Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjerke Blomst AS
Juridisk navn:  Bjerke Blomst AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64939400
Bølerveien 11 Bølerveien 11 Fax: 64939410
1455 Nordre Frogn 1455 Nordre Frogn
Fylke: Kommune:
Viken Frogn
Org.nr: 980393879
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 12/10/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vangdal Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.73%
Resultat  
  
122.53%
Egenkapital  
  
3766.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 486.000 820.000 5.282.000 6.131.000 5.333.000
Resultat: 114.000 -506.000 -619.000 -65.000 825.000
Egenkapital: 110.000 -3.000 503.000 1.122.000 1.188.000
Regnskap for  Bjerke Blomst AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 486.000 820.000 5.282.000 6.131.000 5.333.000
Driftskostnader -371.000 -1.333.000 -5.913.000 -6.198.000 -4.513.000
Driftsresultat 114.000 -512.000 -631.000 -67.000 820.000
Finansinntekter 6.000 17.000 6.000 8.000
Finanskostnader -1.000 0 -6.000 -4.000 -3.000
Finans -1.000 6.000 11.000 2.000 5.000
Resultat før skatt 114.000 -506.000 -619.000 -65.000 825.000
Skattekostnad 0 0 0 -176.000
Årsresultat 114.000 -506.000 -619.000 -65.000 648.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 336.000 394.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 489.000 344.000 1.336.000 2.385.000 2.079.000
Sum eiendeler 825.000 738.000 1.336.000 2.385.000 2.079.000
Sum opptjent egenkapital -90.000 -203.000 303.000 922.000 988.000
Sum egenkapital 110.000 -3.000 503.000 1.122.000 1.188.000
Sum langsiktig gjeld 300.000 300.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 415.000 442.000 833.000 1.263.000 891.000
Sum gjeld og egenkapital 825.000 739.000 1.336.000 2.385.000 2.079.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 448.000 820.000 5.282.000 6.123.000 5.298.000
Andre inntekter 37.000 0 0 9.000 35.000
Driftsinntekter 486.000 820.000 5.282.000 6.131.000 5.333.000
Varekostnad -264.000 -573.000 -1.846.000 -1.790.000 -1.297.000
Lønninger -519.000 -3.192.000 -3.337.000 -2.387.000
Avskrivning -58.000 -14.000 0 0 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -49.000 -227.000 -875.000 -1.071.000 -820.000
Driftskostnader -371.000 -1.333.000 -5.913.000 -6.198.000 -4.513.000
Driftsresultat 114.000 -512.000 -631.000 -67.000 820.000
Finansinntekter 6.000 17.000 6.000 8.000
Finanskostnader -1.000 0 -6.000 -4.000 -3.000
Finans -1.000 6.000 11.000 2.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 114.000 -506.000 -619.000 -65.000 648.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 336.000 394.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 336.000 394.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 336.000 394.000 0 0 0
Varebeholdning 0 306.000 582.000 663.000
Kundefordringer 249.000 0 151.000 204.000 338.000
Andre fordringer 106.000 0 0 108.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 240.000 239.000 879.000 1.599.000 970.000
Sum omløpsmidler 489.000 344.000 1.336.000 2.385.000 2.079.000
Sum eiendeler 825.000 738.000 1.336.000 2.385.000 2.079.000
Sum opptjent egenkapital -90.000 -203.000 303.000 922.000 988.000
Sum egenkapital 110.000 -3.000 503.000 1.122.000 1.188.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 300.000 300.000 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 9.000 73.000 57.000
Betalbar skatt 0 0 0 176.000
Skyldig offentlige avgifter 37.000 25.000 297.000 547.000 122.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 378.000 410.000 528.000 643.000 535.000
Sum kortsiktig gjeld 415.000 442.000 833.000 1.263.000 891.000
Sum gjeld og egenkapital 825.000 739.000 1.336.000 2.385.000 2.079.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 74.000 -98.000 503.000 1.122.000 1.188.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.8 1.6 1.9 2.3
Likviditetsgrad 2 1.2 0.8 1.2 1.4 1.6
Soliditet 13.3 -0.4 37.6 4 57.1
Resultatgrad 23.5 -62.4 -11.9 -1.1 15.4
Rentedekningsgrad 114.0 -105.2 -16.8 273.3
Gjeldsgrad 6.5 -247.3 1.7 1.1 0.8
Total kapitalrentabilitet 13.8 -68.5 -2.6 39.8
Signatur
16.04.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.04.2021
Daglig leder og nestleder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex