Bjerkely Skole
Juridisk navn:  Bjerkely Skole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33063030
Døvikveien 2 Døvikveien 2 Fax: 33062323
3176 Undrumsdal 3176 Undrumsdal
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 989695975
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 3/31/2006
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.56%
Resultat  
  
-81.79%
Egenkapital  
  
3.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 9.480.000 9.334.000 7.971.000 9.823.000 7.685.000
Resultat: 106.000 582.000 -183.000 2.463.000 16.000
Egenkapital: 3.472.000 3.366.000 2.784.000 2.966.000 503.000
Regnskap for  Bjerkely Skole
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 9.480.000 9.334.000 7.971.000 9.823.000 7.685.000
Driftskostnader -9.104.000 -8.522.000 -8.075.000 -7.360.000 -7.670.000
Driftsresultat 376.000 811.000 -105.000 2.464.000 15.000
Finansinntekter 4.000 1.000 4.000 3.000 4.000
Finanskostnader -274.000 -229.000 -81.000 -3.000 -3.000
Finans -270.000 -228.000 -77.000 0 1.000
Resultat før skatt 106.000 582.000 -183.000 2.463.000 16.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 106.000 582.000 -183.000 2.463.000 16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.092.000 11.361.000 11.414.000 6.171.000 617.000
Sum omløpsmidler 2.456.000 2.139.000 2.055.000 2.019.000 2.084.000
Sum eiendeler 13.548.000 13.500.000 13.469.000 8.190.000 2.701.000
Sum opptjent egenkapital 3.472.000 3.366.000 2.784.000 2.966.000 503.000
Sum egenkapital 3.472.000 3.366.000 2.784.000 2.966.000 503.000
Sum langsiktig gjeld 8.531.000 8.681.000 8.450.000 2.400.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.545.000 1.452.000 2.236.000 2.824.000 2.198.000
Sum gjeld og egenkapital 13.548.000 13.499.000 13.470.000 8.190.000 2.701.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 358.000
Andre inntekter 9.480.000 9.334.000 7.971.000 9.823.000 7.327.000
Driftsinntekter 9.480.000 9.334.000 7.971.000 9.823.000 7.685.000
Varekostnad -185.000 -192.000 -251.000 -177.000 -217.000
Lønninger -7.357.000 -6.887.000 -6.697.000 -6.276.000 -6.532.000
Avskrivning -308.000 -307.000 -133.000 -9.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.254.000 -1.136.000 -994.000 -898.000 -901.000
Driftskostnader -9.104.000 -8.522.000 -8.075.000 -7.360.000 -7.670.000
Driftsresultat 376.000 811.000 -105.000 2.464.000 15.000
Finansinntekter 4.000 1.000 4.000 3.000 4.000
Finanskostnader -274.000 -229.000 -81.000 -3.000 -3.000
Finans -270.000 -228.000 -77.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 106.000 582.000 -183.000 2.463.000 16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 11.092.000 11.361.000 11.414.000 6.162.000 599.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 9.000 18.000
Sum varige driftsmidler 11.092.000 11.361.000 11.414.000 6.171.000 617.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.092.000 11.361.000 11.414.000 6.171.000 617.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 401.000 -16.000 238.000 383.000 154.000
Andre fordringer 36.000 37.000 111.000 418.000 194.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.019.000 2.117.000 1.706.000 1.217.000 1.736.000
Sum omløpsmidler 2.456.000 2.139.000 2.055.000 2.019.000 2.084.000
Sum eiendeler 13.548.000 13.500.000 13.469.000 8.190.000 2.701.000
Sum opptjent egenkapital 3.472.000 3.366.000 2.784.000 2.966.000 503.000
Sum egenkapital 3.472.000 3.366.000 2.784.000 2.966.000 503.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.531.000 8.681.000 8.450.000 2.400.000 0
Leverandørgjeld 138.000 193.000 359.000 1.231.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 472.000 456.000 419.000 391.000 223.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 935.000 803.000 1.458.000 1.201.000 1.975.000
Sum kortsiktig gjeld 1.545.000 1.452.000 2.236.000 2.824.000 2.198.000
Sum gjeld og egenkapital 13.548.000 13.499.000 13.470.000 8.190.000 2.701.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 911.000 687.000 -181.000 -805.000 -114.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 0.9 0.7 0.9
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 0.9 0.7 1.0
Soliditet 25.6 24.9 20.7 36.2 18.6
Resultatgrad 4 8.7 -1.3 25.1 0.2
Rentedekningsgrad 1.4 3.5 -1.3 821.3 6.3
Gjeldsgrad 2.9 3 3.8 1.8 4.4
Total kapitalrentabilitet 2.8 6 -0.7 30.1 0.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex