Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Blåklader AS
Juridisk navn:  Blåklader AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69276060
Postboks 188 Solgaard Skog 110 Fax: 69276090
1501 Moss 1599 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 812806602
Aksjekapital: 6.500.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 10/24/1895
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Alva Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.31%
Resultat  
  
18.22%
Egenkapital  
  
18.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 219.394.000 206.368.000 173.442.000 154.496.000 127.645.000
Resultat: 15.061.000 12.740.000 11.187.000 9.045.000 5.923.000
Egenkapital: 81.615.000 69.132.000 58.935.000 50.022.000 43.386.000
Regnskap for  Blåklader AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 219.394.000 206.368.000 173.442.000 154.496.000 127.645.000
Driftskostnader -208.825.000 -196.153.000 -164.531.000 -145.329.000 -120.077.000
Driftsresultat 10.570.000 10.215.000 8.912.000 9.167.000 7.567.000
Finansinntekter 4.502.000 2.540.000 2.321.000 356.000 -1.553.000
Finanskostnader -11.000 -14.000 -46.000 -477.000 -92.000
Finans 4.491.000 2.526.000 2.275.000 -121.000 -1.645.000
Resultat før skatt 15.061.000 12.740.000 11.187.000 9.045.000 5.923.000
Skattekostnad -2.578.000 -2.544.000 -2.274.000 -2.410.000 -2.202.000
Årsresultat 12.483.000 10.197.000 8.913.000 6.636.000 3.721.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.438.000 4.453.000 2.582.000 673.000 -734.000
Sum omløpsmidler 117.273.000 105.856.000 99.633.000 91.130.000 64.581.000
Sum eiendeler 125.711.000 110.309.000 102.215.000 91.803.000 63.847.000
Sum opptjent egenkapital 70.031.000 57.548.000 47.351.000 38.438.000 31.802.000
Sum egenkapital 81.615.000 69.132.000 58.935.000 50.022.000 43.386.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 593.000 573.000
Sum kortsiktig gjeld 44.097.000 41.178.000 43.279.000 41.188.000 19.887.000
Sum gjeld og egenkapital 125.712.000 110.310.000 102.214.000 91.803.000 63.846.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 219.384.000 206.368.000 173.442.000 154.495.000 127.645.000
Andre inntekter 10.000 0 0 1.000 0
Driftsinntekter 219.394.000 206.368.000 173.442.000 154.496.000 127.645.000
Varekostnad -169.185.000 -159.573.000 -131.676.000 -114.832.000 -92.313.000
Lønninger -20.087.000 -18.242.000 -15.955.000 -14.634.000 -12.566.000
Avskrivning -1.248.000 -1.264.000 -1.090.000 -1.149.000 -1.007.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.305.000 -17.074.000 -15.810.000 -14.714.000 -14.191.000
Driftskostnader -208.825.000 -196.153.000 -164.531.000 -145.329.000 -120.077.000
Driftsresultat 10.570.000 10.215.000 8.912.000 9.167.000 7.567.000
Finansinntekter 4.502.000 2.540.000 2.321.000 356.000 -1.553.000
Finanskostnader -11.000 -14.000 -46.000 -477.000 -92.000
Finans 4.491.000 2.526.000 2.275.000 -121.000 -1.645.000
Konsernbidrag 0 0 -23.000 -915.000 -14.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 12.483.000 10.197.000 8.913.000 6.636.000 3.721.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 545.000 485.000 381.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.689.000 1.277.000 1.471.000 1.438.000 1.015.000
Sum varige driftsmidler 1.689.000 1.277.000 1.471.000 1.438.000 1.015.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.205.000 2.691.000 730.000 -765.000 -1.749.000
Sum anleggsmidler 8.438.000 4.453.000 2.582.000 673.000 -734.000
Varebeholdning 132.000 0 0 0 0
Kundefordringer 50.150.000 43.443.000 49.402.000 41.177.000 30.411.000
Andre fordringer 576.000 379.000 725.000 371.000 1.403.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 65.698.000 62.034.000 49.505.000 49.583.000 32.267.000
Sum omløpsmidler 117.273.000 105.856.000 99.633.000 91.130.000 64.581.000
Sum eiendeler 125.711.000 110.309.000 102.215.000 91.803.000 63.847.000
Sum opptjent egenkapital 70.031.000 57.548.000 47.351.000 38.438.000 31.802.000
Sum egenkapital 81.615.000 69.132.000 58.935.000 50.022.000 43.386.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 593.000 573.000
Gjeld til kredittinstitutt 12.530.000 10.765.000 10.829.000 7.661.000 3.490.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 593.000 573.000
Leverandørgjeld 7.495.000 7.583.000 11.199.000 20.427.000 6.798.000
Betalbar skatt 2.638.000 2.649.000 2.869.000 2.058.000 323.000
Skyldig offentlige avgifter 10.445.000 9.701.000 9.503.000 3.978.000 3.171.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.988.000 10.480.000 8.879.000 7.065.000 6.105.000
Sum kortsiktig gjeld 44.097.000 41.178.000 43.279.000 41.188.000 19.887.000
Sum gjeld og egenkapital 125.712.000 110.310.000 102.214.000 91.803.000 63.846.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 73.176.000 64.678.000 56.354.000 49.942.000 44.694.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.6 2.3 2.2 3.2
Likviditetsgrad 2 2.7 2.6 2.3 2.2 3.3
Soliditet 64.9 62.7 57.7 54.5 68.0
Resultatgrad 4.8 4.9 5.1 5.9 5.9
Rentedekningsgrad 960.9 729.6 193.7 19.2 65.4
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.7 0.8 0.5
Total kapitalrentabilitet 1 11.6 1 10.4 9.4
Signatur
18.06.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
18.06.2013
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex