 -6.268.000
Driftsresultat 932.000 664.000 620.000 619.000 648.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -69.000 -82.000 -64.000 -106.000 -109.000
Finans -69.000 -82.000 -64.000 -106.000 -109.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -687.000 -455.000 -415.000 -388.000 -404.000
Årsresultat 687.000 455.000 415.000 388.000 404.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 68.000 148.000 229.000 313.000
Sum varige driftsmidler 68.000 148.000 229.000 313.000
Sum finansielle anleggsmidler 27.000 44.000 62.000 0 0
Sum anleggsmidler 27.000 112.000 210.000 229.000 313.000
Varebeholdning 1.636.000 1.914.000 1.674.000 1.824.000 1.765.000
Kundefordringer 168.000 45.000 68.000 28.000 50.000
Andre fordringer 41.000 107.000 106.000 313.000 320.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 657.000 50.000 46.000 43.000 37.000
Sum omløpsmidler 2.502.000 2.116.000 1.893.000 2.208.000 2.172.000
Sum eiendeler 2.529.000 2.228.000 2.103.000 2.437.000 2.485.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 696.000 263.000 521.000 1.271.000
Sum langsiktig gjeld 610.000 259.000 533.000 806.000 80.000
Leverandørgjeld 131.000 80.000 251.000 118.000 165.000
Betalbar skatt 176.000 127.000 141.000 126.000 123.000
Skyldig offentlige avgifter 320.000 233.000 172.000 218.000 163.000
Utbytte -687.000 -455.000 -415.000 -388.000 -404.000
Annen kortsiktig gjeld 505.000 278.000 229.000 159.000 180.000
Sum kortsiktig gjeld 1.819.000 1.868.000 1.471.000 1.531.000 2.306.000
Sum gjeld og egenkapital 2.529.000 2.227.000 2.104.000 2.437.000 2.486.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 683.000 248.000 422.000 677.000 -134.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.1 1.3 1.4 0.9
Likviditetsgrad 2 0.5 0.1 0.1 0.3 0.2
Soliditet 4.0 4.5 4.8 4.1 4
Resultatgrad 13.0 1 8.8 9.7 9.4
Rentedekningsgrad 13.5 8.1 9.7 5.8 5.9
Gjeldsgrad 24.3 21.3 2 23.4 23.9
Total kapitalrentabilitet 36.9 29.8 29.5 25.4 26.1
Prokurister
13.11.2020
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex