Blikkenslager Flotve AS
Juridisk navn:  Blikkenslager Flotve AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56555192
Hardangerfjordvegen 487 Hardangerfjordvegen 487 Fax: 56555707
5610 Øystese 5610 Øystese
Fylke: Kommune:
Vestland Kvam
Org.nr: 981587723
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 2/1/2000 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hardanger Revisjon As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.42%
Resultat  
  
-142.36%
Egenkapital  
  
-28.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.216.000 9.600.000 9.633.000 9.108.000 8.367.000
Resultat: -402.000 949.000 720.000 633.000 40.000
Egenkapital: 2.219.000 3.121.000 2.394.000 3.346.000 3.293.000
Regnskap for  Blikkenslager Flotve AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.216.000 9.600.000 9.633.000 9.108.000 8.367.000
Driftskostnader -8.498.000 -8.514.000 -8.819.000 -8.380.000 -8.226.000
Driftsresultat -282.000 1.085.000 813.000 727.000 142.000
Finansinntekter 15.000 16.000 12.000 1.000 2.000
Finanskostnader -135.000 -151.000 -105.000 -95.000 -103.000
Finans -120.000 -135.000 -93.000 -94.000 -101.000
Resultat før skatt -402.000 949.000 720.000 633.000 40.000
Skattekostnad -222.000 -172.000 -180.000 -11.000
Årsresultat -402.000 727.000 548.000 453.000 29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.056.000 4.065.000 2.152.000 4.326.000 4.366.000
Sum omløpsmidler 3.007.000 4.890.000 5.321.000 2.776.000 2.974.000
Sum eiendeler 7.063.000 8.955.000 7.473.000 7.102.000 7.340.000
Sum opptjent egenkapital 1.949.000 2.851.000 2.124.000 3.076.000 3.023.000
Sum egenkapital 2.219.000 3.121.000 2.394.000 3.346.000 3.293.000
Sum langsiktig gjeld 3.505.000 3.816.000 3.100.000 2.036.000 2.348.000
Sum kortsiktig gjeld 1.338.000 2.017.000 1.979.000 1.720.000 1.699.000
Sum gjeld og egenkapital 7.062.000 8.954.000 7.473.000 7.102.000 7.340.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.240.000 9.597.000 9.553.000 9.102.000 8.364.000
Andre inntekter -23.000 3.000 80.000 6.000 3.000
Driftsinntekter 8.216.000 9.600.000 9.633.000 9.108.000 8.367.000
Varekostnad -2.747.000 -2.695.000 -2.921.000 -2.606.000 -2.868.000
Lønninger -4.257.000 -4.439.000 -4.353.000 -4.346.000 -4.334.000
Avskrivning -281.000 -257.000 -264.000 -325.000 -356.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.263.000 -1.080.000 -1.356.000 -1.082.000 -1.021.000
Driftskostnader -8.498.000 -8.514.000 -8.819.000 -8.380.000 -8.226.000
Driftsresultat -282.000 1.085.000 813.000 727.000 142.000
Finansinntekter 15.000 16.000 12.000 1.000 2.000
Finanskostnader -135.000 -151.000 -105.000 -95.000 -103.000
Finans -120.000 -135.000 -93.000 -94.000 -101.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -500.000 -1.500.000 -400.000 0
Årsresultat -402.000 727.000 548.000 453.000 29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 3.128.000 3.217.000 1.295.000 3.584.000 3.709.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 728.000 648.000 657.000 342.000 607.000
Sum varige driftsmidler 3.856.000 3.865.000 1.952.000 3.926.000 4.316.000
Sum finansielle anleggsmidler 200.000 200.000 200.000 400.000 50.000
Sum anleggsmidler 4.056.000 4.065.000 2.152.000 4.326.000 4.366.000
Varebeholdning 858.000 987.000 888.000 807.000 823.000
Kundefordringer 1.100.000 1.710.000 882.000 558.000 895.000
Andre fordringer 163.000 130.000 291.000 31.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 886.000 2.062.000 3.260.000 1.381.000 1.253.000
Sum omløpsmidler 3.007.000 4.890.000 5.321.000 2.776.000 2.974.000
Sum eiendeler 7.063.000 8.955.000 7.473.000 7.102.000 7.340.000
Sum opptjent egenkapital 1.949.000 2.851.000 2.124.000 3.076.000 3.023.000
Sum egenkapital 2.219.000 3.121.000 2.394.000 3.346.000 3.293.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 21.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.505.000 3.816.000 3.100.000 2.036.000 2.348.000
Leverandørgjeld 335.000 570.000 579.000 214.000 532.000
Betalbar skatt 222.000 172.000 200.000 69.000
Skyldig offentlige avgifter 542.000 740.000 590.000 615.000 664.000
Utbytte -500.000 -1.500.000 -400.000 0
Annen kortsiktig gjeld 461.000 485.000 637.000 441.000 434.000
Sum kortsiktig gjeld 1.338.000 2.017.000 1.979.000 1.720.000 1.699.000
Sum gjeld og egenkapital 7.062.000 8.954.000 7.473.000 7.102.000 7.340.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.669.000 2.873.000 3.342.000 1.056.000 1.275.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.4 2.7 1.6 1.8
Likviditetsgrad 2 1.6 1.9 2.2 1.1 1.3
Soliditet 31.4 34.9 3 47.1 44.9
Resultatgrad -3.4 11.3 8.4 8 1.7
Rentedekningsgrad -2.1 7.2 7.7 7.7 1.4
Gjeldsgrad 2.2 1.9 2.1 1.1 1.2
Total kapitalrentabilitet -3.8 12.3 1 10.3 2
Signatur
20.10.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex