Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjørvik & Haugen As
Juridisk navn:  Bjørvik & Haugen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33479110
Nordre Kullerød 17C Nordre Kullerød 17C Fax: 33476211
3241 Sandefjord 3241 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 976288971
Aksjekapital: 450.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 4/1/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.67%
Resultat  
  
4.68%
Egenkapital  
  
-4.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 31.262.000 31.053.000 29.601.000 28.118.000 30.815.000
Resultat: 4.606.000 4.400.000 3.963.000 3.464.000 4.311.000
Egenkapital: 3.673.000 3.836.000 3.834.000 3.392.000 3.322.000
Regnskap for  Bjørvik & Haugen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 31.262.000 31.053.000 29.601.000 28.118.000 30.815.000
Driftskostnader -26.656.000 -26.700.000 -25.667.000 -24.662.000 -26.523.000
Driftsresultat 4.606.000 4.353.000 3.933.000 3.457.000 4.293.000
Finansinntekter 1.000 49.000 30.000 8.000 18.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 -1.000 0
Finans 47.000 30.000 7.000 18.000
Resultat før skatt 4.606.000 4.400.000 3.963.000 3.464.000 4.311.000
Skattekostnad -1.022.000 -948.000 -921.000 -794.000 -1.094.000
Årsresultat 3.584.000 3.451.000 3.042.000 2.670.000 3.217.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 473.000 605.000 614.000 860.000 407.000
Sum omløpsmidler 10.331.000 11.107.000 10.739.000 9.560.000 10.551.000
Sum eiendeler 10.804.000 11.712.000 11.353.000 10.420.000 10.958.000
Sum opptjent egenkapital 3.223.000 3.086.000 3.084.000 2.642.000 2.572.000
Sum egenkapital 3.673.000 3.836.000 3.834.000 3.392.000 3.322.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.131.000 7.877.000 7.519.000 7.027.000 7.635.000
Sum gjeld og egenkapital 10.804.000 11.713.000 11.353.000 10.419.000 10.957.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.256.000 30.971.000 29.601.000 28.081.000 30.815.000
Andre inntekter 6.000 82.000 0 37.000 0
Driftsinntekter 31.262.000 31.053.000 29.601.000 28.118.000 30.815.000
Varekostnad -12.076.000 -12.043.000 -11.208.000 -11.095.000 -12.340.000
Lønninger -11.515.000 -11.595.000 -11.926.000 -10.868.000 -10.967.000
Avskrivning -194.000 -179.000 -256.000 -244.000 -267.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.871.000 -2.883.000 -2.277.000 -2.455.000 -2.949.000
Driftskostnader -26.656.000 -26.700.000 -25.667.000 -24.662.000 -26.523.000
Driftsresultat 4.606.000 4.353.000 3.933.000 3.457.000 4.293.000
Finansinntekter 1.000 49.000 30.000 8.000 18.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 -1.000 0
Finans 47.000 30.000 7.000 18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.200.000 -3.450.000 -2.600.000 -2.600.000 -3.000.000
Årsresultat 3.584.000 3.451.000 3.042.000 2.670.000 3.217.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 278.000 442.000 540.000 797.000 407.000
Sum varige driftsmidler 278.000 442.000 540.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 195.000 163.000 73.000 0 0
Sum anleggsmidler 473.000 605.000 614.000 860.000 407.000
Varebeholdning 640.000 389.000 956.000 1.334.000 676.000
Kundefordringer 2.884.000 4.740.000 3.744.000 3.061.000 3.093.000
Andre fordringer 621.000 728.000 715.000 622.000 635.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.187.000 5.250.000 5.324.000 4.544.000 6.137.000
Sum omløpsmidler 10.331.000 11.107.000 10.739.000 9.560.000 10.551.000
Sum eiendeler 10.804.000 11.712.000 11.353.000 10.420.000 10.958.000
Sum opptjent egenkapital 3.223.000 3.086.000 3.084.000 2.642.000 2.572.000
Sum egenkapital 3.673.000 3.836.000 3.834.000 3.392.000 3.322.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 952.000 447.000 976.000 1.220.000 762.000
Betalbar skatt 1.022.000 948.000 921.000 794.000 1.094.000
Skyldig offentlige avgifter 1.566.000 1.727.000 1.648.000 1.311.000 1.761.000
Utbytte -2.200.000 -3.450.000 -2.600.000 -2.600.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.392.000 1.304.000 1.373.000 1.103.000 1.017.000
Sum kortsiktig gjeld 7.131.000 7.877.000 7.519.000 7.027.000 7.635.000
Sum gjeld og egenkapital 10.804.000 11.713.000 11.353.000 10.419.000 10.957.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.200.000 3.230.000 3.220.000 2.533.000 2.916.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.3 1.2 1.3
Soliditet 34.0 32.7 33.8 32.6 30.3
Resultatgrad 14.7 1 13.3 12.3 13.9
Rentedekningsgrad 4.606.0 2176.5 3
Gjeldsgrad 1.9 2.1 2 2.1 2.3
Total kapitalrentabilitet 42.6 37.6 34.9 33.3 39.3
Signatur
29.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
02.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex