Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjarne Fredriksen As Tannteknisk Laboratorium
Juridisk navn:  Bjarne Fredriksen As Tannteknisk Laboratorium
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69315629
Postboks 236 Glemmengata 31B Fax: 69310322
1601 Fredrikstad 1608 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 948234319
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/19/1988
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Torshov Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.16%
Resultat  
  
-9.35%
Egenkapital  
  
14.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.682.000 4.340.000 3.779.000 3.826.000 3.792.000
Resultat: 601.000 663.000 219.000 343.000 396.000
Egenkapital: 551.000 483.000 368.000 202.000 344.000
Regnskap for  Bjarne Fredriksen As Tannteknisk Laboratorium
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.682.000 4.340.000 3.779.000 3.826.000 3.792.000
Driftskostnader -3.082.000 -3.680.000 -3.560.000 -3.486.000 -3.397.000
Driftsresultat 600.000 660.000 218.000 341.000 395.000
Finansinntekter 2.000 3.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 1.000 3.000 1.000 2.000 2.000
Resultat før skatt 601.000 663.000 219.000 343.000 396.000
Skattekostnad -133.000 -148.000 -53.000 -85.000 -101.000
Årsresultat 468.000 515.000 166.000 258.000 295.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 74.000 75.000 89.000 130.000 177.000
Sum omløpsmidler 1.595.000 1.592.000 1.284.000 1.378.000 1.401.000
Sum eiendeler 1.669.000 1.667.000 1.373.000 1.508.000 1.578.000
Sum opptjent egenkapital 451.000 383.000 268.000 102.000 244.000
Sum egenkapital 551.000 483.000 368.000 202.000 344.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.118.000 1.184.000 1.005.000 1.306.000 1.234.000
Sum gjeld og egenkapital 1.669.000 1.667.000 1.373.000 1.508.000 1.578.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.651.000 4.340.000 3.779.000 3.826.000 3.782.000
Andre inntekter 31.000 0 0 0 10.000
Driftsinntekter 3.682.000 4.340.000 3.779.000 3.826.000 3.792.000
Varekostnad -855.000 -1.016.000 -902.000 -933.000 -858.000
Lønninger -1.692.000 -2.126.000 -2.066.000 -1.912.000 -1.890.000
Avskrivning -12.000 -37.000 -46.000 -52.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -535.000 -526.000 -555.000 -595.000 -597.000
Driftskostnader -3.082.000 -3.680.000 -3.560.000 -3.486.000 -3.397.000
Driftsresultat 600.000 660.000 218.000 341.000 395.000
Finansinntekter 2.000 3.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 1.000 3.000 1.000 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -400.000 0 -400.000 -500.000
Årsresultat 468.000 515.000 166.000 258.000 295.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 8.000 10.000 14.000 15.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 12.000 49.000 95.000
Sum varige driftsmidler 0 12.000 49.000 95.000
Sum finansielle anleggsmidler 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000
Sum anleggsmidler 74.000 75.000 89.000 130.000 177.000
Varebeholdning 193.000 190.000 193.000 219.000 269.000
Kundefordringer 426.000 504.000 452.000 555.000 374.000
Andre fordringer 10.000 0 0 0 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 967.000 898.000 639.000 604.000 743.000
Sum omløpsmidler 1.595.000 1.592.000 1.284.000 1.378.000 1.401.000
Sum eiendeler 1.669.000 1.667.000 1.373.000 1.508.000 1.578.000
Sum opptjent egenkapital 451.000 383.000 268.000 102.000 244.000
Sum egenkapital 551.000 483.000 368.000 202.000 344.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 67.000 50.000 45.000 37.000 49.000
Betalbar skatt 131.000 146.000 49.000 83.000 94.000
Skyldig offentlige avgifter 154.000 162.000 156.000 154.000 143.000
Utbytte -400.000 -400.000 0 -400.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 365.000 426.000 754.000 632.000 449.000
Sum kortsiktig gjeld 1.118.000 1.184.000 1.005.000 1.306.000 1.234.000
Sum gjeld og egenkapital 1.669.000 1.667.000 1.373.000 1.508.000 1.578.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 477.000 408.000 279.000 72.000 167.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.3 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.1 0.9 0.9
Soliditet 33.0 2 26.8 13.4 21.8
Resultatgrad 16.3 15.2 5.8 8.9 10.4
Rentedekningsgrad 600.0
Gjeldsgrad 2.0 2.5 2.7 6.5 3.6
Total kapitalrentabilitet 36.1 39.8 1 22.7 25.2
Signatur
13.07.2017
STYRETS FORMANN ELLER TO STYREMEDLEMMER TEGNER SELSKAPET.
Prokurister
13.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex