Blastmanager AS
Juridisk navn:  Blastmanager AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38001000
Universitetsgata 10 Universitetsgata 10 Fax: 38002081
0164 Oslo 164 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989474278
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/27/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.94%
Resultat  
  
13.97%
Egenkapital  
  
14.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.754.000 10.789.000 9.959.000 7.761.000 6.549.000
Resultat: 5.312.000 4.661.000 2.256.000 1.813.000 1.496.000
Egenkapital: 4.282.000 3.741.000 1.888.000 146.000 2.774.000
Regnskap for  Blastmanager AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.754.000 10.789.000 9.959.000 7.761.000 6.549.000
Driftskostnader -6.595.000 -6.011.000 -7.545.000 -5.946.000 -4.939.000
Driftsresultat 5.159.000 4.778.000 2.413.000 1.814.000 1.609.000
Finansinntekter 160.000 9.000 1.000 164.000 97.000
Finanskostnader -8.000 -127.000 -158.000 -166.000 -210.000
Finans 152.000 -118.000 -157.000 -2.000 -113.000
Resultat før skatt 5.312.000 4.661.000 2.256.000 1.813.000 1.496.000
Skattekostnad -1.171.000 -1.028.000 -514.000 -436.000 -377.000
Årsresultat 4.141.000 3.633.000 1.742.000 1.377.000 1.119.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.878.000 4.470.000 4.803.000 3.326.000 5.082.000
Sum omløpsmidler 2.432.000 1.478.000 1.337.000 4.814.000 1.952.000
Sum eiendeler 7.310.000 5.948.000 6.140.000 8.140.000 7.034.000
Sum opptjent egenkapital 4.178.000 3.637.000 1.784.000 43.000 2.670.000
Sum egenkapital 4.282.000 3.741.000 1.888.000 146.000 2.774.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.311.000 3.179.000 3.560.000
Sum kortsiktig gjeld 3.028.000 2.207.000 941.000 4.815.000 701.000
Sum gjeld og egenkapital 7.310.000 5.948.000 6.140.000 8.141.000 7.035.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.754.000 10.789.000 9.959.000 7.761.000 6.549.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 11.754.000 10.789.000 9.959.000 7.761.000 6.549.000
Varekostnad 0 -76.000 -5.000 0
Lønninger -3.119.000 -1.146.000 -12.000 -19.000 -11.000
Avskrivning -1.495.000 -1.193.000 -850.000 -690.000 -827.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.981.000 -3.672.000 -6.607.000 -5.232.000 -4.101.000
Driftskostnader -6.595.000 -6.011.000 -7.545.000 -5.946.000 -4.939.000
Driftsresultat 5.159.000 4.778.000 2.413.000 1.814.000 1.609.000
Finansinntekter 160.000 9.000 1.000 164.000 97.000
Finanskostnader -8.000 -127.000 -158.000 -166.000 -210.000
Finans 152.000 -118.000 -157.000 -2.000 -113.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -4.004.000 0
Årsresultat 4.141.000 3.633.000 1.742.000 1.377.000 1.119.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.863.000 4.436.000 4.733.000 3.196.000 62.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 34.000 70.000 130.000 2.077.000
Sum varige driftsmidler 15.000 34.000 70.000 130.000 2.077.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 2.943.000
Sum anleggsmidler 4.878.000 4.470.000 4.803.000 3.326.000 5.082.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 232.000 109.000 268.000 143.000 184.000
Andre fordringer 49.000 69.000 360.000 268.000 208.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.996.000 1.300.000 709.000 399.000 1.561.000
Sum omløpsmidler 2.432.000 1.478.000 1.337.000 4.814.000 1.952.000
Sum eiendeler 7.310.000 5.948.000 6.140.000 8.140.000 7.034.000
Sum opptjent egenkapital 4.178.000 3.637.000 1.784.000 43.000 2.670.000
Sum egenkapital 4.282.000 3.741.000 1.888.000 146.000 2.774.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 196.000 64.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 22.000 0 8.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.311.000 3.179.000 3.560.000
Leverandørgjeld 378.000 192.000 492.000 390.000 433.000
Betalbar skatt 1.164.000 1.252.000 382.000 310.000 213.000
Skyldig offentlige avgifter 275.000 228.000 0 0 0
Utbytte 0 0 -4.004.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.211.000 536.000 45.000 110.000 47.000
Sum kortsiktig gjeld 3.028.000 2.207.000 941.000 4.815.000 701.000
Sum gjeld og egenkapital 7.310.000 5.948.000 6.140.000 8.141.000 7.035.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -596.000 -729.000 396.000 -1.000 1.251.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.7 1.4 1 2.8
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 1.4 1 2.8
Soliditet 58.6 62.9 30.7 1.8 39.4
Resultatgrad 43.9 44.3 24.2 23.4 24.6
Rentedekningsgrad 644.9 37.6 15.3 10.9 7.7
Gjeldsgrad 0.7 0.6 2.3 54.8 1.5
Total kapitalrentabilitet 72.8 80.5 39.3 24.3 24.3
Signatur
27.04.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
21.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex