Bjelkarøy Gård As
Juridisk navn:  Bjelkarøy Gård As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o West Coast Invest AS Postboks 7301 Kokstadflaten 30 Fax:
5020 Bergen 5257 Kokstad
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 991909192
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 10/18/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.77%
Resultat  
  
25.58%
Egenkapital  
  
-9.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 190.000 167.000 0 0 0
Resultat: -64.000 -86.000 -251.000 -190.000 -177.000
Egenkapital: 631.000 695.000 780.000 1.031.000 747.000
Regnskap for  Bjelkarøy Gård As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 190.000 167.000 0 0 0
Driftskostnader -119.000 -109.000 -52.000 -28.000 -27.000
Driftsresultat 71.000 58.000 -52.000 -28.000 -27.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -136.000 -144.000 -199.000 -162.000 -152.000
Finans -136.000 -144.000 -199.000 -162.000 -151.000
Resultat før skatt -64.000 -86.000 -251.000 -190.000 -177.000
Skattekostnad 0 104.000 0
Årsresultat -64.000 -86.000 -251.000 -86.000 -177.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.054.000 10.105.000 10.118.000 6.285.000 6.188.000
Sum omløpsmidler 10.000 9.000 480.000 330.000 77.000
Sum eiendeler 10.064.000 10.114.000 10.598.000 6.615.000 6.265.000
Sum opptjent egenkapital -401.000 -336.000 -251.000 0 -769.000
Sum egenkapital 631.000 695.000 780.000 1.031.000 747.000
Sum langsiktig gjeld 9.367.000 9.356.000 9.728.000 5.566.000 5.404.000
Sum kortsiktig gjeld 67.000 63.000 89.000 18.000 113.000
Sum gjeld og egenkapital 10.064.000 10.114.000 10.597.000 6.615.000 6.264.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 190.000 167.000 0 0 0
Driftsinntekter 190.000 167.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -51.000 -51.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -68.000 -58.000 -52.000 -28.000 -27.000
Driftskostnader -119.000 -109.000 -52.000 -28.000 -27.000
Driftsresultat 71.000 58.000 -52.000 -28.000 -27.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -136.000 -144.000 -199.000 -162.000 -152.000
Finans -136.000 -144.000 -199.000 -162.000 -151.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -64.000 -86.000 -251.000 -86.000 -177.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 10.054.000 10.105.000 10.118.000 6.285.000 6.188.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 10.054.000 10.105.000 10.118.000 6.285.000 6.188.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.054.000 10.105.000 10.118.000 6.285.000 6.188.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 10.000 9.000 6.000 5.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 0 72.000
Sum omløpsmidler 10.000 9.000 480.000 330.000 77.000
Sum eiendeler 10.064.000 10.114.000 10.598.000 6.615.000 6.265.000
Sum opptjent egenkapital -401.000 -336.000 -251.000 0 -769.000
Sum egenkapital 631.000 695.000 780.000 1.031.000 747.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.367.000 9.356.000 9.728.000 5.566.000 5.404.000
Leverandørgjeld 14.000 11.000 73.000 18.000 113.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 53.000 52.000 17.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 67.000 63.000 89.000 18.000 113.000
Sum gjeld og egenkapital 10.064.000 10.114.000 10.597.000 6.615.000 6.264.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -57.000 -54.000 391.000 312.000 -36.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 5.4 18.3 0.7
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 5.4 18.3 0.7
Soliditet 6.3 6.9 7.4 15.6 11.9
Resultatgrad 37.4 34.7
Rentedekningsgrad 0.5 0.4 -0.3 -0.2 -0.2
Gjeldsgrad 15.0 13.6 12.6 5.4 7.4
Total kapitalrentabilitet 0.7 0.6 -0.5 -0.4 -0.4
Signatur
29.04.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.04.2011
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex