Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjørnefjorden Hjertesenter As
Juridisk navn:  Bjørnefjorden Hjertesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56565520
Irisgården Hamnevegen 48 Irisgården Hamnevegen 48 Fax: 56565521
5200 Os 5200 Os
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 888709142
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 9/12/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Devolds Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.01%
Resultat  
  
-3.55%
Egenkapital  
  
7.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.895.000 6.896.000 6.654.000 6.743.000 6.590.000
Resultat: 3.722.000 3.859.000 3.593.000 3.704.000 3.421.000
Egenkapital: 411.000 384.000 399.000 406.000 402.000
Regnskap for  Bjørnefjorden Hjertesenter As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.895.000 6.896.000 6.654.000 6.743.000 6.590.000
Driftskostnader -3.187.000 -3.054.000 -3.073.000 -3.051.000 -3.181.000
Driftsresultat 3.708.000 3.842.000 3.582.000 3.692.000 3.410.000
Finansinntekter 14.000 17.000 11.000 12.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 14.000 17.000 11.000 12.000 11.000
Resultat før skatt 3.722.000 3.859.000 3.593.000 3.704.000 3.421.000
Skattekostnad -819.000 -849.000 -830.000 -892.000 -857.000
Årsresultat 2.903.000 3.010.000 2.763.000 2.812.000 2.564.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 470.000 331.000 430.000 488.000 466.000
Sum omløpsmidler 4.015.000 4.306.000 3.935.000 3.971.000 3.669.000
Sum eiendeler 4.485.000 4.637.000 4.365.000 4.459.000 4.135.000
Sum opptjent egenkapital 145.000 118.000 133.000 140.000 136.000
Sum egenkapital 411.000 384.000 399.000 406.000 402.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.074.000 4.253.000 3.966.000 4.053.000 3.734.000
Sum gjeld og egenkapital 4.485.000 4.637.000 4.365.000 4.459.000 4.136.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.868.000 6.896.000 6.654.000 6.743.000 6.590.000
Andre inntekter 27.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.895.000 6.896.000 6.654.000 6.743.000 6.590.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -2.287.000 -2.217.000 -2.151.000 -2.185.000 -2.307.000
Avskrivning -128.000 -126.000 -129.000 -126.000 -126.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -772.000 -711.000 -793.000 -740.000 -748.000
Driftskostnader -3.187.000 -3.054.000 -3.073.000 -3.051.000 -3.181.000
Driftsresultat 3.708.000 3.842.000 3.582.000 3.692.000 3.410.000
Finansinntekter 14.000 17.000 11.000 12.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 14.000 17.000 11.000 12.000 11.000
Konsernbidrag -2.876.000 -3.025.000 -2.770.000 -2.807.000 -2.546.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.903.000 3.010.000 2.763.000 2.812.000 2.564.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 30.000 38.000 34.000 36.000 42.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 440.000 294.000 396.000 452.000 424.000
Sum varige driftsmidler 440.000 294.000 396.000 452.000 424.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 470.000 331.000 430.000 488.000 466.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 129.000 4.000 0 0 93.000
Andre fordringer 634.000 592.000 569.000 711.000 667.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.252.000 3.711.000 3.366.000 3.260.000 2.909.000
Sum omløpsmidler 4.015.000 4.306.000 3.935.000 3.971.000 3.669.000
Sum eiendeler 4.485.000 4.637.000 4.365.000 4.459.000 4.135.000
Sum opptjent egenkapital 145.000 118.000 133.000 140.000 136.000
Sum egenkapital 411.000 384.000 399.000 406.000 402.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 7.000 9.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 176.000 163.000 163.000 152.000 116.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.898.000 4.081.000 3.796.000 3.892.000 3.609.000
Sum kortsiktig gjeld 4.074.000 4.253.000 3.966.000 4.053.000 3.734.000
Sum gjeld og egenkapital 4.485.000 4.637.000 4.365.000 4.459.000 4.136.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -59.000 53.000 -31.000 -82.000 -65.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.0 1 1 1 1
Soliditet 9.2 8.3 9.1 9.1 9.7
Resultatgrad 53.8 55.7 53.8 54.8 51.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 9.9 11.1 9.9 1 9.3
Total kapitalrentabilitet 83.0 83.2 82.3 83.1 82.7
Signatur
22.09.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex