Bodømaleren As
Juridisk navn:  Bodømaleren As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91337948
Trollåsveien 38 Trollåsveien 38 Fax:
8011 Bodø 8011 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 985574723
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/31/2003
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.29%
Resultat  
  
64.53%
Egenkapital  
  
9.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.759.000 2.457.000 2.545.000 2.398.000 2.558.000
Resultat: 617.000 375.000 474.000 357.000 352.000
Egenkapital: 4.557.000 4.171.000 4.053.000 3.683.000 3.404.000
Regnskap for  Bodømaleren As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.759.000 2.457.000 2.545.000 2.398.000 2.558.000
Driftskostnader -2.143.000 -2.047.000 -2.026.000 -1.990.000 -2.148.000
Driftsresultat 616.000 410.000 519.000 408.000 410.000
Finansinntekter 24.000 1.000 3.000 2.000
Finanskostnader -24.000 -35.000 -46.000 -53.000 -59.000
Finans -35.000 -45.000 -50.000 -57.000
Resultat før skatt 617.000 375.000 474.000 357.000 352.000
Skattekostnad -130.000 -83.000 -104.000 -79.000 -83.000
Årsresultat 486.000 293.000 370.000 279.000 270.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.651.000 3.815.000 3.978.000 4.140.000 4.124.000
Sum omløpsmidler 1.955.000 1.294.000 1.483.000 1.197.000 1.281.000
Sum eiendeler 5.606.000 5.109.000 5.461.000 5.337.000 5.405.000
Sum opptjent egenkapital 4.457.000 4.071.000 3.953.000 3.583.000 3.304.000
Sum egenkapital 4.557.000 4.171.000 4.053.000 3.683.000 3.404.000
Sum langsiktig gjeld 464.000 710.000 952.000 1.181.000 1.411.000
Sum kortsiktig gjeld 586.000 229.000 456.000 474.000 590.000
Sum gjeld og egenkapital 5.607.000 5.110.000 5.461.000 5.338.000 5.405.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.464.000 2.195.000 2.191.000 2.117.000 2.163.000
Andre inntekter 296.000 262.000 353.000 281.000 395.000
Driftsinntekter 2.759.000 2.457.000 2.545.000 2.398.000 2.558.000
Varekostnad -472.000 -644.000 -425.000 -301.000 -518.000
Lønninger -1.035.000 -762.000 -981.000 -1.031.000 -1.002.000
Avskrivning -164.000 -163.000 -163.000 -206.000 -175.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -472.000 -478.000 -457.000 -452.000 -453.000
Driftskostnader -2.143.000 -2.047.000 -2.026.000 -1.990.000 -2.148.000
Driftsresultat 616.000 410.000 519.000 408.000 410.000
Finansinntekter 24.000 1.000 3.000 2.000
Finanskostnader -24.000 -35.000 -46.000 -53.000 -59.000
Finans -35.000 -45.000 -50.000 -57.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 486.000 293.000 370.000 279.000 270.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 3.205.000 3.300.000 3.395.000 3.550.000 3.589.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 3.000 30.000 41.000 43.000 168.000
Sum varige driftsmidler 3.606.000 3.770.000 3.933.000 4.095.000 4.079.000
Sum finansielle anleggsmidler 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Sum anleggsmidler 3.651.000 3.815.000 3.978.000 4.140.000 4.124.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 74.000 33.000 271.000 47.000 271.000
Andre fordringer 6.000 7.000 0 0 27.000
Sum investeringer 1.114.000 0 0 0
Kasse, bank 761.000 1.254.000 1.212.000 1.150.000 983.000
Sum omløpsmidler 1.955.000 1.294.000 1.483.000 1.197.000 1.281.000
Sum eiendeler 5.606.000 5.109.000 5.461.000 5.337.000 5.405.000
Sum opptjent egenkapital 4.457.000 4.071.000 3.953.000 3.583.000 3.304.000
Sum egenkapital 4.557.000 4.171.000 4.053.000 3.683.000 3.404.000
Sum avsetninger til forpliktelser 126.000 126.000 122.000 105.000 106.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 464.000 710.000 952.000 1.181.000 1.411.000
Leverandørgjeld 61.000 27.000 20.000 29.000 84.000
Betalbar skatt 130.000 79.000 87.000 80.000 80.000
Skyldig offentlige avgifter 196.000 51.000 183.000 213.000 216.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 198.000 71.000 166.000 153.000 209.000
Sum kortsiktig gjeld 586.000 229.000 456.000 474.000 590.000
Sum gjeld og egenkapital 5.607.000 5.110.000 5.461.000 5.338.000 5.405.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.369.000 1.065.000 1.027.000 723.000 691.000
Likviditetsgrad 1 3.3 5.7 3.3 2.5 2.2
Likviditetsgrad 2 3.3 5.7 3.3 2.5 2.2
Soliditet 81.3 81.6 74.2 6 6
Resultatgrad 22.3 16.7 20.4 1 1
Rentedekningsgrad 25.7 11.7 11.3 7.7 6.9
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 11.4 8.0 9.5 7.7 7.6
Signatur
14.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.10.2011
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex