Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bjerkeli Handel As
Juridisk navn:  Bjerkeli Handel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32122704
YX Dalsbråten Osloveien 16 YX Dalsbråten Osloveien 16 Fax: 32123917
3511 Hønefoss 3511 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 982369037
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 36
Etableringsdato: 8/20/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Reitan Convenience Norway As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.78%
Resultat  
  
50.32%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 22.033.000 20.442.000 23.535.000 27.034.000 23.267.000
Resultat: 1.658.000 1.103.000 1.301.000 2.248.000 2.372.000
Egenkapital: 1.145.000 1.145.000 1.152.000 1.223.000 1.204.000
Regnskap for  Bjerkeli Handel As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 22.033.000 20.442.000 23.535.000 27.034.000 23.267.000
Driftskostnader -20.382.000 -19.366.000 -22.251.000 -24.788.000 -20.892.000
Driftsresultat 1.651.000 1.076.000 1.284.000 2.245.000 2.374.000
Finansinntekter 8.000 40.000 34.000 18.000 8.000
Finanskostnader -1.000 -13.000 -17.000 -14.000 -10.000
Finans 7.000 27.000 17.000 4.000 -2.000
Resultat før skatt 1.658.000 1.103.000 1.301.000 2.248.000 2.372.000
Skattekostnad -362.000 -244.000 -315.000 -557.000 -599.000
Årsresultat 1.296.000 859.000 986.000 1.690.000 1.773.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 191.000 72.000 110.000 257.000 581.000
Sum omløpsmidler 6.210.000 6.134.000 8.182.000 7.985.000 4.230.000
Sum eiendeler 6.401.000 6.206.000 8.292.000 8.242.000 4.811.000
Sum opptjent egenkapital 945.000 945.000 952.000 1.023.000 1.004.000
Sum egenkapital 1.145.000 1.145.000 1.152.000 1.223.000 1.204.000
Sum langsiktig gjeld 150.000 1.555.000 1.056.000 408.000 72.000
Sum kortsiktig gjeld 5.105.000 3.506.000 6.084.000 6.611.000 3.534.000
Sum gjeld og egenkapital 6.400.000 6.206.000 8.292.000 8.242.000 4.810.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.771.000 18.916.000 21.690.000 25.217.000 21.528.000
Andre inntekter 1.262.000 1.526.000 1.845.000 1.817.000 1.739.000
Driftsinntekter 22.033.000 20.442.000 23.535.000 27.034.000 23.267.000
Varekostnad -10.975.000 -9.523.000 -10.817.000 -12.385.000 -10.248.000
Lønninger -5.330.000 -5.459.000 -6.237.000 -6.872.000 -5.919.000
Avskrivning -35.000 -72.000 -107.000 -103.000 -75.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.042.000 -4.312.000 -5.090.000 -5.428.000 -4.650.000
Driftskostnader -20.382.000 -19.366.000 -22.251.000 -24.788.000 -20.892.000
Driftsresultat 1.651.000 1.076.000 1.284.000 2.245.000 2.374.000
Finansinntekter 8.000 40.000 34.000 18.000 8.000
Finanskostnader -1.000 -13.000 -17.000 -14.000 -10.000
Finans 7.000 27.000 17.000 4.000 -2.000
Konsernbidrag -1.296.000 -866.000 -1.056.000 -1.672.000 -1.763.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.296.000 859.000 986.000 1.690.000 1.773.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 191.000 72.000 110.000 257.000 291.000
Sum varige driftsmidler 191.000 72.000 110.000 257.000 291.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 290.000
Sum anleggsmidler 191.000 72.000 110.000 257.000 581.000
Varebeholdning 1.280.000 1.236.000 1.213.000 1.687.000 1.340.000
Kundefordringer 124.000 235.000 294.000 787.000 379.000
Andre fordringer 193.000 1.463.000 3.638.000 2.735.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.612.000 3.199.000 3.037.000 1.564.000 2.474.000
Sum omløpsmidler 6.210.000 6.134.000 8.182.000 7.985.000 4.230.000
Sum eiendeler 6.401.000 6.206.000 8.292.000 8.242.000 4.811.000
Sum opptjent egenkapital 945.000 945.000 952.000 1.023.000 1.004.000
Sum egenkapital 1.145.000 1.145.000 1.152.000 1.223.000 1.204.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.658.000 1.110.000 1.372.000 2.200.000 328.000
Sum langsiktig gjeld 150.000 1.555.000 1.056.000 408.000 72.000
Leverandørgjeld 1.498.000 845.000 2.889.000 1.956.000 1.580.000
Betalbar skatt 0 0 29.000 7.000
Skyldig offentlige avgifter 420.000 410.000 537.000 672.000 609.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.529.000 1.141.000 1.286.000 1.753.000 1.011.000
Sum kortsiktig gjeld 5.105.000 3.506.000 6.084.000 6.611.000 3.534.000
Sum gjeld og egenkapital 6.400.000 6.206.000 8.292.000 8.242.000 4.810.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.105.000 2.628.000 2.098.000 1.374.000 696.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.7 1.3 1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.0 1.4 1.1 1 0.8
Soliditet 17.9 18.4 13.9 14.8 2
Resultatgrad 7.5 5.3 5.5 8.3 10.2
Rentedekningsgrad 1.651.0 82.8 75.5 160.4 237.4
Gjeldsgrad 4.6 4.4 6.2 5.7 3
Total kapitalrentabilitet 25.9 1 15.9 27.5 49.5
Signatur
01.03.2017
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
01.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex