Blefjell Vann Og Avløpsselskap AS
Juridisk navn:  Blefjell Vann Og Avløpsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94164193
Postboks 43 Ådalen Blefjell Fax:
3621 Lampeland 3623 Lampeland
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 990070342
Aksjekapital: 798.000 NOK
Etableringsdato: 5/18/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Wærp Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
221.66%
Resultat  
  
49.7%
Egenkapital  
  
39.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 21.709.000 6.749.000 8.109.000 3.134.000 2.323.000
Resultat: 2.485.000 1.660.000 -52.000 1.126.000 420.000
Egenkapital: 6.872.000 4.935.000 3.657.000 3.697.000 2.848.000
Regnskap for  Blefjell Vann Og Avløpsselskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 21.709.000 6.749.000 8.109.000 3.134.000 2.323.000
Driftskostnader -19.058.000 -4.953.000 -8.060.000 -1.896.000 -1.773.000
Driftsresultat 2.651.000 1.795.000 48.000 1.239.000 550.000
Finansinntekter 12.000 11.000 15.000 11.000 23.000
Finanskostnader -178.000 -147.000 -115.000 -123.000 -153.000
Finans -166.000 -136.000 -100.000 -112.000 -130.000
Resultat før skatt 2.485.000 1.660.000 -52.000 1.126.000 420.000
Skattekostnad -547.000 -382.000 12.000 -278.000 -112.000
Årsresultat 1.938.000 1.278.000 -40.000 849.000 308.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.098.000 3.117.000 1.904.000 1.605.000 1.627.000
Sum omløpsmidler 9.096.000 24.487.000 18.597.000 13.602.000 10.140.000
Sum eiendeler 16.194.000 27.604.000 20.501.000 15.207.000 11.767.000
Sum opptjent egenkapital 5.674.000 3.737.000 2.459.000 2.499.000 1.650.000
Sum egenkapital 6.872.000 4.935.000 3.657.000 3.697.000 2.848.000
Sum langsiktig gjeld 5.704.000 3.708.000 3.978.000 2.808.000 3.019.000
Sum kortsiktig gjeld 3.618.000 18.961.000 12.866.000 8.701.000 5.900.000
Sum gjeld og egenkapital 16.194.000 27.604.000 20.501.000 15.206.000 11.767.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.709.000 6.744.000 8.109.000 3.134.000 2.323.000
Andre inntekter 0 5.000 0 0 0
Driftsinntekter 21.709.000 6.749.000 8.109.000 3.134.000 2.323.000
Varekostnad -17.762.000 -3.808.000 -7.202.000 -1.274.000 -1.071.000
Lønninger -34.000 -35.000 -34.000 0 0
Avskrivning -109.000 -101.000 -99.000 -72.000 -69.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.153.000 -1.009.000 -725.000 -550.000 -633.000
Driftskostnader -19.058.000 -4.953.000 -8.060.000 -1.896.000 -1.773.000
Driftsresultat 2.651.000 1.795.000 48.000 1.239.000 550.000
Finansinntekter 12.000 11.000 15.000 11.000 23.000
Finanskostnader -178.000 -147.000 -115.000 -123.000 -153.000
Finans -166.000 -136.000 -100.000 -112.000 -130.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.938.000 1.278.000 -40.000 849.000 308.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 10.000 12.000 0 0
Fast eiendom 5.494.000 1.405.000 93.000 97.000 101.000
Maskiner anlegg 61.000 80.000 99.000 45.000 0
Driftsløsøre 1.543.000 1.621.000 1.699.000 1.463.000 1.526.000
Sum varige driftsmidler 7.098.000 3.106.000 1.892.000 1.605.000 1.627.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.098.000 3.117.000 1.904.000 1.605.000 1.627.000
Varebeholdning 3.751.000 16.373.000 11.244.000 8.696.000 7.394.000
Kundefordringer 2.410.000 7.725.000 5.468.000 2.671.000 2.226.000
Andre fordringer 546.000 376.000 58.000 278.000 53.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.390.000 13.000 1.826.000 1.957.000 468.000
Sum omløpsmidler 9.096.000 24.487.000 18.597.000 13.602.000 10.140.000
Sum eiendeler 16.194.000 27.604.000 20.501.000 15.207.000 11.767.000
Sum opptjent egenkapital 5.674.000 3.737.000 2.459.000 2.499.000 1.650.000
Sum egenkapital 6.872.000 4.935.000 3.657.000 3.697.000 2.848.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.704.000 3.708.000 3.978.000 2.808.000 3.019.000
Leverandørgjeld 846.000 1.098.000 1.917.000 474.000 161.000
Betalbar skatt 523.000 380.000 1.000 278.000 112.000
Skyldig offentlige avgifter 14.000 4.000 340.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.234.000 17.478.000 10.608.000 7.950.000 5.627.000
Sum kortsiktig gjeld 3.618.000 18.961.000 12.866.000 8.701.000 5.900.000
Sum gjeld og egenkapital 16.194.000 27.604.000 20.501.000 15.206.000 11.767.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.478.000 5.526.000 5.731.000 4.901.000 4.240.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.3 1.4 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 1.5 0.4 0.6 0.6 0.5
Soliditet 42.4 17.9 17.8 24.3 24.2
Resultatgrad 12.2 26.6 0.6 39.5 23.7
Rentedekningsgrad 14.9 12.2 0.4 10.1 3.7
Gjeldsgrad 1.4 4.6 4.6 3.1 3.1
Total kapitalrentabilitet 16.4 6.5 0.3 8.2 4.9
Signatur
20.10.2011
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex