Bm Maskin AS
Juridisk navn:  Bm Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48304040
Postboks 234 Stubberud Hovedgaard Fax:
2151 Årnes 2150 Årnes
Fylke: Kommune:
Viken Nes
Org.nr: 988106593
Aksjekapital: 220.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 3/21/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Snøhetta Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
113.7%
Resultat  
  
20.67%
Egenkapital  
  
-47.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 18.130.000 8.484.000 12.785.000 32.774.000 30.632.000
Resultat: -3.323.000 -4.189.000 -5.250.000 3.944.000 4.508.000
Egenkapital: 4.360.000 8.260.000 988.000 11.296.000 8.174.000
Regnskap for  Bm Maskin AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 18.130.000 8.484.000 12.785.000 32.774.000 30.632.000
Driftskostnader -21.336.000 -12.494.000 -18.076.000 -29.238.000 -26.078.000
Driftsresultat -3.207.000 -4.010.000 -5.291.000 3.536.000 4.554.000
Finansinntekter 31.000 17.000 124.000 490.000 57.000
Finanskostnader -146.000 -195.000 -83.000 -82.000 -103.000
Finans -115.000 -178.000 41.000 408.000 -46.000
Resultat før skatt -3.323.000 -4.189.000 -5.250.000 3.944.000 4.508.000
Skattekostnad 723.000 916.000 3.050.000 -821.000 -917.000
Årsresultat -2.600.000 -3.273.000 -2.200.000 3.122.000 3.591.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.376.000 11.582.000 16.577.000 18.717.000 12.797.000
Sum omløpsmidler 6.660.000 2.650.000 1.791.000 4.522.000 9.481.000
Sum eiendeler 18.036.000 14.232.000 18.368.000 23.239.000 22.278.000
Sum opptjent egenkapital 4.140.000 8.040.000 768.000 11.076.000 7.954.000
Sum egenkapital 4.360.000 8.260.000 988.000 11.296.000 8.174.000
Sum langsiktig gjeld 512.000 661.000 0 2.735.000 5.494.000
Sum kortsiktig gjeld 13.165.000 5.312.000 17.380.000 9.207.000 8.609.000
Sum gjeld og egenkapital 18.037.000 14.233.000 18.368.000 23.238.000 22.277.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.981.000 6.552.000 12.668.000 32.185.000 30.472.000
Andre inntekter 1.149.000 1.932.000 117.000 589.000 160.000
Driftsinntekter 18.130.000 8.484.000 12.785.000 32.774.000 30.632.000
Varekostnad -12.530.000 -3.681.000 -8.973.000 -20.572.000 -18.439.000
Lønninger -453.000 -189.000 -546.000 -758.000 -690.000
Avskrivning -3.236.000 -3.721.000 -3.722.000 -3.025.000 -1.857.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.117.000 -4.903.000 -4.835.000 -4.883.000 -5.092.000
Driftskostnader -21.336.000 -12.494.000 -18.076.000 -29.238.000 -26.078.000
Driftsresultat -3.207.000 -4.010.000 -5.291.000 3.536.000 4.554.000
Finansinntekter 31.000 17.000 124.000 490.000 57.000
Finanskostnader -146.000 -195.000 -83.000 -82.000 -103.000
Finans -115.000 -178.000 41.000 408.000 -46.000
Konsernbidrag -300.000 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 0 0 -2.000.000
Årsresultat -2.600.000 -3.273.000 -2.200.000 3.122.000 3.591.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 315.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 8.385.000 9.472.000 13.378.000 15.893.000 11.629.000
Driftsløsøre 1.546.000 1.970.000 2.704.000 2.824.000 1.167.000
Sum varige driftsmidler 9.931.000 11.442.000 16.082.000 18.717.000 12.797.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.446.000 140.000 180.000 0 0
Sum anleggsmidler 11.376.000 11.582.000 16.577.000 18.717.000 12.797.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 4.740.000 1.385.000 556.000 2.144.000 6.005.000
Andre fordringer 1.605.000 1.150.000 1.205.000 2.153.000 1.401.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 177.000 115.000 30.000 224.000 2.076.000
Sum omløpsmidler 6.660.000 2.650.000 1.791.000 4.522.000 9.481.000
Sum eiendeler 18.036.000 14.232.000 18.368.000 23.239.000 22.278.000
Sum opptjent egenkapital 4.140.000 8.040.000 768.000 11.076.000 7.954.000
Sum egenkapital 4.360.000 8.260.000 988.000 11.296.000 8.174.000
Sum avsetninger til forpliktelser 512.000 661.000 0 2.735.000 5.146.000
Gjeld til kredittinstitutt 649.000 2.518.000 1.923.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 512.000 661.000 0 2.735.000 5.494.000
Leverandørgjeld 1.910.000 974.000 782.000 3.257.000 2.680.000
Betalbar skatt 1.083.000 0 3.232.000 0
Skyldig offentlige avgifter 49.000 2.000 100.000 150.000 1.020.000
Utbytte -1.000.000 0 0 0 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 9.556.000 735.000 14.574.000 2.567.000 2.910.000
Sum kortsiktig gjeld 13.165.000 5.312.000 17.380.000 9.207.000 8.609.000
Sum gjeld og egenkapital 18.037.000 14.233.000 18.368.000 23.238.000 22.277.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.505.000 -2.662.000 -15.589.000 -4.685.000 872.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 0.1 0.5 1.1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.1 0.5 1.1
Soliditet 24.2 5 5.4 48.6 36.7
Resultatgrad -17.7 -47.3 -41.4 10.8 14.9
Rentedekningsgrad -22.0 -20.6 -63.7 43.1 44.2
Gjeldsgrad 3.1 0.7 17.6 1.1 1.7
Total kapitalrentabilitet -17.6 -28.1 -28.1 17.3 20.7
Signatur
08.08.2007
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex