Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bodø Båtforening Ba
Juridisk navn:  Bodø Båtforening Ba
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48233413
Moloveien 6 Moloveien 6 Fax: 75520590
8003 Bodø 8003 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 982764629
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/28/1955
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Adminor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.66%
Resultat  
  
-227.41%
Egenkapital  
  
-15.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.277.000 2.493.000 2.610.000 2.947.000 2.758.000
Resultat: -645.000 -197.000 94.000 401.000 -140.000
Egenkapital: 3.441.000 4.089.000 4.266.000 4.172.000 3.773.000
Regnskap for  Bodø Båtforening Ba
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.277.000 2.493.000 2.610.000 2.947.000 2.758.000
Driftskostnader -2.945.000 -2.775.000 -2.608.000 -2.602.000 -3.016.000
Driftsresultat -668.000 -282.000 2.000 344.000 -258.000
Finansinntekter 28.000 86.000 93.000 57.000 119.000
Finanskostnader -5.000 -1.000 -1.000 0 -1.000
Finans 23.000 85.000 92.000 57.000 118.000
Resultat før skatt -645.000 -197.000 94.000 401.000 -140.000
Skattekostnad -2.000 0 -2.000 -1.000
Årsresultat -648.000 -197.000 94.000 399.000 -141.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.840.000 7.064.000 7.246.000 7.405.000 7.546.000
Sum omløpsmidler 4.135.000 4.581.000 5.873.000 5.664.000 5.575.000
Sum eiendeler 10.975.000 11.645.000 13.119.000 13.069.000 13.121.000
Sum opptjent egenkapital 3.441.000 4.089.000 4.266.000 4.172.000 3.773.000
Sum egenkapital 3.441.000 4.089.000 4.266.000 4.172.000 3.773.000
Sum langsiktig gjeld 7.326.000 7.309.000 7.735.000 8.205.000 9.002.000
Sum kortsiktig gjeld 207.000 247.000 1.117.000 693.000 346.000
Sum gjeld og egenkapital 10.974.000 11.645.000 13.118.000 13.070.000 13.121.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.374.000 249.000 262.000 275.000 269.000
Andre inntekter 903.000 2.244.000 2.348.000 2.671.000 2.489.000
Driftsinntekter 2.277.000 2.493.000 2.610.000 2.947.000 2.758.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -483.000 -627.000 -519.000 -421.000 -572.000
Avskrivning -325.000 -328.000 -315.000 -303.000 -300.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -764.000 -740.000 -482.000 -478.000 -436.000
Driftskostnader -2.945.000 -2.775.000 -2.608.000 -2.602.000 -3.016.000
Driftsresultat -668.000 -282.000 2.000 344.000 -258.000
Finansinntekter 28.000 86.000 93.000 57.000 119.000
Finanskostnader -5.000 -1.000 -1.000 0 -1.000
Finans 23.000 85.000 92.000 57.000 118.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -648.000 -197.000 94.000 399.000 -141.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 3.723.000 3.753.000 3.783.000 3.813.000 3.843.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 146.000 231.000 282.000 323.000 345.000
Sum varige driftsmidler 4.652.000 4.977.000 5.268.000 5.548.000 5.811.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.188.000 2.088.000 1.978.000 1.856.000 1.735.000
Sum anleggsmidler 6.840.000 7.064.000 7.246.000 7.405.000 7.546.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 374.000 1.056.000 700.000 619.000 417.000
Andre fordringer 1.137.000 126.000 42.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.624.000 3.525.000 5.047.000 5.003.000 5.159.000
Sum omløpsmidler 4.135.000 4.581.000 5.873.000 5.664.000 5.575.000
Sum eiendeler 10.975.000 11.645.000 13.119.000 13.069.000 13.121.000
Sum opptjent egenkapital 3.441.000 4.089.000 4.266.000 4.172.000 3.773.000
Sum egenkapital 3.441.000 4.089.000 4.266.000 4.172.000 3.773.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.326.000 7.309.000 7.735.000 8.205.000 9.002.000
Leverandørgjeld 149.000 30.000 14.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 28.000 21.000 19.000 15.000 27.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 197.000 1.084.000 677.000 319.000
Sum kortsiktig gjeld 207.000 247.000 1.117.000 693.000 346.000
Sum gjeld og egenkapital 10.974.000 11.645.000 13.118.000 13.070.000 13.121.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.928.000 4.334.000 4.756.000 4.971.000 5.229.000
Likviditetsgrad 1 20.0 18.5 5.3 8.2 16.1
Likviditetsgrad 2 20.0 18.5 5.3 8.2 16.1
Soliditet 31.4 35.1 32.5 31.9 28.8
Resultatgrad -29.3 -11.3 0.1 11.7 -9.4
Rentedekningsgrad -133.6 -282.0 2
Gjeldsgrad 2.2 1.8 2.1 2.1 2.5
Total kapitalrentabilitet -5.8 -1.7 0.7 3.1 -1.1
Signatur
08.06.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
06.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex