Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Blomstergrossisten Sør As
Juridisk navn:  Blomstergrossisten Sør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41061021
Postboks 7536, Dvergsnes Gamle Dvergsnesvei 14 Fax:
4695 Kristiansand S 4639 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 884228522
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 1/16/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Heag AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.92%
Resultat  
  
3.72%
Egenkapital  
  
3.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 46.704.000 45.824.000 40.223.000 39.359.000 37.104.000
Resultat: 3.262.000 3.145.000 542.000 1.473.000 1.479.000
Egenkapital: 6.551.000 6.347.000 3.894.000 3.471.000 2.344.000
Regnskap for  Blomstergrossisten Sør As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 46.704.000 45.824.000 40.223.000 39.359.000 37.104.000
Driftskostnader -43.403.000 -42.793.000 -39.719.000 -38.061.000 -35.871.000
Driftsresultat 3.301.000 3.031.000 505.000 1.298.000 1.234.000
Finansinntekter 98.000 200.000 123.000 175.000 245.000
Finanskostnader -138.000 -85.000 -86.000 0 0
Finans -40.000 115.000 37.000 175.000 245.000
Resultat før skatt 3.262.000 3.145.000 542.000 1.473.000 1.479.000
Skattekostnad -718.000 -692.000 -119.000 -346.000 -357.000
Årsresultat 2.544.000 2.453.000 423.000 1.127.000 1.122.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 240.000 251.000 324.000 563.000 561.000
Sum omløpsmidler 12.570.000 9.714.000 8.371.000 7.807.000 9.491.000
Sum eiendeler 12.810.000 9.965.000 8.695.000 8.370.000 10.052.000
Sum opptjent egenkapital 6.451.000 6.247.000 3.794.000 3.371.000 2.244.000
Sum egenkapital 6.551.000 6.347.000 3.894.000 3.471.000 2.344.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.259.000 3.618.000 4.801.000 4.899.000 7.708.000
Sum gjeld og egenkapital 12.810.000 9.965.000 8.695.000 8.370.000 10.052.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 46.612.000 45.714.000 40.223.000 39.359.000 37.104.000
Andre inntekter 92.000 110.000 0 0 0
Driftsinntekter 46.704.000 45.824.000 40.223.000 39.359.000 37.104.000
Varekostnad -36.128.000 -36.144.000 -32.394.000 -31.858.000 -30.629.000
Lønninger -4.584.000 -3.822.000 -2.516.000 -3.036.000 -3.018.000
Avskrivning -127.000 -120.000 -120.000 -120.000 -131.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.564.000 -2.707.000 -4.689.000 -3.047.000 -2.093.000
Driftskostnader -43.403.000 -42.793.000 -39.719.000 -38.061.000 -35.871.000
Driftsresultat 3.301.000 3.031.000 505.000 1.298.000 1.234.000
Finansinntekter 98.000 200.000 123.000 175.000 245.000
Finanskostnader -138.000 -85.000 -86.000 0 0
Finans -40.000 115.000 37.000 175.000 245.000
Konsernbidrag -2.340.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.544.000 2.453.000 423.000 1.127.000 1.122.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 84.000 89.000 42.000 161.000 39.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 156.000 162.000 282.000 402.000 522.000
Sum varige driftsmidler 156.000 162.000 282.000 402.000 522.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 240.000 251.000 324.000 563.000 561.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 4.718.000 4.556.000 3.845.000 6.615.000 6.859.000
Andre fordringer 1.000 85.000 0 131.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.852.000 5.157.000 4.441.000 1.192.000 2.501.000
Sum omløpsmidler 12.570.000 9.714.000 8.371.000 7.807.000 9.491.000
Sum eiendeler 12.810.000 9.965.000 8.695.000 8.370.000 10.052.000
Sum opptjent egenkapital 6.451.000 6.247.000 3.794.000 3.371.000 2.244.000
Sum egenkapital 6.551.000 6.347.000 3.894.000 3.471.000 2.344.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.329.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.225.000 1.253.000 3.958.000 3.423.000 6.410.000
Betalbar skatt 52.000 740.000 0 468.000 365.000
Skyldig offentlige avgifter 1.230.000 1.314.000 505.000 748.000 679.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 423.000 312.000 338.000 260.000 253.000
Sum kortsiktig gjeld 6.259.000 3.618.000 4.801.000 4.899.000 7.708.000
Sum gjeld og egenkapital 12.810.000 9.965.000 8.695.000 8.370.000 10.052.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.311.000 6.096.000 3.570.000 2.908.000 1.783.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.7 1.7 1.6 1.2
Likviditetsgrad 2 2.0 2.7 1.7 1.6 1.2
Soliditet 51.1 63.7 44.8 41.5 23.3
Resultatgrad 7.1 6.6 1.3 3.3 3.3
Rentedekningsgrad 23.9 35.7 5.9
Gjeldsgrad 1.0 0.6 1.2 1.4 3.3
Total kapitalrentabilitet 26.5 32.4 7.2 17.6 14.7
Signatur
28.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.06.2021
Prokura
Henriksen Arnt Georg
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex