Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjerke Almenning
Juridisk navn:  Bjerke Almenning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63930600
Nordåsvegen 5 Nordåsvegen 5 Fax: 63930601
2032 Maura 2032 Maura
Fylke: Kommune:
Viken Nannestad
Org.nr: 942568827
Aksjekapital: 17.165 NOK
Etableringsdato: 1/1/1876 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Allsidig Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
125.57%
Resultat  
  
4311.21%
Egenkapital  
  
8.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.568.000 3.355.000 14.570.000 4.294.000 3.192.000
Resultat: 5.117.000 116.000 16.571.000 -202.000 737.000
Egenkapital: 44.951.000 41.332.000 44.241.000 30.008.000 30.478.000
Regnskap for  Bjerke Almenning
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.568.000 3.355.000 14.570.000 4.294.000 3.192.000
Driftskostnader -4.942.000 -4.208.000 -3.724.000 -3.467.000 -3.139.000
Driftsresultat 2.627.000 -854.000 10.846.000 826.000 54.000
Finansinntekter 2.816.000 1.091.000 5.963.000 728.000 731.000
Finanskostnader -326.000 -120.000 -236.000 -1.757.000 -48.000
Finans 2.490.000 971.000 5.727.000 -1.029.000 683.000
Resultat før skatt 5.117.000 116.000 16.571.000 -202.000 737.000
Skattekostnad -585.000 -126.000 -1.498.000 -49.000 -50.000
Årsresultat 4.531.000 -10.000 15.074.000 -251.000 687.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.600.000 24.519.000 18.060.000 14.209.000 15.641.000
Sum omløpsmidler 23.889.000 19.545.000 28.445.000 16.372.000 15.166.000
Sum eiendeler 47.489.000 44.064.000 46.505.000 30.581.000 30.807.000
Sum opptjent egenkapital 44.951.000 41.332.000 44.241.000 30.008.000 30.478.000
Sum egenkapital 44.951.000 41.332.000 44.241.000 30.008.000 30.478.000
Sum langsiktig gjeld 1.047.000 990.000 878.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.492.000 1.741.000 1.385.000 573.000 328.000
Sum gjeld og egenkapital 47.490.000 44.063.000 46.504.000 30.581.000 30.806.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.498.000 2.311.000 3.158.000 3.330.000 1.979.000
Andre inntekter 1.070.000 1.044.000 11.412.000 964.000 1.212.000
Driftsinntekter 7.568.000 3.355.000 14.570.000 4.294.000 3.192.000
Varekostnad -201.000 -49.000 -223.000 -45.000 -20.000
Lønninger -134.000 -256.000 -156.000 -130.000 -148.000
Avskrivning -490.000 -503.000 -518.000 -481.000 -503.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.117.000 -3.400.000 -2.827.000 -2.811.000 -2.468.000
Driftskostnader -4.942.000 -4.208.000 -3.724.000 -3.467.000 -3.139.000
Driftsresultat 2.627.000 -854.000 10.846.000 826.000 54.000
Finansinntekter 2.816.000 1.091.000 5.963.000 728.000 731.000
Finanskostnader -326.000 -120.000 -236.000 -1.757.000 -48.000
Finans 2.490.000 971.000 5.727.000 -1.029.000 683.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -913.000 -977.000 -840.000 -996.000 -517.000
Årsresultat 4.531.000 -10.000 15.074.000 -251.000 687.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 4.520.000 4.776.000 5.043.000 5.323.000 7.319.000
Maskiner anlegg 2.005.000 2.239.000 2.475.000 2.713.000 971.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.525.000 7.015.000 7.518.000 8.036.000 8.290.000
Sum finansielle anleggsmidler 17.075.000 17.504.000 10.541.000 6.173.000 7.350.000
Sum anleggsmidler 23.600.000 24.519.000 18.060.000 14.209.000 15.641.000
Varebeholdning 65.000 0 0 0
Kundefordringer 520.000 127.000 72.000 88.000 41.000
Andre fordringer 3.625.000 4.004.000 2.843.000 2.263.000 2.530.000
Sum investeringer 14.334.000 12.235.000 11.431.000 10.483.000 10.650.000
Kasse, bank 5.411.000 3.113.000 14.098.000 3.538.000 1.944.000
Sum omløpsmidler 23.889.000 19.545.000 28.445.000 16.372.000 15.166.000
Sum eiendeler 47.489.000 44.064.000 46.505.000 30.581.000 30.807.000
Sum opptjent egenkapital 44.951.000 41.332.000 44.241.000 30.008.000 30.478.000
Sum egenkapital 44.951.000 41.332.000 44.241.000 30.008.000 30.478.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.047.000 990.000 878.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.047.000 990.000 878.000 0 0
Leverandørgjeld 677.000 382.000 601.000 239.000 272.000
Betalbar skatt 533.000 1.251.000 620.000 49.000 50.000
Skyldig offentlige avgifter 276.000 102.000 158.000 279.000 0
Utbytte -913.000 -977.000 -840.000 -996.000 -517.000
Annen kortsiktig gjeld 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 1.492.000 1.741.000 1.385.000 573.000 328.000
Sum gjeld og egenkapital 47.490.000 44.063.000 46.504.000 30.581.000 30.806.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.397.000 17.804.000 27.060.000 15.799.000 14.838.000
Likviditetsgrad 1 16.0 11.2 20.5 28.6 46.2
Likviditetsgrad 2 16.0 11.2 20.5 28.6 46.2
Soliditet 94.7 93.8 95.1 98.1 98.9
Resultatgrad 34.7 -25.5 74.4 19.2 1.7
Rentedekningsgrad 8.1 -7.1 4 0.5 1.1
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0 0
Total kapitalrentabilitet 11.5 0.5 36.1 5.1 2.5
Signatur
21.10.2021
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
17.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex