Blomqvist Nettauksjon As
Juridisk navn:  Blomqvist Nettauksjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45939200
Rolfsbuktveien 4 Rolfsbuktveien 4 Fax: 22708788
1364 Fornebu 1364 Fornebu
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 910686720
Aksjekapital: 109.500 NOK
Antall ansatte: 78
Etableringsdato: 1/26/1939
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Ecit Råd & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.21%
Resultat  
  
-34.89%
Egenkapital  
  
-1.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 42.297.000 37.036.000 34.664.000 29.721.000 30.902.000
Resultat: 1.816.000 2.789.000 1.386.000 -5.668.000 -1.206.000
Egenkapital: 3.282.000 3.318.000 2.965.000 -52.000 2.516.000
Regnskap for  Blomqvist Nettauksjon As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 42.297.000 37.036.000 34.664.000 29.721.000 30.902.000
Driftskostnader -40.374.000 -34.128.000 -33.165.000 -35.290.000 -32.046.000
Driftsresultat 1.924.000 2.908.000 1.500.000 -5.568.000 -1.145.000
Finansinntekter 2.000 10.000 29.000 6.000 4.000
Finanskostnader -109.000 -128.000 -142.000 -106.000 -64.000
Finans -107.000 -118.000 -113.000 -100.000 -60.000
Resultat før skatt 1.816.000 2.789.000 1.386.000 -5.668.000 -1.206.000
Skattekostnad -427.000 -482.000 -275.000 1.354.000 388.000
Årsresultat 1.389.000 2.308.000 1.111.000 -4.315.000 -818.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.371.000 2.112.000 4.921.000 3.237.000 3.604.000
Sum omløpsmidler 29.683.000 27.746.000 8.239.000 15.151.000 13.590.000
Sum eiendeler 32.054.000 29.858.000 13.160.000 18.388.000 17.194.000
Sum opptjent egenkapital 2.482.000 2.518.000 2.165.000 -852.000 1.716.000
Sum egenkapital 3.282.000 3.318.000 2.965.000 -52.000 2.516.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 231.000
Sum kortsiktig gjeld 28.771.000 26.540.000 10.195.000 18.440.000 14.448.000
Sum gjeld og egenkapital 32.053.000 29.858.000 13.160.000 18.388.000 17.195.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.172.000 35.075.000 29.596.000 25.161.000 26.620.000
Andre inntekter 2.125.000 1.960.000 5.068.000 4.560.000 4.281.000
Driftsinntekter 42.297.000 37.036.000 34.664.000 29.721.000 30.902.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -21.404.000 -16.955.000 -18.638.000 -20.129.000 -17.419.000
Avskrivning -492.000 -356.000 -272.000 -300.000 -575.000
Nedskrivning 0 -1.617.000 -1.498.000
Andre driftskostnader -18.478.000 -16.817.000 -14.255.000 -13.244.000 -12.554.000
Driftskostnader -40.374.000 -34.128.000 -33.165.000 -35.290.000 -32.046.000
Driftsresultat 1.924.000 2.908.000 1.500.000 -5.568.000 -1.145.000
Finansinntekter 2.000 10.000 29.000 6.000 4.000
Finanskostnader -109.000 -128.000 -142.000 -106.000 -64.000
Finans -107.000 -118.000 -113.000 -100.000 -60.000
Konsernbidrag -1.425.000 -1.954.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.389.000 2.308.000 1.111.000 -4.315.000 -818.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 605.000 630.000 3.604.000 1.835.000 2.025.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.766.000 1.482.000 1.317.000 1.402.000 1.579.000
Sum varige driftsmidler 1.766.000 1.482.000 1.317.000 1.402.000 1.579.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.371.000 2.112.000 4.921.000 3.237.000 3.604.000
Varebeholdning 85.000 152.000 94.000 119.000 84.000
Kundefordringer 1.369.000 1.071.000 419.000 414.000 2.044.000
Andre fordringer 2.124.000 1.660.000 1.317.000 1.169.000 1.306.000
Sum investeringer 137.000 136.000 137.000 4.135.000 130.000
Kasse, bank 12.141.000 15.705.000 3.244.000 6.611.000 8.563.000
Sum omløpsmidler 29.683.000 27.746.000 8.239.000 15.151.000 13.590.000
Sum eiendeler 32.054.000 29.858.000 13.160.000 18.388.000 17.194.000
Sum opptjent egenkapital 2.482.000 2.518.000 2.165.000 -852.000 1.716.000
Sum egenkapital 3.282.000 3.318.000 2.965.000 -52.000 2.516.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 231.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.827.000 2.505.000 0 170.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 231.000
Leverandørgjeld 19.796.000 16.034.000 4.783.000 12.441.000 9.780.000
Betalbar skatt 105.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.618.000 5.915.000 3.699.000 3.629.000 2.814.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.530.000 1.980.000 1.713.000 2.200.000 1.853.000
Sum kortsiktig gjeld 28.771.000 26.540.000 10.195.000 18.440.000 14.448.000
Sum gjeld og egenkapital 32.053.000 29.858.000 13.160.000 18.388.000 17.195.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 912.000 1.206.000 -1.956.000 -3.289.000 -858.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0 0.8 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 1.0 1.0 0.8 0.8 0.9
Soliditet 10.2 11.1 22.5 -0.3 14.6
Resultatgrad 4.5 7.9 4.3 -18.7 -3.7
Rentedekningsgrad 17.7 22.7 10.6 -52.5 -17.9
Gjeldsgrad 8.8 8.0 3.4 -354.6 5.8
Total kapitalrentabilitet 6.0 9.8 11.6 -30.2 -6.6
Signatur
04.06.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex