Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjørn Tores Elektro As
Juridisk navn:  Bjørn Tores Elektro As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63949703
Henrik Bulls Veg 48 Henrik Bulls veg 48 Fax: 63949704
2069 Jessheim 2069 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 985440964
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 2/20/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Vi2 Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.81%
Resultat  
  
114.12%
Egenkapital  
  
3.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 24.377.000 21.998.000 21.809.000 29.580.000 25.812.000
Resultat: 2.760.000 1.289.000 2.017.000 5.058.000 2.265.000
Egenkapital: 4.308.000 4.161.000 4.656.000 3.116.000 2.786.000
Regnskap for  Bjørn Tores Elektro As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 24.377.000 21.998.000 21.809.000 29.580.000 25.812.000
Driftskostnader -21.559.000 -20.630.000 -19.717.000 -24.416.000 -23.494.000
Driftsresultat 2.818.000 1.368.000 2.092.000 5.164.000 2.317.000
Finansinntekter 10.000 19.000 20.000 16.000 21.000
Finanskostnader -67.000 -98.000 -94.000 -122.000 -74.000
Finans -57.000 -79.000 -74.000 -106.000 -53.000
Resultat før skatt 2.760.000 1.289.000 2.017.000 5.058.000 2.265.000
Skattekostnad -613.000 -284.000 -477.000 -1.229.000 -582.000
Årsresultat 2.147.000 1.004.000 1.541.000 3.829.000 1.683.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.064.000 1.340.000 1.363.000 2.570.000 1.852.000
Sum omløpsmidler 10.361.000 8.308.000 8.032.000 11.423.000 7.702.000
Sum eiendeler 11.425.000 9.648.000 9.395.000 13.993.000 9.554.000
Sum opptjent egenkapital 4.208.000 4.061.000 4.556.000 3.016.000 2.686.000
Sum egenkapital 4.308.000 4.161.000 4.656.000 3.116.000 2.786.000
Sum langsiktig gjeld 614.000 998.000 994.000 2.158.000 1.259.000
Sum kortsiktig gjeld 6.503.000 4.490.000 3.745.000 8.720.000 5.509.000
Sum gjeld og egenkapital 11.425.000 9.649.000 9.395.000 13.994.000 9.554.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.377.000 21.920.000 21.680.000 29.552.000 25.808.000
Andre inntekter 79.000 129.000 28.000 3.000
Driftsinntekter 24.377.000 21.998.000 21.809.000 29.580.000 25.812.000
Varekostnad -8.217.000 -7.085.000 -6.424.000 -10.922.000 -10.203.000
Lønninger -10.558.000 -10.467.000 -10.397.000 -10.172.000 -9.803.000
Avskrivning -453.000 -491.000 -637.000 -691.000 -449.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.331.000 -2.587.000 -2.259.000 -2.631.000 -3.039.000
Driftskostnader -21.559.000 -20.630.000 -19.717.000 -24.416.000 -23.494.000
Driftsresultat 2.818.000 1.368.000 2.092.000 5.164.000 2.317.000
Finansinntekter 10.000 19.000 20.000 16.000 21.000
Finanskostnader -67.000 -98.000 -94.000 -122.000 -74.000
Finans -57.000 -79.000 -74.000 -106.000 -53.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -1.500.000 0 -3.500.000 -1.500.000
Årsresultat 2.147.000 1.004.000 1.541.000 3.829.000 1.683.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 77.000 80.000 200.000 239.000 133.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 960.000 1.178.000 1.021.000 2.178.000 1.517.000
Sum varige driftsmidler 960.000 1.178.000 1.021.000 2.178.000 1.517.000
Sum finansielle anleggsmidler 26.000 83.000 143.000 153.000 203.000
Sum anleggsmidler 1.064.000 1.340.000 1.363.000 2.570.000 1.852.000
Varebeholdning 1.885.000 1.897.000 1.888.000 1.015.000 868.000
Kundefordringer 3.933.000 2.649.000 3.394.000 4.728.000 4.462.000
Andre fordringer 188.000 651.000 89.000 361.000 131.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.356.000 3.111.000 2.660.000 5.320.000 2.242.000
Sum omløpsmidler 10.361.000 8.308.000 8.032.000 11.423.000 7.702.000
Sum eiendeler 11.425.000 9.648.000 9.395.000 13.993.000 9.554.000
Sum opptjent egenkapital 4.208.000 4.061.000 4.556.000 3.016.000 2.686.000
Sum egenkapital 4.308.000 4.161.000 4.656.000 3.116.000 2.786.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 614.000 998.000 994.000 2.158.000 1.259.000
Leverandørgjeld 1.081.000 514.000 451.000 1.173.000 734.000
Betalbar skatt 610.000 165.000 437.000 1.335.000 707.000
Skyldig offentlige avgifter 1.733.000 1.354.000 1.348.000 1.824.000 1.342.000
Utbytte -2.000.000 -1.500.000 0 -3.500.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.079.000 957.000 1.508.000 887.000 1.226.000
Sum kortsiktig gjeld 6.503.000 4.490.000 3.745.000 8.720.000 5.509.000
Sum gjeld og egenkapital 11.425.000 9.649.000 9.395.000 13.994.000 9.554.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.858.000 3.818.000 4.287.000 2.703.000 2.193.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.9 2.1 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.6 1.2 1.2
Soliditet 37.7 43.1 49.6 22.3 29.2
Resultatgrad 11.6 6.2 9.6 17.5 9
Rentedekningsgrad 42.1 1 22.3 42.3 31.3
Gjeldsgrad 1.7 1.3 1 3.5 2.4
Total kapitalrentabilitet 24.8 14.4 22.5 3 24.5
Signatur
20.10.2015
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.10.2015
Daglig leder alene.
Prokura
Ottersen Bjørn Tore
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex