Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjørnefjorden Hjertesenter AS
Juridisk navn:  Bjørnefjorden Hjertesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56565520
Irisgården Hamnevegen 48 Irisgården Hamnevegen 48 Fax: 56565521
5200 Os 5200 Os
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 888709142
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 9/12/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Devolds Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.64%
Resultat  
  
7.4%
Egenkapital  
  
-3.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.896.000 6.654.000 6.743.000 6.590.000 6.529.000
Resultat: 3.859.000 3.593.000 3.704.000 3.421.000 3.279.000
Egenkapital: 384.000 399.000 406.000 402.000 384.000
Regnskap for  Bjørnefjorden Hjertesenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.896.000 6.654.000 6.743.000 6.590.000 6.529.000
Driftskostnader -3.054.000 -3.073.000 -3.051.000 -3.181.000 -3.285.000
Driftsresultat 3.842.000 3.582.000 3.692.000 3.410.000 3.244.000
Finansinntekter 17.000 11.000 12.000 11.000 35.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 17.000 11.000 12.000 11.000 35.000
Resultat før skatt 3.859.000 3.593.000 3.704.000 3.421.000 3.279.000
Skattekostnad -849.000 -830.000 -892.000 -857.000 -891.000
Årsresultat 3.010.000 2.763.000 2.812.000 2.564.000 2.388.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 331.000 430.000 488.000 466.000 522.000
Sum omløpsmidler 4.306.000 3.935.000 3.971.000 3.669.000 3.490.000
Sum eiendeler 4.637.000 4.365.000 4.459.000 4.135.000 4.012.000
Sum opptjent egenkapital 118.000 133.000 140.000 136.000 118.000
Sum egenkapital 384.000 399.000 406.000 402.000 384.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.253.000 3.966.000 4.053.000 3.734.000 3.628.000
Sum gjeld og egenkapital 4.637.000 4.365.000 4.459.000 4.136.000 4.012.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.896.000 6.654.000 6.743.000 6.590.000 6.529.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.896.000 6.654.000 6.743.000 6.590.000 6.529.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -2.217.000 -2.151.000 -2.185.000 -2.307.000 -2.446.000
Avskrivning -126.000 -129.000 -126.000 -126.000 -131.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -711.000 -793.000 -740.000 -748.000 -708.000
Driftskostnader -3.054.000 -3.073.000 -3.051.000 -3.181.000 -3.285.000
Driftsresultat 3.842.000 3.582.000 3.692.000 3.410.000 3.244.000
Finansinntekter 17.000 11.000 12.000 11.000 35.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 17.000 11.000 12.000 11.000 35.000
Konsernbidrag -3.025.000 -2.770.000 -2.807.000 -2.546.000 -2.335.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.010.000 2.763.000 2.812.000 2.564.000 2.388.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 38.000 34.000 36.000 42.000 50.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 294.000 396.000 452.000 424.000 473.000
Sum varige driftsmidler 294.000 396.000 452.000 424.000 473.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 331.000 430.000 488.000 466.000 522.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000 0 0 93.000 0
Andre fordringer 592.000 569.000 711.000 667.000 691.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.711.000 3.366.000 3.260.000 2.909.000 2.799.000
Sum omløpsmidler 4.306.000 3.935.000 3.971.000 3.669.000 3.490.000
Sum eiendeler 4.637.000 4.365.000 4.459.000 4.135.000 4.012.000
Sum opptjent egenkapital 118.000 133.000 140.000 136.000 118.000
Sum egenkapital 384.000 399.000 406.000 402.000 384.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 7.000 9.000 9.000 55.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 163.000 163.000 152.000 116.000 181.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.081.000 3.796.000 3.892.000 3.609.000 3.392.000
Sum kortsiktig gjeld 4.253.000 3.966.000 4.053.000 3.734.000 3.628.000
Sum gjeld og egenkapital 4.637.000 4.365.000 4.459.000 4.136.000 4.012.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 53.000 -31.000 -82.000 -65.000 -138.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1 1 1 1.0
Soliditet 8.3 9.1 9.1 9.7 9.6
Resultatgrad 55.7 53.8 54.8 51.7 49.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 11.1 9.9 1 9.3 9.4
Total kapitalrentabilitet 83.2 82.3 83.1 82.7 81.7
Signatur
22.09.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex