Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Blomsterkroken AS
Juridisk navn:  Blomsterkroken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62578367
Postboks 131 Gubberudvegen 142 Fax:
2313 Ottestad 2312 Ottestad
Fylke: Kommune:
Innlandet Stange
Org.nr: 958205317
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/15/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Regnskapsfører: Økonomipartner Hamar As
Utvikling:
Omsetning  
  
60.49%
Resultat  
  
16441.38%
Egenkapital  
  
-12.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.494.000 7.162.000 7.324.000 7.245.000 9.815.000
Resultat: 4.739.000 -29.000 181.000 210.000 787.000
Egenkapital: 2.227.000 2.553.000 2.576.000 2.469.000 2.335.000
Regnskap for  Blomsterkroken AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.494.000 7.162.000 7.324.000 7.245.000 9.815.000
Driftskostnader -6.295.000 -6.600.000 -6.787.000 -6.545.000 -8.507.000
Driftsresultat 5.198.000 562.000 537.000 700.000 1.308.000
Finansinntekter 26.000 25.000 265.000 19.000 24.000
Finanskostnader -485.000 -616.000 -621.000 -509.000 -545.000
Finans -459.000 -591.000 -356.000 -490.000 -521.000
Resultat før skatt 4.739.000 -29.000 181.000 210.000 787.000
Skattekostnad -1.065.000 6.000 -74.000 -76.000 -220.000
Årsresultat 3.674.000 -23.000 107.000 134.000 568.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.317.000 15.883.000 17.473.000 18.816.000 17.614.000
Sum omløpsmidler 18.308.000 1.533.000 1.547.000 3.684.000 3.033.000
Sum eiendeler 31.625.000 17.416.000 19.020.000 22.500.000 20.647.000
Sum opptjent egenkapital 2.127.000 2.453.000 2.476.000 2.369.000 2.235.000
Sum egenkapital 2.227.000 2.553.000 2.576.000 2.469.000 2.335.000
Sum langsiktig gjeld 11.673.000 13.267.000 14.861.000 16.065.000 11.953.000
Sum kortsiktig gjeld 17.724.000 1.596.000 1.583.000 3.965.000 6.358.000
Sum gjeld og egenkapital 31.624.000 17.416.000 19.020.000 22.499.000 20.646.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 61.000 0 15.000 151.000 2.974.000
Andre inntekter 11.433.000 7.162.000 7.309.000 7.094.000 6.841.000
Driftsinntekter 11.494.000 7.162.000 7.324.000 7.245.000 9.815.000
Varekostnad 9.000 -15.000 -41.000 -151.000 -2.683.000
Lønninger -2.000 0 0 0 0
Avskrivning -1.631.000 -1.789.000 -2.140.000 -1.869.000 -1.990.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.671.000 -4.796.000 -4.606.000 -4.525.000 -3.834.000
Driftskostnader -6.295.000 -6.600.000 -6.787.000 -6.545.000 -8.507.000
Driftsresultat 5.198.000 562.000 537.000 700.000 1.308.000
Finansinntekter 26.000 25.000 265.000 19.000 24.000
Finanskostnader -485.000 -616.000 -621.000 -509.000 -545.000
Finans -459.000 -591.000 -356.000 -490.000 -521.000
Konsernbidrag -4.000.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.674.000 -23.000 107.000 134.000 568.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 265.000 843.000 720.000 588.000 545.000
Fast eiendom 12.815.000 14.391.000 15.942.000 16.985.000 15.549.000
Maskiner anlegg 0 0 0 330.000
Driftsløsøre 237.000 649.000 810.000 1.243.000 1.189.000
Sum varige driftsmidler 13.052.000 15.040.000 16.752.000 18.228.000 17.069.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 0 0
Sum anleggsmidler 13.317.000 15.883.000 17.473.000 18.816.000 17.614.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 16.661.000 15.000 15.000 1.934.000 8.120.000
Andre fordringer 19.000 902.000 1.349.000 1.467.000 -559.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 765.000 534.000 102.000 282.000 391.000
Sum omløpsmidler 18.308.000 1.533.000 1.547.000 3.684.000 3.033.000
Sum eiendeler 31.625.000 17.416.000 19.020.000 22.500.000 20.647.000
Sum opptjent egenkapital 2.127.000 2.453.000 2.476.000 2.369.000 2.235.000
Sum egenkapital 2.227.000 2.553.000 2.576.000 2.469.000 2.335.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 14.718.000 1.000.000 739.000 985.000 0
Sum langsiktig gjeld 11.673.000 13.267.000 14.861.000 16.065.000 11.953.000
Leverandørgjeld 164.000 215.000 378.000 2.695.000 1.248.000
Betalbar skatt 486.000 116.000 207.000 119.000 448.000
Skyldig offentlige avgifter 2.158.000 0 0 0 722.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 198.000 265.000 259.000 166.000 3.940.000
Sum kortsiktig gjeld 17.724.000 1.596.000 1.583.000 3.965.000 6.358.000
Sum gjeld og egenkapital 31.624.000 17.416.000 19.020.000 22.499.000 20.646.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 584.000 -63.000 -36.000 -281.000 -3.325.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1 1 0.9 0.5
Likviditetsgrad 2 1.0 1 1 0.9 0.5
Soliditet 7.0 14.7 13.5 1 11.3
Resultatgrad 45.2 7.8 7.3 9.7 13.3
Rentedekningsgrad 10.7 0.9 0.9 1.4 2.4
Gjeldsgrad 13.2 5.8 6.4 8.1 7.8
Total kapitalrentabilitet 16.5 3.4 4.2 3.2 6.5
Signatur
14.01.2021
STYRET.
Prokurister
14.01.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex