Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Blåseisolering Sør As
Juridisk navn:  Blåseisolering Sør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Birkelandsveien 591 Birkelandsveien 591 Fax:
4790 Lillesand 4790 Lillesand
Fylke: Kommune:
Agder Lillesand
Org.nr: 815979362
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/10/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Safe Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
955.56%
Egenkapital  
  
296.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 203.000 0 0 0 0
Resultat: 77.000 -9.000 -10.000 -10.000 -16.000
Egenkapital: 51.000 -26.000 -17.000 -7.000 3.000
Regnskap for  Blåseisolering Sør As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 203.000 0 0 0 0
Driftskostnader -156.000 -9.000 -10.000 -10.000 -16.000
Driftsresultat 47.000 -9.000 -10.000 -10.000 -16.000
Finansinntekter 30.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 30.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 77.000 -9.000 -10.000 -10.000 -16.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 77.000 -9.000 -10.000 -10.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum omløpsmidler 240.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum eiendeler 240.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Sum opptjent egenkapital 21.000 -56.000 -47.000 -37.000 -27.000
Sum egenkapital 51.000 -26.000 -17.000 -7.000 3.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 189.000 37.000 28.000 18.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 240.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 78.000 0 0 0 0
Andre inntekter 125.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 203.000 0 0 0 0
Varekostnad -11.000 0 0 0 0
Lønninger -88.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -57.000 -9.000 -10.000 -10.000 -16.000
Driftskostnader -156.000 -9.000 -10.000 -10.000 -16.000
Driftsresultat 47.000 -9.000 -10.000 -10.000 -16.000
Finansinntekter 30.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 30.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 77.000 -9.000 -10.000 -10.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum anleggsmidler 0 6.000 6.000 6.000 6.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 185.000 0 0 0 0
Andre fordringer 52.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum omløpsmidler 240.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum eiendeler 240.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Sum opptjent egenkapital 21.000 -56.000 -47.000 -37.000 -27.000
Sum egenkapital 51.000 -26.000 -17.000 -7.000 3.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 99.000 31.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 71.000 0 0 0 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 12.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 6.000 28.000 18.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 189.000 37.000 28.000 18.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 240.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 51.000 -32.000 -23.000 -13.000 -3.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.1 0.2 0.3 0.6
Likviditetsgrad 2 1.3 0.1 0.2 0.3 0.6
Soliditet 21.3 -236.4 -154.5 -63.6 27.3
Resultatgrad 23.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.7 -1.4 -1.6 -2.6 2.7
Total kapitalrentabilitet 32.1 -81.8 -90.9 -90.9 -145.5
Signatur
13.01.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
13.01.2022
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex