Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjørvik Malerservice As
Juridisk navn:  Bjørvik Malerservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33421730
Postboks 11 Pindsle Pindsleveien 1 Fax: 33421731
3249 Sandefjord 3221 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 935989906
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 12/20/1984
Foretakstype: AS
Revisor: Fgh Revisjon As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.92%
Resultat  
  
227.86%
Egenkapital  
  
37.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 45.835.000 40.954.000 40.077.000 35.814.000 37.611.000
Resultat: 1.259.000 384.000 905.000 -709.000 -55.000
Egenkapital: 2.779.000 2.018.000 1.634.000 729.000 1.438.000
Regnskap for  Bjørvik Malerservice As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 45.835.000 40.954.000 40.077.000 35.814.000 37.611.000
Driftskostnader -44.579.000 -40.523.000 -39.221.000 -36.407.000 -37.302.000
Driftsresultat 1.256.000 430.000 856.000 -593.000 310.000
Finansinntekter 22.000 16.000 148.000 15.000 12.000
Finanskostnader -20.000 -62.000 -99.000 -131.000 -376.000
Finans 2.000 -46.000 49.000 -116.000 -364.000
Resultat før skatt 1.259.000 384.000 905.000 -709.000 -55.000
Skattekostnad -146.000 0 0 0 93.000
Årsresultat 1.113.000 384.000 905.000 -709.000 38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 263.000 417.000 509.000 385.000 383.000
Sum omløpsmidler 9.599.000 9.039.000 9.178.000 9.016.000 9.392.000
Sum eiendeler 9.862.000 9.456.000 9.687.000 9.401.000 9.775.000
Sum opptjent egenkapital 254.000 -507.000 -891.000 -1.796.000 -1.087.000
Sum egenkapital 2.779.000 2.018.000 1.634.000 729.000 1.438.000
Sum langsiktig gjeld 2.088.000 2.088.000 2.203.000 2.603.000 2.210.000
Sum kortsiktig gjeld 4.995.000 5.350.000 5.850.000 6.069.000 6.128.000
Sum gjeld og egenkapital 9.862.000 9.456.000 9.687.000 9.401.000 9.776.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 45.829.000 41.042.000 40.068.000 35.775.000 37.444.000
Andre inntekter 7.000 -89.000 9.000 39.000 167.000
Driftsinntekter 45.835.000 40.954.000 40.077.000 35.814.000 37.611.000
Varekostnad -27.844.000 -23.794.000 -23.437.000 -20.083.000 -20.683.000
Lønninger -11.426.000 -11.613.000 -10.261.000 -11.105.000 -11.426.000
Avskrivning -145.000 -164.000 -256.000 -203.000 -175.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.164.000 -4.952.000 -5.267.000 -5.016.000 -5.018.000
Driftskostnader -44.579.000 -40.523.000 -39.221.000 -36.407.000 -37.302.000
Driftsresultat 1.256.000 430.000 856.000 -593.000 310.000
Finansinntekter 22.000 16.000 148.000 15.000 12.000
Finanskostnader -20.000 -62.000 -99.000 -131.000 -376.000
Finans 2.000 -46.000 49.000 -116.000 -364.000
Konsernbidrag 0 0 0 294.000
Utbytte -352.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.113.000 384.000 905.000 -709.000 38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 339.000
Driftsløsøre 294.000 439.000 528.000 300.000 25.000
Sum varige driftsmidler 294.000 439.000 528.000 300.000 364.000
Sum finansielle anleggsmidler -31.000 -22.000 -18.000 85.000 19.000
Sum anleggsmidler 263.000 417.000 509.000 385.000 383.000
Varebeholdning 3.844.000 3.810.000 3.984.000 3.564.000 3.509.000
Kundefordringer 3.492.000 3.899.000 4.073.000 4.127.000 3.328.000
Andre fordringer 717.000 736.000 608.000 752.000 1.595.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.420.000 452.000 392.000 458.000 459.000
Sum omløpsmidler 9.599.000 9.039.000 9.178.000 9.016.000 9.392.000
Sum eiendeler 9.862.000 9.456.000 9.687.000 9.401.000 9.775.000
Sum opptjent egenkapital 254.000 -507.000 -891.000 -1.796.000 -1.087.000
Sum egenkapital 2.779.000 2.018.000 1.634.000 729.000 1.438.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 275.000 1.140.000 1.500.000 1.757.000
Sum langsiktig gjeld 2.088.000 2.088.000 2.203.000 2.603.000 2.210.000
Leverandørgjeld 1.906.000 2.040.000 2.210.000 2.011.000 1.844.000
Betalbar skatt 146.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.534.000 1.920.000 1.416.000 1.400.000 1.452.000
Utbytte -352.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.058.000 1.114.000 1.085.000 1.158.000 1.075.000
Sum kortsiktig gjeld 4.995.000 5.350.000 5.850.000 6.069.000 6.128.000
Sum gjeld og egenkapital 9.862.000 9.456.000 9.687.000 9.401.000 9.776.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.604.000 3.689.000 3.328.000 2.947.000 3.264.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1 1.6 1.5 1
Likviditetsgrad 2 1.2 1 0.9 0.9 1
Soliditet 28.2 21.3 16.9 7.8 14.7
Resultatgrad 2.7 1 2.1 -1.7 0.8
Rentedekningsgrad 62.8 6.9 8.6 -4.5 0.8
Gjeldsgrad 2.5 3.7 4.9 11.9 5.8
Total kapitalrentabilitet 13.0 4.7 10.4 -6.1 3.3
Signatur
23.07.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.07.2021
Prokura hver for seg
Martinsen Erik
Prokura hver for seg
Martinsen Arild
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex