Blomsterdalen Matsenter AS
Juridisk navn:  Blomsterdalen Matsenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55220020
Postboks 24 Lilandsvegen 3 Fax: 55220021
5868 Bergen 5258 Blomsterdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 991655999
Aksjekapital: 388.889 NOK
Antall ansatte: 47
Etableringsdato: 7/13/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.05%
Resultat  
  
-10.29%
Egenkapital  
  
33.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 90.595.000 87.065.000 90.051.000 85.661.000 85.513.000
Resultat: 2.476.000 2.760.000 3.255.000 4.680.000 5.003.000
Egenkapital: 4.062.000 3.034.000 2.332.000 2.222.000 787.000
Regnskap for  Blomsterdalen Matsenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 90.595.000 87.065.000 90.051.000 85.661.000 85.513.000
Driftskostnader -88.444.000 -84.686.000 -86.999.000 -81.053.000 -80.487.000
Driftsresultat 2.150.000 2.379.000 3.052.000 4.609.000 5.027.000
Finansinntekter 511.000 529.000 555.000 522.000 468.000
Finanskostnader -185.000 -149.000 -351.000 -452.000 -492.000
Finans 326.000 380.000 204.000 70.000 -24.000
Resultat før skatt 2.476.000 2.760.000 3.255.000 4.680.000 5.003.000
Skattekostnad -448.000 -538.000 -681.000 -1.072.000 -1.273.000
Årsresultat 2.028.000 2.222.000 2.574.000 3.608.000 3.730.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.049.000 7.979.000 7.012.000 12.172.000 11.804.000
Sum omløpsmidler 13.532.000 11.412.000 13.702.000 15.381.000 14.981.000
Sum eiendeler 21.581.000 19.391.000 20.714.000 27.553.000 26.785.000
Sum opptjent egenkapital 3.673.000 2.645.000 1.943.000 1.833.000 398.000
Sum egenkapital 4.062.000 3.034.000 2.332.000 2.222.000 787.000
Sum langsiktig gjeld 6.059.000 5.967.000 5.899.000 15.554.000 15.122.000
Sum kortsiktig gjeld 11.459.000 10.391.000 12.483.000 9.778.000 10.876.000
Sum gjeld og egenkapital 21.580.000 19.392.000 20.714.000 27.554.000 26.785.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 90.163.000 86.559.000 89.532.000 84.892.000 84.667.000
Andre inntekter 432.000 507.000 519.000 769.000 846.000
Driftsinntekter 90.595.000 87.065.000 90.051.000 85.661.000 85.513.000
Varekostnad -63.563.000 -61.296.000 -62.851.000 -59.495.000 -59.016.000
Lønninger -13.771.000 -13.013.000 -13.344.000 -12.557.000 -12.181.000
Avskrivning -863.000 -795.000 -1.133.000 -1.115.000 -1.055.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -16.000
Andre driftskostnader -10.247.000 -9.582.000 -9.671.000 -7.886.000 -8.219.000
Driftskostnader -88.444.000 -84.686.000 -86.999.000 -81.053.000 -80.487.000
Driftsresultat 2.150.000 2.379.000 3.052.000 4.609.000 5.027.000
Finansinntekter 511.000 529.000 555.000 522.000 468.000
Finanskostnader -185.000 -149.000 -351.000 -452.000 -492.000
Finans 326.000 380.000 204.000 70.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -800.000 -2.348.000 -500.000 -3.750.000
Årsresultat 2.028.000 2.222.000 2.574.000 3.608.000 3.730.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 97.000 145.000 194.000 148.000 213.000
Fast eiendom 0 0 0 3.997.000 3.997.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.724.000 3.607.000 2.591.000 3.458.000 2.989.000
Sum varige driftsmidler 3.724.000 3.607.000 2.591.000 7.455.000 6.987.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.228.000 4.228.000 4.228.000 4.569.000 4.604.000
Sum anleggsmidler 8.049.000 7.979.000 7.012.000 12.172.000 11.804.000
Varebeholdning 3.400.000 3.677.000 3.276.000 3.384.000 3.283.000
Kundefordringer 218.000 377.000 327.000 324.000 392.000
Andre fordringer 4.104.000 4.294.000 4.634.000 4.141.000 4.316.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.809.000 3.065.000 5.464.000 7.532.000 6.990.000
Sum omløpsmidler 13.532.000 11.412.000 13.702.000 15.381.000 14.981.000
Sum eiendeler 21.581.000 19.391.000 20.714.000 27.553.000 26.785.000
Sum opptjent egenkapital 3.673.000 2.645.000 1.943.000 1.833.000 398.000
Sum egenkapital 4.062.000 3.034.000 2.332.000 2.222.000 787.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.059.000 5.967.000 5.899.000 15.554.000 15.122.000
Leverandørgjeld 3.509.000 3.524.000 3.939.000 3.879.000 3.215.000
Betalbar skatt 400.000 274.000 690.000 449.000 1.264.000
Skyldig offentlige avgifter 1.152.000 1.126.000 1.140.000 1.083.000 948.000
Utbytte -1.000.000 -800.000 -2.348.000 -500.000 -3.750.000
Annen kortsiktig gjeld 6.397.000 5.467.000 6.713.000 4.367.000 5.450.000
Sum kortsiktig gjeld 11.459.000 10.391.000 12.483.000 9.778.000 10.876.000
Sum gjeld og egenkapital 21.580.000 19.392.000 20.714.000 27.554.000 26.785.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.073.000 1.021.000 1.219.000 5.603.000 4.105.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.1 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 0.9 0.7 0.8 1.2 1.1
Soliditet 18.8 15.6 11.3 8.1 2.9
Resultatgrad 2.4 2.7 3.4 5.4 5.9
Rentedekningsgrad 11.6 1 8.7 10.2 11.2
Gjeldsgrad 4.3 5.4 7.9 11.4 33.0
Total kapitalrentabilitet 12.3 1 17.4 18.6 20.5
Signatur
25.06.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex