Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bokerød Gruppen As
Juridisk navn:  Bokerød Gruppen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95250862
Almenningsveien 191 Almenningsveien 191 Fax:
1425 Ski 1425 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 985601232
Aksjekapital: 44.500 NOK
Etableringsdato: 4/2/2003 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: wake`n wave as
Regnskapsfører: Berg Idd Og Aremark Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.94%
Resultat  
  
-2100%
Egenkapital  
  
-5.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 304.000 366.000 489.000 2.000 87.000
Resultat: -40.000 2.000 174.000 -203.000 31.000
Egenkapital: 549.000 580.000 579.000 868.000 1.025.000
Regnskap for  Bokerød Gruppen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 304.000 366.000 489.000 2.000 87.000
Driftskostnader -346.000 -367.000 -319.000 -85.000 -100.000
Driftsresultat -41.000 -2.000 170.000 -83.000 -13.000
Finansinntekter 1.000 4.000 4.000 4.000 44.000
Finanskostnader 0 -1.000 -124.000 0
Finans 1.000 4.000 3.000 -120.000 44.000
Resultat før skatt -40.000 2.000 174.000 -203.000 31.000
Skattekostnad 9.000 -1.000 -18.000 46.000 26.000
Årsresultat -31.000 1.000 156.000 -157.000 57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 728.000 484.000 462.000 39.000 1.415.000
Sum omløpsmidler 273.000 624.000 870.000 1.615.000 665.000
Sum eiendeler 1.001.000 1.108.000 1.332.000 1.654.000 2.080.000
Sum opptjent egenkapital 505.000 536.000 535.000 824.000 980.000
Sum egenkapital 549.000 580.000 579.000 868.000 1.025.000
Sum langsiktig gjeld 315.000 393.000 491.000 619.000 820.000
Sum kortsiktig gjeld 137.000 135.000 261.000 166.000 235.000
Sum gjeld og egenkapital 1.002.000 1.109.000 1.332.000 1.654.000 2.080.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 304.000 366.000 489.000 2.000 87.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 304.000 366.000 489.000 2.000 87.000
Varekostnad -246.000 -154.000 -175.000 0 5.000
Lønninger -158.000 -1.000 0 -7.000
Avskrivning -15.000 -7.000 -4.000 -24.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -85.000 -48.000 -139.000 -61.000 -74.000
Driftskostnader -346.000 -367.000 -319.000 -85.000 -100.000
Driftsresultat -41.000 -2.000 170.000 -83.000 -13.000
Finansinntekter 1.000 4.000 4.000 4.000 44.000
Finanskostnader 0 -1.000 -124.000 0
Finans 1.000 4.000 3.000 -120.000 44.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -31.000 1.000 156.000 -157.000 57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 35.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 22.000 0 4.000 28.000
Sum varige driftsmidler 47.000 22.000 0 4.000 28.000
Sum finansielle anleggsmidler 681.000 462.000 462.000 35.000 1.387.000
Sum anleggsmidler 728.000 484.000 462.000 39.000 1.415.000
Varebeholdning 0 38.000 0 0
Kundefordringer 219.000 17.000 4.000 4.000
Andre fordringer 3.000 0 0 2.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 269.000 406.000 814.000 1.609.000 625.000
Sum omløpsmidler 273.000 624.000 870.000 1.615.000 665.000
Sum eiendeler 1.001.000 1.108.000 1.332.000 1.654.000 2.080.000
Sum opptjent egenkapital 505.000 536.000 535.000 824.000 980.000
Sum egenkapital 549.000 580.000 579.000 868.000 1.025.000
Sum avsetninger til forpliktelser 315.000 393.000 491.000 619.000 818.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 315.000 393.000 491.000 619.000 820.000
Leverandørgjeld 3.000 0 3.000 1.000 2.000
Betalbar skatt 69.000 99.000 145.000 153.000 230.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 4.000 66.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 62.000 32.000 47.000 12.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 137.000 135.000 261.000 166.000 235.000
Sum gjeld og egenkapital 1.002.000 1.109.000 1.332.000 1.654.000 2.080.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 136.000 489.000 609.000 1.449.000 430.000
Likviditetsgrad 1 2.0 4.6 3.3 9.7 2.8
Likviditetsgrad 2 2.0 4.6 3.2 9.7 2.8
Soliditet 54.8 52.3 43.5 52.5 49.3
Resultatgrad -13.5 -0.5 34.8 -14.9
Rentedekningsgrad 1 -0.7
Gjeldsgrad 0.8 0.9 1.3 0.9 1
Total kapitalrentabilitet -4.0 0.2 13.1 -4.8 1.5
Signatur
16.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex