Bj's Hytter & Caravan AS
Juridisk navn:  Bj's Hytter & Caravan AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Eida 445 Vassbotna Fax:
7877 Høylandet 7877 Høylandet
Fylke: Kommune:
Trøndelag Høylandet
Org.nr: 850816042
Aksjekapital: 125.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1989 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1082%
Resultat  
  
986.54%
Egenkapital  
  
20.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.182.000 100.000 76.000 52.000 73.000
Resultat: 922.000 -104.000 -162.000 -157.000 -124.000
Egenkapital: 2.104.000 1.748.000 1.852.000 1.573.000 1.674.000
Regnskap for  Bj's Hytter & Caravan AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.182.000 100.000 76.000 52.000 73.000
Driftskostnader -261.000 -208.000 -237.000 -209.000 -197.000
Driftsresultat 922.000 -107.000 -162.000 -157.000 -124.000
Finansinntekter 4.000 3.000 0 0 0
Finanskostnader -3.000 0 0 0 0
Finans 1.000 3.000 0 0 0
Resultat før skatt 922.000 -104.000 -162.000 -157.000 -124.000
Skattekostnad -566.000 0 441.000 57.000 66.000
Årsresultat 356.000 -104.000 279.000 -100.000 -58.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.068.000 2.006.000 2.073.000 2.182.000 2.291.000
Sum omløpsmidler 494.000 6.000 16.000 7.000 3.000
Sum eiendeler 2.562.000 2.012.000 2.089.000 2.189.000 2.294.000
Sum opptjent egenkapital 1.979.000 1.623.000 1.727.000 1.448.000 1.549.000
Sum egenkapital 2.104.000 1.748.000 1.852.000 1.573.000 1.674.000
Sum langsiktig gjeld 399.000 0 0 441.000 498.000
Sum kortsiktig gjeld 60.000 265.000 236.000 175.000 122.000
Sum gjeld og egenkapital 2.563.000 2.013.000 2.088.000 2.189.000 2.294.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 44.000 92.000 76.000 52.000 73.000
Andre inntekter 1.138.000 8.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.182.000 100.000 76.000 52.000 73.000
Varekostnad 0 0 -4.000 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -92.000 -90.000 -109.000 -109.000 -74.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -169.000 -118.000 -128.000 -96.000 -123.000
Driftskostnader -261.000 -208.000 -237.000 -209.000 -197.000
Driftsresultat 922.000 -107.000 -162.000 -157.000 -124.000
Finansinntekter 4.000 3.000 0 0 0
Finanskostnader -3.000 0 0 0 0
Finans 1.000 3.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 356.000 -104.000 279.000 -100.000 -58.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.855.000 1.918.000 1.980.000 2.043.000 2.106.000
Maskiner anlegg 213.000 73.000 92.000 139.000 185.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.068.000 1.991.000 2.073.000 2.182.000 2.291.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.068.000 2.006.000 2.073.000 2.182.000 2.291.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer -1.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 495.000 6.000 16.000 7.000 3.000
Sum omløpsmidler 494.000 6.000 16.000 7.000 3.000
Sum eiendeler 2.562.000 2.012.000 2.089.000 2.189.000 2.294.000
Sum opptjent egenkapital 1.979.000 1.623.000 1.727.000 1.448.000 1.549.000
Sum egenkapital 2.104.000 1.748.000 1.852.000 1.573.000 1.674.000
Sum avsetninger til forpliktelser 399.000 0 0 441.000 498.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 -8.000
Sum langsiktig gjeld 399.000 0 0 441.000 498.000
Leverandørgjeld 5.000 5.000 7.000 5.000 5.000
Betalbar skatt 167.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -123.000 -13.000 -14.000 -15.000 -20.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 273.000 243.000 185.000 146.000
Sum kortsiktig gjeld 60.000 265.000 236.000 175.000 122.000
Sum gjeld og egenkapital 2.563.000 2.013.000 2.088.000 2.189.000 2.294.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 434.000 -259.000 -220.000 -168.000 -119.000
Likviditetsgrad 1 8.2 0 0.1 0 0
Likviditetsgrad 2 8.2 0 0.1 0 0
Soliditet 82.1 86.8 88.7 71.9 7
Resultatgrad 78.0 -213.2 -301.9 -169.9
Rentedekningsgrad 307.3
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.1 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 36.1 -5.2 -7.8 -7.2 -5.4
Signatur
05.09.2011
STYRETS FORMANN TEGNER FIRMA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex