Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjørn Tore Haga As
Juridisk navn:  Bjørn Tore Haga As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67156986
Fanahammeren 124C Fanahammeren 124C Fax:
5244 Fana 5244 Fana
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 967854212
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/1/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Steinbakk Revisjon AS
Regnskapsfører: Storetvedt Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.27%
Resultat  
  
0.82%
Egenkapital  
  
13.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.914.000 6.665.000 3.292.000 2.462.000 2.050.000
Resultat: 3.931.000 3.899.000 976.000 -390.000 171.000
Egenkapital: 3.641.000 3.210.000 2.900.000 2.144.000 2.450.000
Regnskap for  Bjørn Tore Haga As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.914.000 6.665.000 3.292.000 2.462.000 2.050.000
Driftskostnader -2.083.000 -2.743.000 -2.306.000 -2.837.000 -1.863.000
Driftsresultat 3.830.000 3.920.000 986.000 -375.000 188.000
Finansinntekter 278.000 12.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -177.000 -33.000 -10.000 -15.000 -18.000
Finans 101.000 -21.000 -9.000 -15.000 -17.000
Resultat før skatt 3.931.000 3.899.000 976.000 -390.000 171.000
Skattekostnad -807.000 -859.000 -220.000 84.000 -43.000
Årsresultat 3.124.000 3.040.000 756.000 -306.000 128.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.106.000 3.925.000 3.932.000 3.433.000 2.789.000
Sum omløpsmidler 2.137.000 5.728.000 2.246.000 1.139.000 1.101.000
Sum eiendeler 18.243.000 9.653.000 6.178.000 4.572.000 3.890.000
Sum opptjent egenkapital 3.541.000 3.110.000 2.800.000 2.044.000 2.350.000
Sum egenkapital 3.641.000 3.210.000 2.900.000 2.144.000 2.450.000
Sum langsiktig gjeld 8.128.000 1.933.000 1.318.000 857.000 412.000
Sum kortsiktig gjeld 6.474.000 4.511.000 1.959.000 1.570.000 1.029.000
Sum gjeld og egenkapital 18.243.000 9.654.000 6.177.000 4.571.000 3.891.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.861.000 6.665.000 3.292.000 2.411.000 2.050.000
Andre inntekter 53.000 0 51.000 0
Driftsinntekter 5.914.000 6.665.000 3.292.000 2.462.000 2.050.000
Varekostnad -11.000 -25.000 -19.000 -18.000 -12.000
Lønninger -765.000 -1.784.000 -1.768.000 -2.250.000 -1.270.000
Avskrivning -298.000 -243.000 -169.000 -149.000 -117.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.009.000 -691.000 -350.000 -420.000 -464.000
Driftskostnader -2.083.000 -2.743.000 -2.306.000 -2.837.000 -1.863.000
Driftsresultat 3.830.000 3.920.000 986.000 -375.000 188.000
Finansinntekter 278.000 12.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -177.000 -33.000 -10.000 -15.000 -18.000
Finans 101.000 -21.000 -9.000 -15.000 -17.000
Konsernbidrag -2.693.000 -2.730.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 3.124.000 3.040.000 756.000 -306.000 128.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 57.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.298.000 1.073.000 1.289.000 909.000 526.000
Sum varige driftsmidler 2.298.000 1.073.000 1.289.000 909.000 526.000
Sum finansielle anleggsmidler 13.808.000 2.853.000 2.643.000 2.466.000 2.263.000
Sum anleggsmidler 16.106.000 3.925.000 3.932.000 3.433.000 2.789.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 212.000 480.000 188.000 159.000 127.000
Andre fordringer 37.000 570.000 85.000 48.000 86.000
Sum investeringer 1.012.000 0 0 0
Kasse, bank 1.888.000 3.666.000 1.973.000 933.000 888.000
Sum omløpsmidler 2.137.000 5.728.000 2.246.000 1.139.000 1.101.000
Sum eiendeler 18.243.000 9.653.000 6.178.000 4.572.000 3.890.000
Sum opptjent egenkapital 3.541.000 3.110.000 2.800.000 2.044.000 2.350.000
Sum egenkapital 3.641.000 3.210.000 2.900.000 2.144.000 2.450.000
Sum avsetninger til forpliktelser 101.000 53.000 61.000 0 27.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.128.000 1.933.000 1.318.000 857.000 412.000
Leverandørgjeld 72.000 54.000 52.000 23.000 19.000
Betalbar skatt 97.000 102.000 0 48.000
Skyldig offentlige avgifter 262.000 348.000 1.542.000 1.190.000 774.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.140.000 4.012.000 264.000 356.000 188.000
Sum kortsiktig gjeld 6.474.000 4.511.000 1.959.000 1.570.000 1.029.000
Sum gjeld og egenkapital 18.243.000 9.654.000 6.177.000 4.571.000 3.891.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.337.000 1.217.000 287.000 -431.000 72.000
Likviditetsgrad 1 0.3 1.3 1.1 0.7 1.1
Likviditetsgrad 2 0.3 1.3 1.1 0.7 1.1
Soliditet 20.0 33.3 46.9 46.9 6
Resultatgrad 64.8 58.8 3 -15.2 9.2
Rentedekningsgrad 21.6 118.8 98.6 - 10.4
Gjeldsgrad 4.0 2.0 1.1 1.1 0.6
Total kapitalrentabilitet 22.5 40.7 1 -8.2 4.9
Signatur
13.04.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex