Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Blm Transport AS
Juridisk navn:  Blm Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48010480
Postboks 21 Eskelundveien 49 Fax: 64934903
1581 Rygge 1580 Rygge
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 979384866
Aksjekapital: 831.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 9/1/1997 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: follo oljeservice as
Revisor: Krogh Revisjon As
Regnskapsfører: Regnskapssentralen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.23%
Resultat  
  
54.65%
Egenkapital  
  
-6.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 54.918.000 60.504.000 66.306.000 55.287.000 50.519.000
Resultat: 1.995.000 1.290.000 2.414.000 1.133.000 2.073.000
Egenkapital: 6.732.000 7.176.000 6.569.000 5.895.000 5.762.000
Regnskap for  Blm Transport AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 54.918.000 60.504.000 66.306.000 55.287.000 50.519.000
Driftskostnader -52.834.000 -59.174.000 -63.841.000 -54.097.000 -48.438.000
Driftsresultat 2.085.000 1.330.000 2.465.000 1.189.000 2.081.000
Finansinntekter 1.000 13.000 7.000 8.000 31.000
Finanskostnader -91.000 -53.000 -58.000 -64.000 -39.000
Finans -90.000 -40.000 -51.000 -56.000 -8.000
Resultat før skatt 1.995.000 1.290.000 2.414.000 1.133.000 2.073.000
Skattekostnad -439.000 -284.000 -540.000 -250.000 -501.000
Årsresultat 1.556.000 1.006.000 1.874.000 882.000 1.572.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.031.000 4.112.000 4.901.000 5.772.000 6.774.000
Sum omløpsmidler 9.667.000 11.715.000 11.014.000 9.655.000 10.003.000
Sum eiendeler 15.698.000 15.827.000 15.915.000 15.427.000 16.777.000
Sum opptjent egenkapital 4.389.000 4.833.000 4.226.000 3.552.000 3.419.000
Sum egenkapital 6.732.000 7.176.000 6.569.000 5.895.000 5.762.000
Sum langsiktig gjeld 2.869.000 1.079.000 1.586.000 2.051.000 2.749.000
Sum kortsiktig gjeld 6.096.000 7.572.000 7.759.000 7.480.000 8.266.000
Sum gjeld og egenkapital 15.697.000 15.827.000 15.914.000 15.426.000 16.777.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 54.886.000 59.695.000 65.261.000 54.125.000 49.114.000
Andre inntekter 33.000 809.000 1.045.000 1.162.000 1.405.000
Driftsinntekter 54.918.000 60.504.000 66.306.000 55.287.000 50.519.000
Varekostnad -46.841.000 -53.081.000 -57.633.000 -47.689.000 -42.298.000
Lønninger -2.735.000 -2.881.000 -3.004.000 -3.124.000 -3.184.000
Avskrivning -892.000 -891.000 -975.000 -1.002.000 -804.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.366.000 -2.321.000 -2.229.000 -2.282.000 -2.152.000
Driftskostnader -52.834.000 -59.174.000 -63.841.000 -54.097.000 -48.438.000
Driftsresultat 2.085.000 1.330.000 2.465.000 1.189.000 2.081.000
Finansinntekter 1.000 13.000 7.000 8.000 31.000
Finanskostnader -91.000 -53.000 -58.000 -64.000 -39.000
Finans -90.000 -40.000 -51.000 -56.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -400.000 -1.200.000 -750.000 -1.200.000
Årsresultat 1.556.000 1.006.000 1.874.000 882.000 1.572.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.731.000 3.812.000 4.601.000 5.472.000 6.474.000
Sum varige driftsmidler 5.731.000 3.812.000 4.601.000 5.472.000 6.474.000
Sum finansielle anleggsmidler 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Sum anleggsmidler 6.031.000 4.112.000 4.901.000 5.772.000 6.774.000
Varebeholdning 924.000 662.000 510.000 499.000 856.000
Kundefordringer 3.726.000 4.947.000 5.555.000 4.722.000 5.097.000
Andre fordringer 832.000 801.000 902.000 809.000 1.051.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.184.000 5.305.000 4.046.000 3.624.000 3.000.000
Sum omløpsmidler 9.667.000 11.715.000 11.014.000 9.655.000 10.003.000
Sum eiendeler 15.698.000 15.827.000 15.915.000 15.427.000 16.777.000
Sum opptjent egenkapital 4.389.000 4.833.000 4.226.000 3.552.000 3.419.000
Sum egenkapital 6.732.000 7.176.000 6.569.000 5.895.000 5.762.000
Sum avsetninger til forpliktelser 353.000 261.000 342.000 393.000 411.000
Gjeld til kredittinstitutt 400.000 1.200.000 750.000 1.200.000
Sum langsiktig gjeld 2.869.000 1.079.000 1.586.000 2.051.000 2.749.000
Leverandørgjeld 4.825.000 6.224.000 5.268.000 5.701.000 6.177.000
Betalbar skatt 347.000 364.000 591.000 268.000 390.000
Skyldig offentlige avgifter 190.000 311.000 418.000 493.000 222.000
Utbytte -2.000.000 -400.000 -1.200.000 -750.000 -1.200.000
Annen kortsiktig gjeld 733.000 272.000 282.000 268.000 278.000
Sum kortsiktig gjeld 6.096.000 7.572.000 7.759.000 7.480.000 8.266.000
Sum gjeld og egenkapital 15.697.000 15.827.000 15.914.000 15.426.000 16.777.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.571.000 4.143.000 3.255.000 2.175.000 1.737.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.4 1.5 1.4 1.2 1.1
Soliditet 42.9 45.3 41.3 38.2 34.3
Resultatgrad 3.8 2.2 3.7 2.2 4.1
Rentedekningsgrad 22.9 25.1 42.5 18.6 53.4
Gjeldsgrad 1.3 1.2 1.4 1.6 1.9
Total kapitalrentabilitet 13.3 8.5 15.5 7.8 12.6
Signatur
12.03.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.03.2020
Daglig leder alene eller styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex