Bns Holding AS
Juridisk navn:  Bns Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22909250
Postboks 26 Alnabru Lindeberg næringsvei 14 Fax:
0614 Oslo 1067 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 976310780
Aksjekapital: 5.817.600 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/18/1996
Foretakstype: AS
Tidligere navn: bns consent holding as
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.96%
Resultat  
  
84828.57%
Egenkapital  
  
6.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 11.546.000 11.658.000 11.582.000 11.040.000 10.520.000
Resultat: 11.862.000 -14.000 957.000 35.704.000 -1.733.000
Egenkapital: 141.495.000 132.480.000 132.264.000 131.315.000 95.407.000
Regnskap for  Bns Holding AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 11.546.000 11.658.000 11.582.000 11.040.000 10.520.000
Driftskostnader -12.187.000 -12.278.000 -11.975.000 -9.189.000 -11.507.000
Driftsresultat -641.000 -619.000 -393.000 1.850.000 -987.000
Finansinntekter 12.942.000 1.572.000 2.029.000 36.971.000 1.000
Finanskostnader -440.000 -967.000 -679.000 -3.118.000 -747.000
Finans 12.502.000 605.000 1.350.000 33.853.000 -746.000
Resultat før skatt 11.862.000 -14.000 957.000 35.704.000 -1.733.000
Skattekostnad -2.616.000 231.000 -8.000 204.000 362.000
Årsresultat 9.245.000 216.000 949.000 35.908.000 -1.371.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 143.281.000 130.344.000 135.246.000 139.420.000 95.036.000
Sum omløpsmidler 75.111.000 53.221.000 41.593.000 43.608.000 24.988.000
Sum eiendeler 218.392.000 183.565.000 176.839.000 183.028.000 120.024.000
Sum opptjent egenkapital 9.462.000 216.000 949.000 33.324.000 -2.584.000
Sum egenkapital 141.495.000 132.480.000 132.264.000 131.315.000 95.407.000
Sum langsiktig gjeld 30.174.000 34.855.000 40.183.000 49.968.000 366.000
Sum kortsiktig gjeld 46.724.000 16.230.000 4.392.000 1.745.000 24.252.000
Sum gjeld og egenkapital 218.393.000 183.565.000 176.839.000 183.028.000 120.025.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.546.000 11.658.000 11.582.000 11.040.000 10.520.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 11.546.000 11.658.000 11.582.000 11.040.000 10.520.000
Varekostnad -8.073.000 -8.307.000 -8.170.000 -714.000 -8.024.000
Lønninger -3.832.000 -3.634.000 -3.505.000 -3.458.000 -3.350.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -282.000 -337.000 -300.000 -5.017.000 -133.000
Driftskostnader -12.187.000 -12.278.000 -11.975.000 -9.189.000 -11.507.000
Driftsresultat -641.000 -619.000 -393.000 1.850.000 -987.000
Finansinntekter 12.942.000 1.572.000 2.029.000 36.971.000 1.000
Finanskostnader -440.000 -967.000 -679.000 -3.118.000 -747.000
Finans 12.502.000 605.000 1.350.000 33.853.000 -746.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 9.245.000 216.000 949.000 35.908.000 -1.371.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 496.000 1.143.000 913.000 921.000 717.000
Fast eiendom 36.364.000 40.486.000 45.802.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 49.968.000 0
Sum varige driftsmidler 36.364.000 40.486.000 45.802.000 49.968.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 106.421.000 88.714.000 88.531.000 88.531.000 94.319.000
Sum anleggsmidler 143.281.000 130.344.000 135.246.000 139.420.000 95.036.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 89.000 1.050.000 1.388.000 1.426.000 1.896.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 186.000 179.000 160.000 3.424.000 154.000
Sum omløpsmidler 75.111.000 53.221.000 41.593.000 43.608.000 24.988.000
Sum eiendeler 218.392.000 183.565.000 176.839.000 183.028.000 120.024.000
Sum opptjent egenkapital 9.462.000 216.000 949.000 33.324.000 -2.584.000
Sum egenkapital 141.495.000 132.480.000 132.264.000 131.315.000 95.407.000
Sum avsetninger til forpliktelser 30.174.000 34.855.000 40.183.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 44.661.000 14.728.000 -2.397.000 195.000 23.666.000
Sum langsiktig gjeld 30.174.000 34.855.000 40.183.000 49.968.000 366.000
Leverandørgjeld 79.000 15.000 107.000 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 307.000 336.000 282.000 299.000 297.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.677.000 1.151.000 6.401.000 1.251.000 289.000
Sum kortsiktig gjeld 46.724.000 16.230.000 4.392.000 1.745.000 24.252.000
Sum gjeld og egenkapital 218.393.000 183.565.000 176.839.000 183.028.000 120.025.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 28.387.000 36.991.000 37.201.000 41.863.000 736.000
Likviditetsgrad 1 1.6 3.3 9.5 2 1
Likviditetsgrad 2 1.6 3.3 9.5 2 1
Soliditet 64.8 72.2 74.8 71.7 79.5
Resultatgrad -5.6 -5.3 -3.4 16.8 -9.4
Rentedekningsgrad -1.5 -0.6 -0.6 0.6 -1.3
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 5.6 0.5 0.9 21.2 -0.8
Signatur
07.11.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
07.10.2013
Prokura ikke tildelt
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex