Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bleikerveien Invest As
Juridisk navn:  Bleikerveien Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Stjerneveien 48 Stjerneveien 48 Fax:
0779 Oslo 779 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 917271577
Aksjekapital: 2.170.000 NOK
Etableringsdato: 9/6/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Terje Haugen Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
97.51%
Egenkapital  
  
-3.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -165.000 -6.632.000 -144.000 -98.000
Egenkapital: -4.869.000 -4.704.000 1.928.000 2.072.000
Regnskap for  Bleikerveien Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -29.000 -1.000 -15.000 -10.000
Driftsresultat -29.000 -1.000 -15.000 -10.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -137.000 -6.633.000 -130.000 -90.000
Finans -136.000 -6.632.000 -129.000 -89.000
Resultat før skatt -165.000 -6.632.000 -144.000 -98.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -165.000 -6.632.000 -144.000 -98.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 6.500.000 6.500.000
Sum omløpsmidler 172.000 201.000 201.000 201.000
Sum eiendeler 172.000 201.000 6.701.000 6.701.000
Sum opptjent egenkapital -7.039.000 -6.874.000 -242.000 -98.000
Sum egenkapital -4.869.000 -4.704.000 1.928.000 2.072.000
Sum langsiktig gjeld 4.687.000 4.550.000 4.418.000 4.289.000
Sum kortsiktig gjeld 355.000 355.000 355.000 340.000
Sum gjeld og egenkapital 173.000 201.000 6.701.000 6.701.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.000 -1.000 -15.000 -10.000
Driftskostnader -29.000 -1.000 -15.000 -10.000
Driftsresultat -29.000 -1.000 -15.000 -10.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -137.000 -6.633.000 -130.000 -90.000
Finans -136.000 -6.632.000 -129.000 -89.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -165.000 -6.632.000 -144.000 -98.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 6.500.000 6.500.000
Sum anleggsmidler 0 0 6.500.000 6.500.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 172.000 201.000 201.000 201.000
Sum omløpsmidler 172.000 201.000 201.000 201.000
Sum eiendeler 172.000 201.000 6.701.000 6.701.000
Sum opptjent egenkapital -7.039.000 -6.874.000 -242.000 -98.000
Sum egenkapital -4.869.000 -4.704.000 1.928.000 2.072.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.687.000 4.550.000 4.418.000 4.289.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 355.000 355.000 355.000 340.000
Sum kortsiktig gjeld 355.000 355.000 355.000 340.000
Sum gjeld og egenkapital 173.000 201.000 6.701.000 6.701.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -183.000 -154.000 -154.000 -139.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6 0.6 0.6
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.6 0.6
Soliditet -2814.5 -2340.3 28.8 30.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 - -0.1 -0.1
Gjeldsgrad - 2.5 2.2
Total kapitalrentabilitet -16.2 0 -0.2 -0.1
Signatur
23.01.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
28.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex