Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bk Kjøtt As
Juridisk navn:  Bk Kjøtt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kalleberg Kalleberg Fax:
4560 Vanse 4560 Vanse
Fylke: Kommune:
Agder Farsund
Org.nr: 918295739
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 12/5/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
39.32%
Resultat  
  
376%
Egenkapital  
  
30.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.775.000 1.274.000 1.005.000 583.000
Resultat: 238.000 50.000 49.000 -364.000
Egenkapital: 1.011.000 774.000 724.000 674.000
Regnskap for  Bk Kjøtt As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.775.000 1.274.000 1.005.000 583.000
Driftskostnader -1.492.000 -1.171.000 -911.000 -939.000
Driftsresultat 283.000 104.000 94.000 -356.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -46.000 -54.000 -45.000 -8.000
Finans -45.000 -54.000 -45.000 -8.000
Resultat før skatt 238.000 50.000 49.000 -364.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 238.000 50.000 49.000 -364.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.752.000 2.987.000 2.886.000 2.427.000
Sum eiendeler 2.752.000 2.987.000 2.886.000 2.427.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 -226.000 -276.000 -326.000
Sum egenkapital 1.011.000 774.000 724.000 674.000
Sum langsiktig gjeld 893.000 979.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 847.000 1.234.000 2.162.000 1.753.000
Sum gjeld og egenkapital 2.751.000 2.987.000 2.886.000 2.427.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.089.000 667.000 397.000 373.000
Andre inntekter 685.000 607.000 608.000 210.000
Driftsinntekter 1.775.000 1.274.000 1.005.000 583.000
Varekostnad -1.081.000 -773.000 -556.000 -776.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -411.000 -398.000 -355.000 -163.000
Driftskostnader -1.492.000 -1.171.000 -911.000 -939.000
Driftsresultat 283.000 104.000 94.000 -356.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -46.000 -54.000 -45.000 -8.000
Finans -45.000 -54.000 -45.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 238.000 50.000 49.000 -364.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 2.595.000 2.782.000 2.402.000 1.781.000
Kundefordringer 71.000 50.000 292.000 344.000
Andre fordringer 86.000 155.000 172.000 269.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 21.000 33.000
Sum omløpsmidler 2.752.000 2.987.000 2.886.000 2.427.000
Sum eiendeler 2.752.000 2.987.000 2.886.000 2.427.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 -226.000 -276.000 -326.000
Sum egenkapital 1.011.000 774.000 724.000 674.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 194.000 405.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 893.000 979.000 0 0
Leverandørgjeld 595.000 687.000 1.760.000 1.751.000
Betalbar skatt -66.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 59.000 208.000 402.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 847.000 1.234.000 2.162.000 1.753.000
Sum gjeld og egenkapital 2.751.000 2.987.000 2.886.000 2.427.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.905.000 1.753.000 724.000 674.000
Likviditetsgrad 1 3.2 2.4 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.2 0.4
Soliditet 36.8 25.9 25.1 27.8
Resultatgrad 15.9 8.2 9.4 -61.1
Rentedekningsgrad 6.2 1.9 2.1 -44.5
Gjeldsgrad 1.7 2.9 3 2.6
Total kapitalrentabilitet 10.3 3.5 3.3 -14.7
Signatur
30.12.2016
Prokurister
30.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex