Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bodalen Friskole Sa
Juridisk navn:  Bodalen Friskole Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71513800
Bådalsveien 581 Bådalsveien 581 Fax:
6531 Averøy 6531 Averøy
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Averøy
Org.nr: 990093016
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 6/12/2006
Foretakstype: SA
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Averøy Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
6.58%
Resultat  
  
-47.33%
Egenkapital  
  
25.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.829.000 10.160.000 8.789.000 6.667.000 6.054.000
Resultat: 533.000 1.012.000 1.008.000 366.000 170.000
Egenkapital: 2.662.000 2.129.000 1.126.000 118.000 -272.000
Regnskap for  Bodalen Friskole Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.829.000 10.160.000 8.789.000 6.667.000 6.054.000
Driftskostnader -10.300.000 -9.095.000 -7.746.000 -6.269.000 -5.867.000
Driftsresultat 529.000 1.064.000 1.043.000 399.000 186.000
Finansinntekter 7.000 5.000 2.000 1.000 3.000
Finanskostnader -3.000 -57.000 -37.000 -34.000 -19.000
Finans 4.000 -52.000 -35.000 -33.000 -16.000
Resultat før skatt 533.000 1.012.000 1.008.000 366.000 170.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 533.000 1.012.000 1.008.000 366.000 170.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.042.000 1.162.000 993.000 1.100.000 491.000
Sum omløpsmidler 3.653.000 2.724.000 1.934.000 1.014.000 409.000
Sum eiendeler 4.695.000 3.886.000 2.927.000 2.114.000 900.000
Sum opptjent egenkapital 2.553.000 2.020.000 1.008.000 0 -366.000
Sum egenkapital 2.662.000 2.129.000 1.126.000 118.000 -272.000
Sum langsiktig gjeld 403.000 531.000 678.000 657.000 41.000
Sum kortsiktig gjeld 1.629.000 1.227.000 1.123.000 1.339.000 1.132.000
Sum gjeld og egenkapital 4.694.000 3.887.000 2.927.000 2.114.000 901.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 282.000 369.000 364.000 245.000 190.000
Andre inntekter 10.548.000 9.791.000 8.425.000 6.422.000 5.864.000
Driftsinntekter 10.829.000 10.160.000 8.789.000 6.667.000 6.054.000
Varekostnad -511.000 -619.000 -219.000 -202.000 -192.000
Lønninger -7.962.000 -7.074.000 -6.140.000 -4.885.000 -4.857.000
Avskrivning -209.000 -201.000 -158.000 -121.000 115.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.618.000 -1.201.000 -1.229.000 -1.061.000 -933.000
Driftskostnader -10.300.000 -9.095.000 -7.746.000 -6.269.000 -5.867.000
Driftsresultat 529.000 1.064.000 1.043.000 399.000 186.000
Finansinntekter 7.000 5.000 2.000 1.000 3.000
Finanskostnader -3.000 -57.000 -37.000 -34.000 -19.000
Finans 4.000 -52.000 -35.000 -33.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 533.000 1.012.000 1.008.000 366.000 170.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 852.000 953.000 835.000 971.000 424.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 190.000 210.000 157.000 129.000 67.000
Sum varige driftsmidler 1.042.000 1.162.000 993.000 1.100.000 491.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.042.000 1.162.000 993.000 1.100.000 491.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 14.000 34.000 36.000 11.000 46.000
Andre fordringer 569.000 527.000 400.000 469.000 252.000
Sum investeringer 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Kasse, bank 3.068.000 2.161.000 1.497.000 533.000 111.000
Sum omløpsmidler 3.653.000 2.724.000 1.934.000 1.014.000 409.000
Sum eiendeler 4.695.000 3.886.000 2.927.000 2.114.000 900.000
Sum opptjent egenkapital 2.553.000 2.020.000 1.008.000 0 -366.000
Sum egenkapital 2.662.000 2.129.000 1.126.000 118.000 -272.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 178.000
Sum langsiktig gjeld 403.000 531.000 678.000 657.000 41.000
Leverandørgjeld 270.000 106.000 158.000 582.000 217.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 545.000 511.000 448.000 337.000 304.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 814.000 610.000 517.000 419.000 432.000
Sum kortsiktig gjeld 1.629.000 1.227.000 1.123.000 1.339.000 1.132.000
Sum gjeld og egenkapital 4.694.000 3.887.000 2.927.000 2.114.000 901.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.024.000 1.497.000 811.000 -325.000 -723.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.2 1.7 0.8 0.4
Likviditetsgrad 2 2.2 2.2 1.7 0.8 0.4
Soliditet 56.7 54.8 38.5 5.6 -30.2
Resultatgrad 4.9 10.5 11.9 6 3.1
Rentedekningsgrad 176.3 18.7 28.2 11.7 9.9
Gjeldsgrad 0.8 0.8 1.6 16.9 -4.3
Total kapitalrentabilitet 11.4 27.5 35.7 18.9 21.0
Signatur
21.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex