Bjorli Camping Og Kafeteria AS
Juridisk navn:  Bjorli Camping Og Kafeteria AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92432100
Postboks 190 Fax:
2669 Bjorli 2669 Bjorli
Fylke: Kommune:
Innlandet Lesja
Org.nr: 979600089
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/21/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.26%
Resultat  
  
-33.33%
Egenkapital  
  
-3.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 943.000 1.213.000 1.215.000 1.441.000 1.278.000
Resultat: 26.000 39.000 -21.000 36.000 9.000
Egenkapital: 458.000 476.000 435.000 455.000 419.000
Regnskap for  Bjorli Camping Og Kafeteria AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 943.000 1.213.000 1.215.000 1.441.000 1.278.000
Driftskostnader -921.000 -1.178.000 -1.241.000 -1.410.000 -1.274.000
Driftsresultat 21.000 35.000 -26.000 31.000 4.000
Finansinntekter 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 0 -1.000 -1.000
Finans 4.000 4.000 6.000 5.000 5.000
Resultat før skatt 26.000 39.000 -21.000 36.000 9.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 26.000 39.000 -21.000 36.000 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 83.000 88.000 93.000 0 0
Sum omløpsmidler 699.000 517.000 664.000 767.000 699.000
Sum eiendeler 782.000 605.000 757.000 767.000 699.000
Sum opptjent egenkapital 358.000 376.000 335.000 355.000 319.000
Sum egenkapital 458.000 476.000 435.000 455.000 419.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 323.000 129.000 322.000 312.000 280.000
Sum gjeld og egenkapital 781.000 605.000 757.000 767.000 699.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 706.000 1.073.000 1.055.000 1.188.000 1.135.000
Andre inntekter 237.000 139.000 160.000 253.000 143.000
Driftsinntekter 943.000 1.213.000 1.215.000 1.441.000 1.278.000
Varekostnad -295.000 -393.000 -384.000 -426.000 -380.000
Lønninger -154.000 -294.000 -325.000 -438.000 -373.000
Avskrivning -5.000 -5.000 -2.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -467.000 -486.000 -530.000 -546.000 -521.000
Driftskostnader -921.000 -1.178.000 -1.241.000 -1.410.000 -1.274.000
Driftsresultat 21.000 35.000 -26.000 31.000 4.000
Finansinntekter 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 0 -1.000 -1.000
Finans 4.000 4.000 6.000 5.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 26.000 39.000 -21.000 36.000 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 83.000 88.000 93.000 0 0
Sum varige driftsmidler 83.000 88.000 93.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 83.000 88.000 93.000 0 0
Varebeholdning 47.000 46.000 63.000 81.000 44.000
Kundefordringer 27.000 18.000 33.000 82.000 8.000
Andre fordringer 198.000 226.000 220.000 227.000 196.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 427.000 227.000 348.000 378.000 452.000
Sum omløpsmidler 699.000 517.000 664.000 767.000 699.000
Sum eiendeler 782.000 605.000 757.000 767.000 699.000
Sum opptjent egenkapital 358.000 376.000 335.000 355.000 319.000
Sum egenkapital 458.000 476.000 435.000 455.000 419.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 86.000 66.000 177.000 117.000 64.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 36.000 33.000 19.000 44.000 36.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 201.000 30.000 126.000 151.000 180.000
Sum kortsiktig gjeld 323.000 129.000 322.000 312.000 280.000
Sum gjeld og egenkapital 781.000 605.000 757.000 767.000 699.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 376.000 388.000 342.000 455.000 419.000
Likviditetsgrad 1 2.2 4 2.1 2.5 2.5
Likviditetsgrad 2 2.0 3.7 1.9 2.2 2.3
Soliditet 58.6 78.7 57.5 59.3 59.9
Resultatgrad 2.2 2.9 -2.1 2.2 0.3
Rentedekningsgrad 10.5 17.5 3 4
Gjeldsgrad 0.7 0.3 0.7 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet 3.5 6.8 -2.6 4.8 1.4
Signatur
26.10.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.10.2011
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex