Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjarne Nilsen AS
Juridisk navn:  Bjarne Nilsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78411390
Langbuktveien 21 Langbuktveien 21 Fax: 78411925
9612 Forsøl 9612 Forsøl
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 954835413
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/15/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Finnmarksrevisjon AS
Regnskapsfører: Vsk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.16%
Resultat  
  
1.32%
Egenkapital  
  
-30.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 40.186.000 39.725.000 42.397.000 33.483.000 36.264.000
Resultat: 7.191.000 7.097.000 8.418.000 3.982.000 9.504.000
Egenkapital: 7.833.000 11.226.000 10.694.000 9.160.000 10.056.000
Regnskap for  Bjarne Nilsen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 40.186.000 39.725.000 42.397.000 33.483.000 36.264.000
Driftskostnader -32.664.000 -32.277.000 -33.525.000 -28.897.000 -26.164.000
Driftsresultat 7.521.000 7.447.000 8.872.000 4.587.000 10.100.000
Finansinntekter 143.000 271.000 173.000 167.000 216.000
Finanskostnader -474.000 -621.000 -627.000 -772.000 -813.000
Finans -331.000 -350.000 -454.000 -605.000 -597.000
Resultat før skatt 7.191.000 7.097.000 8.418.000 3.982.000 9.504.000
Skattekostnad -1.584.000 -1.566.000 -1.884.000 -878.000 -2.290.000
Årsresultat 5.607.000 5.532.000 6.534.000 3.104.000 7.214.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.803.000 16.777.000 19.071.000 21.646.000 24.639.000
Sum omløpsmidler 23.774.000 24.014.000 25.433.000 21.849.000 23.612.000
Sum eiendeler 39.577.000 40.791.000 44.504.000 43.495.000 48.251.000
Sum opptjent egenkapital 5.833.000 9.226.000 8.694.000 7.160.000 8.056.000
Sum egenkapital 7.833.000 11.226.000 10.694.000 9.160.000 10.056.000
Sum langsiktig gjeld 14.127.000 16.404.000 18.692.000 21.109.000 25.432.000
Sum kortsiktig gjeld 17.617.000 13.160.000 15.117.000 13.225.000 12.762.000
Sum gjeld og egenkapital 39.577.000 40.790.000 44.503.000 43.494.000 48.250.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.544.000 39.826.000 42.809.000 33.738.000 37.134.000
Andre inntekter -358.000 -101.000 -412.000 -255.000 -870.000
Driftsinntekter 40.186.000 39.725.000 42.397.000 33.483.000 36.264.000
Varekostnad -4.000 -1.000 -2.000 -2.000
Lønninger -16.403.000 -16.348.000 -17.095.000 -13.432.000 -15.280.000
Avskrivning -2.730.000 -2.779.000 -3.018.000 -3.490.000 -3.731.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.531.000 -13.146.000 -13.411.000 -11.973.000 -7.151.000
Driftskostnader -32.664.000 -32.277.000 -33.525.000 -28.897.000 -26.164.000
Driftsresultat 7.521.000 7.447.000 8.872.000 4.587.000 10.100.000
Finansinntekter 143.000 271.000 173.000 167.000 216.000
Finanskostnader -474.000 -621.000 -627.000 -772.000 -813.000
Finans -331.000 -350.000 -454.000 -605.000 -597.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -8.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Årsresultat 5.607.000 5.532.000 6.534.000 3.104.000 7.214.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 25.000
Fast eiendom 2.373.000 2.651.000 2.928.000 3.538.000 3.939.000
Maskiner anlegg 1.894.000 2.138.000 2.582.000 2.890.000 3.198.000
Driftsløsøre 1.996.000 2.470.000 2.403.000 2.419.000 2.851.000
Sum varige driftsmidler 15.803.000 16.739.000 18.942.000 21.425.000 24.614.000
Sum finansielle anleggsmidler 37.000 129.000 221.000 0
Sum anleggsmidler 15.803.000 16.777.000 19.071.000 21.646.000 24.639.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 50.000 -12.000 0 218.000 0
Andre fordringer 377.000 1.251.000 746.000 332.000 281.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 23.346.000 22.775.000 24.687.000 21.299.000 23.331.000
Sum omløpsmidler 23.774.000 24.014.000 25.433.000 21.849.000 23.612.000
Sum eiendeler 39.577.000 40.791.000 44.504.000 43.495.000 48.251.000
Sum opptjent egenkapital 5.833.000 9.226.000 8.694.000 7.160.000 8.056.000
Sum egenkapital 7.833.000 11.226.000 10.694.000 9.160.000 10.056.000
Sum avsetninger til forpliktelser 950.000 1.207.000 1.475.000 1.872.000 2.355.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.127.000 16.404.000 18.692.000 21.109.000 25.432.000
Leverandørgjeld 395.000 351.000 919.000 711.000 395.000
Betalbar skatt 1.842.000 1.834.000 2.281.000 1.361.000 2.757.000
Skyldig offentlige avgifter 2.471.000 1.843.000 2.145.000 1.552.000 2.533.000
Utbytte -8.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Annen kortsiktig gjeld 4.909.000 4.132.000 4.773.000 5.602.000 3.077.000
Sum kortsiktig gjeld 17.617.000 13.160.000 15.117.000 13.225.000 12.762.000
Sum gjeld og egenkapital 39.577.000 40.790.000 44.503.000 43.494.000 48.250.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.157.000 10.854.000 10.316.000 8.624.000 10.850.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.8 1.7 1.7 1.9
Likviditetsgrad 2 1.3 1.8 1.7 1.7 1.9
Soliditet 19.8 27.5 2 21.1 20.8
Resultatgrad 18.7 18.7 20.9 13.7 27.9
Rentedekningsgrad 15.9 1 14.1 5.9 12.4
Gjeldsgrad 4.1 2.6 3.2 3.7 3.8
Total kapitalrentabilitet 19.4 18.9 20.3 10.9 21.4
Signatur
09.05.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.05.2017
Prokura hver for seg
Nilsen Bjarne
Nilsen Kurt Bjarne
Lyder Stein
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex