Blikk & Ventilasjon AS
Juridisk navn:  Blikk & Ventilasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78421709
Havneveien 50 Havneveien 50 Fax: 78418115
9610 Rypefjord 9610 Rypefjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 980646440
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/5/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Finnmarksrevisjon AS
Regnskapsfører: Komplett Regnskap Hammerfest AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-52.63%
Resultat  
  
103.27%
Egenkapital  
  
3.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.048.000 4.323.000 3.731.000 4.732.000 4.531.000
Resultat: 8.000 -245.000 -92.000 231.000 164.000
Egenkapital: -207.000 -215.000 30.000 151.000 300.000
Regnskap for  Blikk & Ventilasjon AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.048.000 4.323.000 3.731.000 4.732.000 4.531.000
Driftskostnader -2.030.000 -4.564.000 -3.822.000 -4.497.000 -4.357.000
Driftsresultat 18.000 -241.000 -91.000 234.000 174.000
Finansinntekter 8.000 9.000 13.000 10.000 9.000
Finanskostnader -18.000 -12.000 -14.000 -12.000 -18.000
Finans -10.000 -3.000 -1.000 -2.000 -9.000
Resultat før skatt 8.000 -245.000 -92.000 231.000 164.000
Skattekostnad 0 -29.000 -58.000 -45.000
Årsresultat 8.000 -245.000 -121.000 174.000 119.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 29.000 1.729.000
Sum omløpsmidler 627.000 626.000 971.000 1.132.000 774.000
Sum eiendeler 627.000 626.000 971.000 1.161.000 2.503.000
Sum opptjent egenkapital -507.000 -515.000 -270.000 -149.000 0
Sum egenkapital -207.000 -215.000 30.000 151.000 300.000
Sum langsiktig gjeld 400.000 200.000 200.000 0 1.072.000
Sum kortsiktig gjeld 434.000 641.000 741.000 1.010.000 1.130.000
Sum gjeld og egenkapital 627.000 626.000 971.000 1.161.000 2.502.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.040.000 4.323.000 3.731.000 4.327.000 4.443.000
Andre inntekter 8.000 0 0 405.000 88.000
Driftsinntekter 2.048.000 4.323.000 3.731.000 4.732.000 4.531.000
Varekostnad -404.000 -1.077.000 -733.000 -1.053.000 -1.170.000
Lønninger -932.000 -2.562.000 -2.287.000 -2.377.000 -2.271.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -694.000 -925.000 -802.000 -1.067.000 -916.000
Driftskostnader -2.030.000 -4.564.000 -3.822.000 -4.497.000 -4.357.000
Driftsresultat 18.000 -241.000 -91.000 234.000 174.000
Finansinntekter 8.000 9.000 13.000 10.000 9.000
Finanskostnader -18.000 -12.000 -14.000 -12.000 -18.000
Finans -10.000 -3.000 -1.000 -2.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -494.000
Årsresultat 8.000 -245.000 -121.000 174.000 119.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 29.000 32.000
Fast eiendom 0 0 0 1.697.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 1.697.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 29.000 1.729.000
Varebeholdning 237.000 326.000 371.000 312.000 338.000
Kundefordringer 303.000 211.000 169.000 696.000 210.000
Andre fordringer 59.000 52.000 37.000 33.000 23.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 29.000 36.000 394.000 91.000 203.000
Sum omløpsmidler 627.000 626.000 971.000 1.132.000 774.000
Sum eiendeler 627.000 626.000 971.000 1.161.000 2.503.000
Sum opptjent egenkapital -507.000 -515.000 -270.000 -149.000 0
Sum egenkapital -207.000 -215.000 30.000 151.000 300.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 95.000 0 0 109.000 0
Sum langsiktig gjeld 400.000 200.000 200.000 0 1.072.000
Leverandørgjeld 148.000 191.000 237.000 266.000 192.000
Betalbar skatt 0 0 54.000 39.000
Skyldig offentlige avgifter 89.000 163.000 273.000 192.000 140.000
Utbytte 0 0 0 -494.000
Annen kortsiktig gjeld 102.000 288.000 231.000 389.000 265.000
Sum kortsiktig gjeld 434.000 641.000 741.000 1.010.000 1.130.000
Sum gjeld og egenkapital 627.000 626.000 971.000 1.161.000 2.502.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 193.000 -15.000 230.000 122.000 -356.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1 1.3 1.1 0.7
Likviditetsgrad 2 0.9 0.5 0.8 0.8 0.4
Soliditet -33.0 -34.3 3.1 1 1
Resultatgrad 0.9 -5.6 -2.4 4.9 3.8
Rentedekningsgrad 1.0 -20.1 -6.5 19.5 9.7
Gjeldsgrad -4.0 -3.9 31.4 6.7 7.3
Total kapitalrentabilitet 4.1 -37.1 2 7.3
Signatur
23.01.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.01.2017
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex