Bjørn Eiendom As
Juridisk navn:  Bjørn Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77661030
Postboks 3631 Guleng Stakkevollvegen 51 Fax: 77661060
9278 Tromsø 9010 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 928884791
Aksjekapital: 10.000.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/2/1971 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.85%
Resultat  
  
-72.35%
Egenkapital  
  
-1.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 29.132.000 30.941.000 28.690.000 25.686.000 24.371.000
Resultat: 2.491.000 9.010.000 957.000 2.096.000 -10.424.000
Egenkapital: 26.418.000 26.827.000 20.764.000 19.980.000 18.337.000
Regnskap for  Bjørn Eiendom As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 29.132.000 30.941.000 28.690.000 25.686.000 24.371.000
Driftskostnader -26.170.000 -20.911.000 -26.814.000 -22.665.000 -33.882.000
Driftsresultat 2.962.000 10.031.000 1.877.000 3.021.000 -9.512.000
Finansinntekter 238.000 395.000 514.000 601.000 477.000
Finanskostnader -709.000 -1.416.000 -1.434.000 -1.526.000 -1.390.000
Finans -471.000 -1.021.000 -920.000 -925.000 -913.000
Resultat før skatt 2.491.000 9.010.000 957.000 2.096.000 -10.424.000
Skattekostnad -556.000 -1.988.000 -173.000 -407.000 2.677.000
Årsresultat 1.935.000 7.022.000 784.000 1.689.000 -7.747.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 41.034.000 42.377.000 42.008.000 42.423.000 41.724.000
Sum omløpsmidler 15.154.000 15.402.000 27.816.000 29.354.000 31.363.000
Sum eiendeler 56.188.000 57.779.000 69.824.000 71.777.000 73.087.000
Sum opptjent egenkapital 10.347.000 10.757.000 4.694.000 3.909.000 2.266.000
Sum egenkapital 26.418.000 26.827.000 20.764.000 19.980.000 18.337.000
Sum langsiktig gjeld 22.745.000 25.404.000 43.802.000 47.218.000 50.125.000
Sum kortsiktig gjeld 7.025.000 5.547.000 5.258.000 4.579.000 4.625.000
Sum gjeld og egenkapital 56.188.000 57.779.000 69.825.000 71.777.000 73.087.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.132.000 30.941.000 5.627.000 5.415.000 5.476.000
Andre inntekter 0 23.063.000 20.270.000 18.895.000
Driftsinntekter 29.132.000 30.941.000 28.690.000 25.686.000 24.371.000
Varekostnad -2.868.000 -3.141.000 -3.979.000 -3.341.000 -3.096.000
Lønninger -13.536.000 -5.388.000 -5.048.000 -4.825.000 -4.681.000
Avskrivning -2.268.000 -2.061.000 -2.250.000 -2.143.000 -2.114.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.498.000 -10.321.000 -15.537.000 -12.356.000 -23.991.000
Driftskostnader -26.170.000 -20.911.000 -26.814.000 -22.665.000 -33.882.000
Driftsresultat 2.962.000 10.031.000 1.877.000 3.021.000 -9.512.000
Finansinntekter 238.000 395.000 514.000 601.000 477.000
Finanskostnader -709.000 -1.416.000 -1.434.000 -1.526.000 -1.390.000
Finans -471.000 -1.021.000 -920.000 -925.000 -913.000
Konsernbidrag -2.345.000 -959.000 0 -46.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.935.000 7.022.000 784.000 1.689.000 -7.747.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 38.885.000 40.692.000 40.679.000 41.687.000 41.403.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.130.000 1.667.000 1.311.000 718.000 303.000
Sum varige driftsmidler 41.016.000 42.359.000 41.990.000 42.405.000 41.706.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Sum anleggsmidler 41.034.000 42.377.000 42.008.000 42.423.000 41.724.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 276.000 153.000 559.000 404.000 260.000
Andre fordringer 412.000 449.000 541.000 1.171.000 1.424.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.286.000 5.507.000 17.424.000 18.455.000 19.352.000
Sum omløpsmidler 15.154.000 15.402.000 27.816.000 29.354.000 31.363.000
Sum eiendeler 56.188.000 57.779.000 69.824.000 71.777.000 73.087.000
Sum opptjent egenkapital 10.347.000 10.757.000 4.694.000 3.909.000 2.266.000
Sum egenkapital 26.418.000 26.827.000 20.764.000 19.980.000 18.337.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.995.000 2.094.000 2.142.000 2.258.000 1.865.000
Gjeld til kredittinstitutt 4.289.000 1.289.000 60.000 60.000 1.000.000
Sum langsiktig gjeld 22.745.000 25.404.000 43.802.000 47.218.000 50.125.000
Leverandørgjeld 1.274.000 613.000 3.282.000 3.047.000 2.130.000
Betalbar skatt 1.766.000 289.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 270.000 314.000 267.000 271.000 285.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.192.000 1.565.000 1.360.000 1.201.000 1.209.000
Sum kortsiktig gjeld 7.025.000 5.547.000 5.258.000 4.579.000 4.625.000
Sum gjeld og egenkapital 56.188.000 57.779.000 69.825.000 71.777.000 73.087.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.129.000 9.855.000 22.558.000 24.775.000 26.738.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.8 5.3 6.4 6.8
Likviditetsgrad 2 2.2 2.8 5.3 6.4 6.8
Soliditet 47.0 46.4 29.7 27.8 25.1
Resultatgrad 10.2 32.4 6.5 11.8
Rentedekningsgrad 4.2 7.1 1.3 2 -6.8
Gjeldsgrad 1.1 1.2 2.4 2.6 3
Total kapitalrentabilitet 5.7 1 3.4 5 -12.4
Signatur
03.03.2021
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN OG ETT AV
STYREMEDLEMMENE I FELLESSKAP.
Prokurister
03.03.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex