Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bodø Publishing As
Juridisk navn:  Bodø Publishing As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41583000
Dronningens gate 18 Dronningens gate 18 Fax: 75542281
8006 Bodø 8006 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 984297696
Aksjekapital: 314.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 2/27/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Intunor Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.59%
Resultat  
  
-123.88%
Egenkapital  
  
-76.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 12.726.000 10.915.000 14.209.000 12.432.000 11.396.000
Resultat: -149.000 624.000 8.944.000 1.727.000 1.476.000
Egenkapital: 2.190.000 9.339.000 8.853.000 315.000 316.000
Regnskap for  Bodø Publishing As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 12.726.000 10.915.000 14.209.000 12.432.000 11.396.000
Driftskostnader -12.865.000 -10.288.000 -12.526.000 -10.953.000 -10.023.000
Driftsresultat -138.000 626.000 1.683.000 1.480.000 1.374.000
Finansinntekter -7.000 1.000 7.321.000 247.000 105.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -61.000 -1.000 -4.000
Finans -10.000 -2.000 7.260.000 246.000 101.000
Resultat før skatt -149.000 624.000 8.944.000 1.727.000 1.476.000
Skattekostnad -130.000 -138.000 -407.000 -358.000 -385.000
Årsresultat -279.000 486.000 8.537.000 1.369.000 1.091.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.425.000 618.000 8.271.000 659.000 338.000
Sum omløpsmidler 7.192.000 10.150.000 3.014.000 2.991.000 2.868.000
Sum eiendeler 11.617.000 10.768.000 11.285.000 3.650.000 3.206.000
Sum opptjent egenkapital 1.876.000 9.025.000 8.539.000 1.000 2.000
Sum egenkapital 2.190.000 9.339.000 8.853.000 315.000 316.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.428.000 1.429.000 2.432.000 3.334.000 2.891.000
Sum gjeld og egenkapital 11.618.000 10.768.000 11.285.000 3.649.000 3.207.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.492.000 10.373.000 14.197.000 12.427.000 11.389.000
Andre inntekter 234.000 541.000 12.000 5.000 6.000
Driftsinntekter 12.726.000 10.915.000 14.209.000 12.432.000 11.396.000
Varekostnad -1.591.000 -512.000 -1.392.000 -1.379.000 -1.346.000
Lønninger -8.628.000 -7.353.000 -8.881.000 -7.731.000 -6.857.000
Avskrivning -295.000 -251.000 -172.000 -183.000 -141.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.351.000 -2.172.000 -2.081.000 -1.660.000 -1.679.000
Driftskostnader -12.865.000 -10.288.000 -12.526.000 -10.953.000 -10.023.000
Driftsresultat -138.000 626.000 1.683.000 1.480.000 1.374.000
Finansinntekter -7.000 1.000 7.321.000 247.000 105.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -61.000 -1.000 -4.000
Finans -10.000 -2.000 7.260.000 246.000 101.000
Konsernbidrag -6.870.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.369.000 -1.090.000
Årsresultat -279.000 486.000 8.537.000 1.369.000 1.091.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 68.000 97.000 168.000 59.000 88.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 363.000 488.000 381.000 509.000 216.000
Sum varige driftsmidler 363.000 488.000 381.000 509.000 216.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.993.000 33.000 7.722.000 90.000 35.000
Sum anleggsmidler 4.425.000 618.000 8.271.000 659.000 338.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.103.000 723.000 1.028.000 775.000 485.000
Andre fordringer 98.000 49.000 275.000 491.000 277.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.803.000 9.378.000 1.711.000 1.724.000 2.106.000
Sum omløpsmidler 7.192.000 10.150.000 3.014.000 2.991.000 2.868.000
Sum eiendeler 11.617.000 10.768.000 11.285.000 3.650.000 3.206.000
Sum opptjent egenkapital 1.876.000 9.025.000 8.539.000 1.000 2.000
Sum egenkapital 2.190.000 9.339.000 8.853.000 315.000 316.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 7.000.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 159.000 459.000 339.000 96.000 119.000
Betalbar skatt 138.000 407.000 358.000 385.000
Skyldig offentlige avgifter 667.000 307.000 841.000 836.000 683.000
Utbytte 0 0 -1.369.000 -1.090.000
Annen kortsiktig gjeld 1.602.000 525.000 846.000 675.000 614.000
Sum kortsiktig gjeld 9.428.000 1.429.000 2.432.000 3.334.000 2.891.000
Sum gjeld og egenkapital 11.618.000 10.768.000 11.285.000 3.649.000 3.207.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.236.000 8.721.000 582.000 -343.000 -23.000
Likviditetsgrad 1 0.8 7.1 1.2 0.9 1
Likviditetsgrad 2 0.8 7.1 1.2 0.9 1
Soliditet 18.9 86.7 78.4 8.6 9.9
Resultatgrad -1.1 5.7 11.8 11.9 12.1
Rentedekningsgrad -46.0 208.7 27.6 1 343.5
Gjeldsgrad 4.3 0.2 0.3 10.6 9.1
Total kapitalrentabilitet -1.2 5.8 79.8 47.3 46.1
Signatur
11.07.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
11.07.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex