Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bleikehidleren As
Juridisk navn:  Bleikehidleren As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bleikehidleren 1 Bleikehidleren 1 Fax:
5430 Bremnes 5430 Bremnes
Fylke: Kommune:
Vestland Bømlo
Org.nr: 917861765
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/29/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-79.17%
Resultat  
  
20%
Egenkapital  
  
-54.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 10.000 48.000 29.000
Resultat: -56.000 -70.000 -81.000
Egenkapital: -159.000 -103.000 -33.000
Regnskap for  Bleikehidleren As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.000 48.000 29.000
Driftskostnader -65.000 -119.000 -111.000
Driftsresultat -56.000 -70.000 -81.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -56.000 -70.000 -81.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -56.000 -70.000 -81.000
Balanse          
Sum anleggsmidler -180.000 -120.000 -60.000
Sum omløpsmidler 22.000 18.000 32.000
Sum eiendeler -158.000 -102.000 -28.000
Sum opptjent egenkapital -189.000 -133.000 -63.000
Sum egenkapital -159.000 -103.000 -33.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 2.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital -158.000 -101.000 -28.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.000 48.000 29.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 10.000 48.000 29.000
Varekostnad 0 -1.000 -6.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -60.000 -60.000 -60.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -58.000 -45.000
Driftskostnader -65.000 -119.000 -111.000
Driftsresultat -56.000 -70.000 -81.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -56.000 -70.000 -81.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 120.000 180.000 240.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 120.000 180.000 240.000
Sum finansielle anleggsmidler -300.000 -300.000 -300.000
Sum anleggsmidler -180.000 -120.000 -60.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 6.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 22.000 18.000 27.000
Sum omløpsmidler 22.000 18.000 32.000
Sum eiendeler -158.000 -102.000 -28.000
Sum opptjent egenkapital -189.000 -133.000 -63.000
Sum egenkapital -159.000 -103.000 -33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 1.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 2.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital -158.000 -101.000 -28.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.000 16.000 27.000
Likviditetsgrad 1 2 9 6.4
Likviditetsgrad 2 2 9 6.4
Soliditet 100.6 1 117.9
Resultatgrad -145.8 -279.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.2
Total kapitalrentabilitet 35.4 69.3 289.3
Signatur
12.10.2016
Prokurister
12.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex