Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bokholderiet Hinna AS
Juridisk navn:  Bokholderiet Hinna AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51882495
Boganesveien 31 Boganesveien 31 Fax: 51585082
4020 Stavanger 4020 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 975378012
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/1/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Ryfylke AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.7%
Resultat  
  
-26.98%
Egenkapital  
  
-16.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.033.000 3.889.000 4.197.000 3.987.000 3.956.000
Resultat: 314.000 430.000 354.000 347.000 352.000
Egenkapital: 1.443.000 1.723.000 1.387.000 1.111.000 844.000
Regnskap for  Bokholderiet Hinna AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.033.000 3.889.000 4.197.000 3.987.000 3.956.000
Driftskostnader -3.724.000 -3.466.000 -3.850.000 -3.647.000 -3.613.000
Driftsresultat 308.000 423.000 347.000 341.000 343.000
Finansinntekter 6.000 7.000 7.000 6.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 6.000 7.000 7.000 6.000 9.000
Resultat før skatt 314.000 430.000 354.000 347.000 352.000
Skattekostnad -70.000 -95.000 -78.000 -80.000 -85.000
Årsresultat 244.000 335.000 276.000 267.000 268.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.000 10.000 49.000 87.000 59.000
Sum omløpsmidler 2.613.000 2.358.000 2.032.000 1.734.000 1.484.000
Sum eiendeler 2.621.000 2.368.000 2.081.000 1.821.000 1.543.000
Sum opptjent egenkapital 1.243.000 1.523.000 1.187.000 911.000 644.000
Sum egenkapital 1.443.000 1.723.000 1.387.000 1.111.000 844.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.177.000 645.000 694.000 708.000 698.000
Sum gjeld og egenkapital 2.620.000 2.368.000 2.081.000 1.820.000 1.542.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.021.000 3.878.000 4.185.000 3.974.000 3.939.000
Andre inntekter 11.000 11.000 12.000 13.000 17.000
Driftsinntekter 4.033.000 3.889.000 4.197.000 3.987.000 3.956.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -2.705.000 -2.387.000 -2.711.000 -2.577.000 -2.649.000
Avskrivning -46.000 -41.000 -25.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.019.000 -1.033.000 -1.098.000 -1.045.000 -941.000
Driftskostnader -3.724.000 -3.466.000 -3.850.000 -3.647.000 -3.613.000
Driftsresultat 308.000 423.000 347.000 341.000 343.000
Finansinntekter 6.000 7.000 7.000 6.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 6.000 7.000 7.000 6.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -500.000 0 0 0
Årsresultat 244.000 335.000 276.000 267.000 268.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 10.000 3.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 46.000 87.000 58.000
Sum varige driftsmidler 46.000 87.000 58.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.000 10.000 49.000 87.000 59.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 387.000 338.000 566.000 346.000 356.000
Andre fordringer 14.000 15.000 13.000 78.000 104.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.212.000 2.005.000 1.453.000 1.310.000 1.025.000
Sum omløpsmidler 2.613.000 2.358.000 2.032.000 1.734.000 1.484.000
Sum eiendeler 2.621.000 2.368.000 2.081.000 1.821.000 1.543.000
Sum opptjent egenkapital 1.243.000 1.523.000 1.187.000 911.000 644.000
Sum egenkapital 1.443.000 1.723.000 1.387.000 1.111.000 844.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0
Leverandørgjeld 46.000 46.000 43.000 98.000 28.000
Betalbar skatt 61.000 101.000 83.000 79.000 85.000
Skyldig offentlige avgifter 308.000 282.000 309.000 281.000 327.000
Utbytte -500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 263.000 216.000 259.000 251.000 259.000
Sum kortsiktig gjeld 1.177.000 645.000 694.000 708.000 698.000
Sum gjeld og egenkapital 2.620.000 2.368.000 2.081.000 1.820.000 1.542.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.436.000 1.713.000 1.338.000 1.026.000 786.000
Likviditetsgrad 1 2.2 3.7 2.9 2.4 2.1
Likviditetsgrad 2 2.2 3.7 2.9 2.4 2.1
Soliditet 55.1 72.8 66.7 6 54.7
Resultatgrad 7.6 10.9 8.3 8.6 8.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 0.4 0.5 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 12.0 18.2 1 19.1 22.8
Signatur
12.07.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
12.07.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex